Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
220401-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers a range of theoretical ideas which are connected with development and implementation of the information and communication technologies (ICT) and of new methods of data analysis in the era of Big Data created by human being in the social media and by technical devices

Strona przedmiotu
223271-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Digital and information technology, business relations, Interfaces, Hypertext, Big data, Knowledge bases, Data protection, Taclite digital technology, Information Society Technologies, Transaction systems under negotiation, Transactional costs and trust in business relations, Quality of relationships, Cognitive psychology, Rationality of relationships and constraint satisfaction problem, Intelligent agent technology, Business analytics, Information security.

Strona przedmiotu
232341-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course goal is to present knowledge related to the digital transformation of an enterprise as a business restructuring process. During the classes the most important directions of changes in contemporary business resulting from the process of digitization of economic and social life will be presnted, analyzed and discussed.

Strona przedmiotu
224380-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efektywne zarządzanie IT polega na inwestowaniu w takie projekty i usługi IT, które wspierają realizację strategii

przedsiębiorstwa i ograniczaniu zasobów kierowanych na inne inicjatywy i działania IT. Wartość dostarczana biznesowi przez IT wynika przede wszystkim ze stopnia dopasowania IT do strategii przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
224389-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ zastosowania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa. Rola nadzoru IT (IT Governance) w efektywnym zastosowaniu technologii informacyjnych. www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
224381-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Effective IT management is about investing in IT projects and IT services, which support realization of company's strategy and reducing resources spent on other IT initiatives and activities. Value delivered to the business is dependent on business-IT strategic alignment.

Strona przedmiotu
223250-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy studiować przyczyny "quasi-racjonalnego" podejmowania decyzji wynikającego z ograniczonej racjonalności, ograniczonej wolnej woli i niepełnego egoizmu. Czerpiąc wiedzę z ekonomii, psychologii i wyników eksperymentów będziemy modyfikować restrykcyjne założenia przyjęte przez standardową teorię ekonomii. Następnie zastosujemy behawioralne modele podejmowania decyzji w wielu aspektach ekonomicznych i biznesowych.

Strona przedmiotu
223259-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy studiować przyczyny "quasi-racjonalnego" podejmowania decyzji wynikającego z ograniczonej racjonalności, ograniczonej wolnej woli i niepełnego egoizmu. Czerpiąc wiedzę z ekonomii, psychologii i wyników eksperymentów będziemy modyfikować restrykcyjne założenia przyjęte przez standardową teorię ekonomii. Poznamy wybrane heurystyki i błędy poznawcze. Następnie zastosujemy behawioralne modele podejmowania decyzji w wielu aspektach ekonomicznych i biznesowych. Poznamy możliwości praktycznego wykorzystania teorii ekonomii behawioralnej w biznesie i e-biznesie.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
223260-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele oligopolu, konkurencja cenowa i ilościowa, współzależność decyzji firm, jednoczesne i sekwencyjne podejmowanie decyzji rynkowych, strategiczne podejmowanie decyzji cenowych, organizacyjnych i inwestycyjnych, nadwyżka konsumenta i dobrobyt, ochrona konkurencji.

Strona przedmiotu
223961-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Key aspects of project management. Project management structures. Project examples. Project goals: scope, time and budget. Project life-cycle. Feasibility study analysis. Project risk analysis. Project steering: coordination and control. Project closure. Organizing project team. Institutional forms of project management ? project structures. Project management information system. Practical examples of project implementations.

Strona przedmiotu
220400-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nowa wiedza z zakresu nauk społecznych dotycząca funkcjonowania gospodarki, w której przy wykorzystaniu technologii analogowych i cyfrowych prowadzona jest działalność w świecie realnym oraz świecie wirtualnym powstającym w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Ćwiczenia: umiejętności rozpoznania oraz analizowania działania podmiotów gospodarujących, konsumentów oraz regulatora w gospodarce cyfrowej. Ćwiczenia: dyskusje studentów na wybrane zagadnienia przedstawione w zalecanej literaturze oraz materiałach dostępnych w internecie oraz opanowanie umiejętności posługiwania się wybranymi aplikacjami.

Strona przedmiotu
222260-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
222091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
223371-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the impact of the Internet and other information technologies on marketing instruments and strategies will be discussed.

Strona przedmiotu
223370-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "nowe technologie w marketingu" omówiony zostanie wpływ Internetu oraz innych technologii informacyjnych na instrumenty i strategie marketingu.

Strona przedmiotu
223300-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w analizie danych związanych z e-biznesem. Zaprezentowane zostaną występujące na rynku rodzaje systemów wspomagających e-biznes, specyfika danych w e-biznesie, jak też metody analizy tych danych dla potrzeb zarządzania. Zajęcia w laboratorium komputerowym obejmują pozyskiwanie i analizę danych e-biznesowych.

Strona przedmiotu
223960-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce, rola i znaczenie projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Procesy zarządzania projektami. Trójkąt ograniczeń. Cele projektów i ich zakres: jakość rezultatu, czas, koszty/nakłady. Czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń projektów. Metody i standardy zarządzania projektami: normy, metodyki, modele dojrzałości projektowej organizacji, modele kompetencji kierownika projektu. Cykl życia projektu. Inicjowanie i definiowanie projektu. Interesariusze projektu. Ocena celowości i wykonalności projektu. Analiza ryzyka projektu. Organizacja zespołu projektowego. Planowanie struktury projektu. Planowanie przebiegu projektu w czasie i zasobów projektu. Sterowanie przebiegiem projektu: kontrola i koordynacja. Zamknięcie projektu. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. Aktualne trendy w zarządzaniu projektami.

Strona przedmiotu
223350-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Globalizacja a nowe formy handlu i rola regulacji prawnych w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa i jego przewag konkurencyjnych. Gospodarka elektroniczna a prawo. Towar i usługa w gospodarce elektronicznej. Wolność umów na odległość a transakcje e-lektroniczne. Płatności w gospodarce elektronicznej. Podpis elektroniczny. Konkurencja i ochrona konsumenta. Analiza kazusów i najlepszych praktyk biznesowych związanych z prawem gospodarki elektronicznej.

Strona przedmiotu
226150-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć z tego przedmiotu ukierunkowany jest na przekazanie wiedzy o tym, czym jest przedsiębiorczość w perspektywie startupu. Studenci posiądą wiedzę na temat tego, co jest istotne współcześnie w otoczeniu biznesowym startupów. Zostaną przedyskutowane tematy dotyczące: pomysłu, zespołu i finansowania startupu. Omówione będą przykłady skutecznych startupów z różnych sektorów. Szczegóły programu merytorycznego zająć zapisano w semestralnym planie zajęć.

Strona przedmiotu
226159-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem dydaktycznym przedmiotu jest przekazanie wiedzy i przygotowanie studentów do działań związanych z prowadzeniem własnych przedsięwzięć w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym z perspektywy organizacji typu startup. Program zajęć obejmuje problematykę rozwoju własnego przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu z perspektyw strategicznej, technologicznej, produktowej, finansowej, prowadzenia zespołu, formalno-prawnej oraz rozwoju osobistego przedsiębiorcy.

Strona przedmiotu
222261-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
226151-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goal of this course is to present key aspects of startup entrepreneurship to students. Students will get the basic knowledge regarding the startup environment. Team, idea and funding as major component of the startup will be discussed. Examples of successful startups will be discussed. Details of the course contents are outlined in semester timetable.

Strona przedmiotu
222621-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Schools and mainstreams of strategic management. Strategies for growth versus competitive strategies. The methodology of strategic plan development. Methods of analysis of a diversified company. The analysis of the company in international context. Models of strategies for growth. Diversification strategy. Market development strategy. Vertical integration strategy. Internal and external development. Current tendencies in enterprises' development.

Strona przedmiotu
223290-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę na temat zróżnicowania modeli e-biznesu, a także umiejętność ich analizy z perspektywy różnych teorii (dynamika systemowa, business model canvas, model Amita i Zotta, model delta). Następnie omówione zostaną strategie rozwoju relacji z klientami w e-biznesie. Przedstawiona wiedza zostanie wykorzystana przez studentów do analizy oraz projektowania modeli i strategii biznesu firm internetowych w ramach prac projektowych.

Strona przedmiotu
223291-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the student will gain knowledge about the diversity of e-business models, as well as the ability to analyze them from the perspective of various theories (system dynamics, business model canvas, model of Amit and Zott, delta model). Next, strategies for developing customer relations in e-business will be discussed. The knowledge presented will be used by students to analyze and design models and strategies of online business as part of project work.

Strona przedmiotu
2290M0-D brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć:

0) Historia Sztucznej Inteligencji (SI)

1) Metody eksploracji danych (data mining) dla danych ustrukturalizowanych (dane ilościowe i jakościowe),

2) Konwolucyjne sieci neuronowe (deep learning) dla danych nieustrukturalizowanych (zdjęcia, video, audio),

3) Duże modele językowe (large language models) dla analizy danych tekstowych

4) Przegląd reprezentatywnych przykładów zastosowań biznesowych

5) Rozwój SI a transformacja cyfrowa przedsiębiorstw

6) Zarządzania ryzykiem w kontekście bezpiecznego stosowania systemów SI

7) Aktualne trendy rozwojowe

Strona przedmiotu
223270-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologie cyfrowe i informacyjne, relacje gospodarcze, interfejsy, hipertekst, big data, bazy wiedzy, ochrona danych, taktylność technologii cyfrowych, technologie społeczeństwa informacyjnego, systemy transakcyjne w trybie negocjacyjnym, koszty transakcyjne i zaufanie w relacjach gospodarczych, jakość relacji, psychologia poznawcza, racjonalność relacji i problem zaspokojenia potrzeb, inteligentne technologie agentowe, analityka biznesowa, bezpieczeństwo informacyjne.

Strona przedmiotu
232340-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu zakłada przekazanie treści związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa jako procesem restrukturyzacji biznesu. W trakcie zajęć zostaną omówione, przeanalizowane i przedyskutowane najważniejsze kierunki zmian współczesnego biznesu wynikające z procesu cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego.

Strona przedmiotu
232349-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu zakłada przekazanie treści związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa jako procesem restrukturyzacji biznesu. W trakcie zajęć zostaną omówione, przeanalizowane i przedyskutowane najważniejsze kierunki zmian współczesnego biznesu wynikające z procesu cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0