Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
222101-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The essence of the process of globalization. Imperfectly competitive international markets. The distribution of advantages from international trade. International competitiveness. The external economic balance and its meaning in the contemporary global economy. The mechanism of automatic adjustments. Adjustment policies. Macroeconomic effects of financial markets globalization. The choices for international coordination of economic policies.

Strona przedmiotu
221371-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Basic concepts and classifications of cultures (national, business, corporate etc.) and their importance for operations of international business. Analysis of variety of cultural determinants in the companies' activities in foreign markets.

Strona przedmiotu
223200-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Strona przedmiotu
223201-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture deals with the issues of modern economic diplomacy in a broader context. It covers not only the system of organization, functioning, role and effectiveness of diplomatic services in promoting the economic interests of the state, but also the place of international institutions in economic diplomacy.

Strona przedmiotu
223231-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

National Innovation System (NIS), its key elements, and NIS models in selected countries.

Regional and sectorial systems of innovation. Concepts of national and regional innovation policies. Institutional support of regional and sectorial innovativeness. Firm- level innovation strategies; management of innovation projects; innovation cooperation. Innovativeness as a driver of nation's, region's, sector's and firm's international competitiveness.

Strona przedmiotu
223230-D
60

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Narodowy system innowacji (NSI), jego podstawowe elementy oraz modele NSI w wybranych państwach. Regionalne i branżowe systemy innowacji. Koncepcje narodowej i regionalnej polityki innowacyjnej. Instytucjonalne wsparcie innowacyjności regionów i branż. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie; zarządzanie projektami innowacyjnymi; kooperacja w działalności innowacyjnej. Innowacyjność jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności państw, regionów, branż i przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
222100-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota problemów globalnych i procesu globalizacji. Międzynarodowe rynki niedoskonale konkurencyjne. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej. Konkurencyjność międzynarodowa. Zewnętrzna równowaga ekonomiczna i jej znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. Polityka dostosowawcza. Makroekonomiczne skutki globalizacji rynków finansowych. Antyglobalizm. Możliwości międzynarodowej koordynacji polityki ekonomicznej.

Strona przedmiotu
223321-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course theoretical and practical aspects of poverty and underdevelopment in the contemporary global economy will be discussed, with a focus on Less-Developed Countries (LDCs) and Big Emerging Economies (BEEs). In the context of sources of poverty, the role and significance of different factors and barriers of underdevelopment in the Southern countries, i.e. human capital, investment, technology, institutions, and foreign trade will be elaborated on.

Strona przedmiotu
223320-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną aspekty teoretyczne oraz praktyczne związane z ubóstwem i niedorozwojem we współczesnej gospodarce światowej, w szczególności kraje słabo rozwinięte (KSR) i nowe potęgi ekonomiczne (NPE). W kontekście zróżnicowania źródeł ubóstwa oraz czynników i barier niedorozwoju w krajach Południa omówiona będzie szczegółowo rola i znaczenie kapitału ludzkiego, inwestycji, technologii, instytucji, handlu zagranicznego i globalnych programów walki z nędzą.

Strona przedmiotu
221651-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Institutionalization of international economic relations. Institutions in international economic relations. The institutionalization of international cooperation is the subject matter. Selected cooperation institutions.

Strona przedmiotu
221650-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowy porządek gospodarczy. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Instytucje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - wymiar przedmiotowy. Wybrane instytucje współpracy.

Strona przedmiotu
223221-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course considers various aspects of entrepreneurial career and process. The program is divided into 3 parts. Part I considers Business Idea Formation. Part II covers the problems of Financing Entrepreneurial Ventures. Part III - Beyond Startup, focuses on the important role of rapid growth management in entrepreneurial companies in international context.

Strona przedmiotu
223501-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will focus on global finance theory and practice, aims to cover aspects of investments and operations relevant to financial institutions and multinational corporations. In particular course will concentrate on understanding: the nature of international financial markets; the foreign exchange market; the issues of risk management and hedging faced by firms with international operations; foreign direct and portfolio investments; tax issues in international operations

Strona przedmiotu
223171-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course we will cover three critical aspects of exercising leadership: people, system and self. Students will analyze business cases as well as social and political dynamics common to many organizations and societies by analyzing in-class and out-side class experience, including their own past challenges. The course will also feature an inner journey of self-reflection to uncover students' personal freedom and drivers that give meaning to their leadership work.

Strona przedmiotu
221370-D
60

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe koncepcje kultury i klasyfikacje kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych i innych) oraz ich znaczenie dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego. Analiza zróżnicowanych kulturowych uwarunkowań w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Strona przedmiotu
222091-D
100

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
223190-D
44

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z popularnymi metodami badawczymi, o charakterze ilościowym jak i jakościowym, stosowanymi w naukach ekonomicznych, w szczególności w zarządzaniu, marketingu i ekonomii. Podejście statystyczne, które jest główną stosowaną tu perspektywą badawczą, nauczane jest w sposób koncepcyjny, co jest właściwe przy wykorzystaniu oprogramowania statystycznego (tutaj SPSS) do rozwiązywania praktycznych, ale często złożonych obliczeniowo, problemów

Strona przedmiotu
223241-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A protection of the environment and use of its resources, esp. energy, have an international dimension. On the one hand, international cooperation is a prerequisite for the success of protection that can provide stable use of resources, incl. energy. On the other, this cooperation requires solving many international conflicts. They arise from differences existing among countries in the intensity of use of environment and their willingness to take measures for its protection.

Strona przedmiotu
223220-D
35

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy różnych aspektów kariery przedsiębiorcy oraz procesu inicjowania i rozwijania biznesu. Można w nim wyróżnić 3 części. Część 1 odnosi się do identyfikowania pomysłu na biznes na rynku zagranicznym. Część 2 koncentruje się na problematyce finansowania przedsięwzięcia i jego analizy finansowej. Przedmiotem części 3 jest kolejna faza rozwoju przedsięwzięcia - szybki wzrost.

Strona przedmiotu
223170-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas każdych zajęć poruszone zostaną 1-3 kluczowe tematy związane z przywództwem. Każde zajęcia będą oparte o intensywną dyskusję ze studentami.

Strona przedmiotu
223191-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers popular research methods, both quantitative and qualitative, commonly used in management sciences and economics. The statistics, which is the main research perspective, is taught conceptually without putting strong pressure on pertinent formulas. Such approach is suitable for using statistical software (here, SPSS) in solving practical but often computationally difficult problems, but it requires that students have working knowledge of basic statistics.

Strona przedmiotu
223240-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ochrona środowiska i użytkownie jego zasobów w tym energii, posiadają wymiar międzynarodowy. Z jednej strony współpraca międzynarodowa jest warunkiem powodzenia przedsięwzięć ochronnych mogących zapewnić korzystanie z zasobów naturalnych, w tym energii. Z drugiej strony realizacja współpracy wymaga rozwiązywania szeregu konfliktów międzynarodowych, które wynikają z różnic w intensywności użytkowania zasobów środowiska i w gotowości podejmowania środków służących jego ochronie

Strona przedmiotu
221641-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of lectures is connected with the fast development of information technologies the Internet, Intranet, Extranet and mobile technologies in marketing and business environment. Thank to a development of information technologies companies of different sectors can improve their competitiveness on the home market and international market.

Strona przedmiotu
221640-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Praktyka - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Praktyka - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zajęć jest związany z szybkim rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych Internetu, Intranetu, Extranetu i technologii mobilnych i ich zastosowaniem w przedsiębiorstwach, także w biznesie międzynarodowym. Dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych przedsiębiorstwa różnych branż mogą zwiększać swą konkurencyjność na rynku krajowym i na rynku międzynarodowym.

Strona przedmiotu
223500-D
45

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0