Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
224380-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efektywne zarządzanie IT polega na inwestowaniu w takie projekty i usługi IT, które wspierają realizację strategii

przedsiębiorstwa i ograniczaniu zasobów kierowanych na inne inicjatywy i działania IT. Wartość dostarczana biznesowi przez IT wynika przede wszystkim ze stopnia dopasowania IT do strategii przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
224389-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ zastosowania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa. Rola nadzoru IT (IT Governance) w efektywnym zastosowaniu technologii informacyjnych. www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
224381-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Effective IT management is about investing in IT projects and IT services, which support realization of company's strategy and reducing resources spent on other IT initiatives and activities. Value delivered to the business is dependent on business-IT strategic alignment.

Strona przedmiotu
222090-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
224520-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa sprawozdania finansowego, wpływ operacji gospodarczych na sprawozdanie. Ujęcie, wycena i prezentacja wybranych pozycji sprawozdania. Koszty w procesie podejmowania decyzji, rachunek kosztów w decyzjach krótko-, średnio- i długoterminowych. Zastosowanie różnych metod kalkulacji kosztów. Narzędzia wspierające proces planowania i kontroli w przedsiębiorstwie: budżet oraz (Balanced Scorecard).

Strona przedmiotu
224530-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formowanie zespołu i determinanty jego efektywności. Skuteczna komunikacja i podejmowania decyzji w zespole. Rozwiązywanie problemów zespołowych i znaczenie konfliktu w zespole. Dobór narzędzi motywacyjnych do potrzeb i możliwości członków zespołu. Znaczenie talentu w gospodarce opartej na wiedzy i projektowanie procesu zarządzania talentami. Narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego oraz zarządzania karierą pracowników. Ocena efektywności procesów rozwojowych.

Strona przedmiotu
225540-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne uwarunkowania i źródła budowy wartości klienta. Rodzaje wartości odgrywające istotną rolę w budowie wartości klienta. Konkurowanie wartościami o klientów. Zarządzanie wiedzą o klientach. Zarządzanie relacjami z klientami. Modele budowy satysfakcji i lojalności klienta. Segmentacja rynku. Analiza kosztów marketingowych. Metody pomiaru wartości klienta. Budowa strategii ukierunkowanych na wzrost wartości klienta. Praktyczne podejście do kreowania wartości klienta.

Strona przedmiotu
224550-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania logistyką z punktu widzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, w perspektywie logistycznych strategii i decyzji menedżerskich. Podkreśla strategiczny charakter funkcji logistyki we współczesnym biznesie, jej wpływ na przewagę konkurencyjną i wyniki finansowe przedsiębiorstw. Przedmiot z jednej strony umożliwia zapoznanie się z głównymi problemami i wyzwaniami, z drugiej zaś dogłębne zrozumienie wybranych praktycznych zagadnień i metod zarządzania logistyką. Szczególna uwaga jest zwrócona na aktualne i przyszłe trendy, najlepsze praktyki i najnowsze koncepcje zarządzania. Określa i wyjaśnia rolę logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Strona przedmiotu
222091-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
224560-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie decyzji uwzględniających ryzyko prawne związane z podjęciem decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, formie opodatkowania, odpowiedzialności za zobowiązania prywatnoprawne i publicznoprawne z zatrudnianiem pracowników.

Strona przedmiotu
224570-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność, twórcze myślenie, przedsiębiorca, osoba przedsiębiorcza, działania przedsiębiorcze, postawa przedsiębiorcza. Determinanty i bariery przedsiębiorczości. Role menedżerskie, zarządzanie zespołem, przywództwo. Własna działalność gospodarcza. Rozwój postawy przedsiębiorczej. Etyka, etyka w biznesie. Odpowiedzialność biznesu - poziom osobowy i poziom organizacyjny.

Strona przedmiotu
224580-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przewidywanie kierunku zmian organizacji, profile kompetencyjne liderów w zależności od roli w organizacji, opór wobec zmian i jego pokonywanie, rozproszone przywództwo - włączenie pracowników w kluczowe zmian dla organizacji, przywództwo w sytuacjach przełomowych.

Strona przedmiotu
222621-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Schools and mainstreams of strategic management. Strategies for growth versus competitive strategies. The methodology of strategic plan development. Methods of analysis of a diversified company. The analysis of the company in international context. Models of strategies for growth. Diversification strategy. Market development strategy. Vertical integration strategy. Internal and external development. Current tendencies in enterprises' development.

Strona przedmiotu
224590-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Trening - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efektywna współpraca w zespole ? determinanty podmiotowe i organizacyjne. Specyfika zespołów zadaniowych w organizacji, fazy rozwoju zespołu i kluczowe role. Procesy i dynamika grupowa. Komunikacja interpersonalna. Wykorzystanie narzędzi menedżerskich przez pracownika w procesie zwiększania atrakcyjności zatrudnieniowej. Ocena własnych kompetencji i planowanie rozwoju zawodowego w kontekście ról i zachowań organizacyjnych. Motywacja do pracy i zaangażowanie.

Strona przedmiotu
222620-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Strategie rozwoju a strategie konkurencji. Metodyka budowy planu strategicznego. Metody analizy przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego. Analiza przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym. Modele strategii rozwoju. Strategia dywersyfikacji branżowej. Strategia rozwoju rynku. Strategia integracji pionowej. Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny. Współczesne tendencje w rozwoju przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0