Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241
222161-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues of business ethics and ethics in economy seen in humanistic approach - then it is much more a tool for forming attitudes of future businessmen than their professional skills. The main issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222167-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues in business ethics and non-economic values in the economy seen in the humanistic perspective. It is aimed at forming attitudes of future business leaders as well as their professional skills. We focus on the relation of business ethics with business practices and strategies, the goals of business (stakeholder analysis), corporate social responsibility (CSR). life-work balance, whistleblowing, professionalism and professional ethics. The main background issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of the whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on applicable PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222168-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is a supplement to the professional education of managers or economists. At the same time, the lecture is, in terms of its content, interconnected with economic education, as it refers to one of the most important aspects of economic actors? activity, namely their professional ethics.

Strona przedmiotu
222611-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Function- and process- driven approach in management. Process-driven approach in selected management theories. Definition and classification of business processes. Process models and standarization aspects. The essence and objectives of process management. Business process management methodology. Definition, identification and process mapping. Process design and implementation of process changes. Process managing and optimalization. Business process organization.

Strona przedmiotu
220441-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Customer Behavior" is sub discipline of marketing. It covers analysis of consumer behavior and organizational customer behavior and their determinants. Customer behavior knowledge is essential for preparing marketing programs and successful use of marketing instruments.

Strona przedmiotu
222080-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Instytucje i ich rola w ekonomii. Wymiar i typy systemów instytucjonalnych. Wpływ instytucji na ludzkie zachowania i ich wyniki. Prawa własności. Systemy finansowe - ład korporacyjny. Ekonomia i etyka państwa socjalnego. Instytucje a rozwój gospodarczy. Transformacja postsocjalistyczna.

Strona przedmiotu
222089-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest dostosowaną do warunków e-learningu wersją prowadzonego w formie tradycyjnej wykładu Ekonomia Instytucjonalna.

Poruszane zagadnienia: Instytucje i ich rola w ekonomii. Wpływ instytucji na ludzkie zachowania i ich wyniki. Teorie: kontraktów, kosztów transakcyjnych, agencji. Prawa własności. Przedsiębiorstwo. Ład korporacyjny. Instytucje a rozwój gospodarczy. Ewolucja instytucji. Transformacja postsocjalistyczna.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
222110-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
220501-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes are aimed at presenting issues concerning entrepreneurship in terms of readiness to undertaking business activity as well as the ability of creative problem solving in case of both an entrepreneur and enterprise, a skill of seizing opportunities and chances along with flexibility of adjusting to changing conditions. The focal point of discussion is to be individual entrepreneurship (entrepreneurial attitude) comprising several qualities, ...

Strona przedmiotu
222160-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności zarządczej w sferze gospodarczej, również z uwzględnieniem specyfiki e-biznesu i HR. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki, w tym zarządzania, e-biznesu i HR. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej pracowników, kadry zarządzającej i liderów biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie i społecznie odpowiedzialnie zarządzać.

Strona przedmiotu
222169-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
222601-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The idea of the subject is a presentation of human capital as a leading element of intellectual capital and the role of human capital in creation company's value. Due to this fact in a content of the subject issues concerning measuring human capital and factors that determine its effectiveness.

Strona przedmiotu
222081-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See the semester study programme.

Strona przedmiotu
222088-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme

Strona przedmiotu
222111-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
220771-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers a range of management concepts, techniques and practices that are used to plan and operate today's logistics systems.

Strona przedmiotu
222811-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cost and Management Accounting and their place in the information systems of enterprises. The impact of cost accounting on financial statement preparation. The role of management accounting in decision making processes, planning and control. Use of management accounting data in making decisions about products and customers portfolios, new product development, management of processes and resources, decentralization, budgeting and control of strategy implementation.

Strona przedmiotu
222091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
221711-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A course focuses on strategic aspects of marketing. Its contents is not restricted however to corporate and business-unit marketing strategies, but deals also with strategies developed on behalf of individual products, product groups and brand names. The course presents marketing strategies among other strategies being developed in organizations and describes the relationships between them.

Strona przedmiotu
223040-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot statystyki, podstawowe elementy opisu statystycznego, najważniejsze rozkłady prawdopodobieństwa, zasady i metody wnioskowania statystycznego, analiza zależności i dynamiki, elementy metody reprezentacyjnej.

Strona przedmiotu
221471-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed to give a broad yet thorough understanding of the role and function of production and operations management (POM) within a business.Case studies will be used to provide students with the conceptual framework of POM.These concepts will be applied to both manufacturing and service firms.After completion of this course students should have a good understanding of POM and its importance within the enterprise as well as a solid base to major in this field.

Strona przedmiotu
220440-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje nabywców - konsumenci indywidualni i instytucjonalni. Proces decyzji zakupu. Uwarunkowania demograficzno-ekonomiczne, społeczno-kulturowe i psychologiczne postępowania konsumentów. Modele zachowań nabywców. Ryzyko związane z zakupami. Procesy decyzyjne nabywców. Lojalność nabywców. Procesy podecyzyjne. Marketingowe konsekwencje decyzji konsumentów. Postępowanie nabywców instytucjonalnych. Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach konsumentów. Internet i e-konsumenci.

Strona przedmiotu
222980-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami prawa cywilnego. Charakterystyka czynności prawnych i możliwości działania przez osoby trzecie (przedstawicielstwo). Poznanie terminów przedawnienia. Przedstawia własność oraz ograniczone prawa rzeczowe, pojęcie i źródła zobowiązań z umów i z czynów niedozwolonych. Przekazuje wiedzę o wybranych umowach nazwanych w kodeksie cywilnych oraz o podstawach dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Strona przedmiotu
220500-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i znaczenie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako cecha organizacji i postawy człowieka. Determinanty, bariery, uwarunkowania i metody rozwijania przedsiębiorczości. Rola przedsiębiorcy. Motywy podejmowania działalności gospodarczej. Wartości i potrzeby w pracy. Podmiotowe wyznaczniki sukcesu w roli przedsiębiorcy. Wyznaczniki i rozwijanie postawy przedsiębiorczej. Autodiagnoza własnego potencjału przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość innowacyjna.

Strona przedmiotu
220509-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i znaczenie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako cecha organizacji i postawy człowieka. Determinanty, bariery, uwarunkowania i metody rozwijania przedsiębiorczości. Rola przedsiębiorcy. Motywy podejmowania działalności gospodarczej. Wartości i potrzeby w pracy. Podmiotowe wyznaczniki sukcesu w roli przedsiębiorcy. Wyznaczniki i rozwijanie postawy przedsiębiorczej. Autodiagnoza własnego potencjału przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość innowacyjna.

Strona przedmiotu
222810-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość zarządcza i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji oraz w procesach planowania i kontroli. Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania portfela produktów i klientów, wdrażania nowych produktów, zarządzania procesami i zasobami, decentralizacji zarządzania, planowania i budżetowania oraz kontroli realizacji strategii.

Strona przedmiotu
222621-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Schools and mainstreams of strategic management. Strategies for growth versus competitive strategies. The methodology of strategic plan development. Methods of analysis of a diversified company. The analysis of the company in international context. Models of strategies for growth. Diversification strategy. Market development strategy. Vertical integration strategy. Internal and external development. Current tendencies in enterprises' development.

Strona przedmiotu
221710-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strategie marketingowe dla całych organizacji, strategicznych jednostek biznesu, produktów i ich grup oraz marek. Strategie marketingowe a inne strategie przedsiębiorstw. Informacje potrzebne przy opracowywaniu i kontrolowaniu realizacji strategii. Wpływ nowych technologii na strategie marketingowe przedsiębiorstw. Planowanie a wdrażanie i kontrolowanie realizacji strategii marketingowej.

Strona przedmiotu
222970-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunki w naukach o zarządzaniu. Organizacja jako podmiot zarządzania. Podejście systemowe do organizacji. Organizacja jako system działania. Otoczenie organizacji i jej granice. Zarządzanie organizacją w konkurencyjnym otoczeniu. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Struktury współczesnych organizacji a struktury grup kapitałowych i sieci powiązań gospodarczych. Strategia, zarządzanie strategiczne a modele biznesowe. Władza i przywództwo - koncepcje przywództwa. Zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kapitałem ludzkim. Zmiana i innowacje - aspekt techniczny, ekonomiczny i społeczny innowacji. Menedżer, biznesmen, przedsiębiorca.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0