Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
232600-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola i zakres analizy strategicznej w wymiarze międzynarodowym. Globalizacja sektorów. Analiza makrootoczenia w wymiarze międzynarodowym. Metody analizy atrakcyjności sektora. Międzynarodowy cykl życia sektora. Profil ekonomiczny sektora. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza zasobów i umiejętności niezbędnych w ekspansji międzynarodowej.

Strona przedmiotu
233071-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence is a user-oriented process of gathering, exploring, interpreting and analyzing of data, which leads to the streamlining and rationalization of the decision-making process. Those systems support managers in business decision-making in order to create economy value growth of an enterprise.

Strona przedmiotu
233079-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną przedstawione podejścia, zweryfikowane w praktyce biznesowej, realnie wspierające podejmowanie decyzji kierowniczych oraz kreujące przewagę konkurencyjną. www.cren.pl/oferta.

Strona przedmiotu
233070-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence to technologie zbierania, eksploracji i analizy danych w celu zracjonalizowania procesów podejmowania decyzji oraz automatyzacji procesów biznesowych. W ramach tych technologii zostanie omówiona architektura takich systemów z uwzględnieniem projektowania hurtowni danych. Omówione zostaną systemy raportowania biznesowego, algorytmy eksploracji danych w tym w szczególności drzewa decyzyjne oraz algorytmy rekomendacyjne. Szczególny akcent jest położony na przegląd zastosowań biznesowych oraz ograniczenia i ryzyka związane z budowanie i eksploatacją takich systemów. W ramach zajęć omawiane też są najnowsze trendy rozwojowe związane ze Sztuczną Inteligencja: zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych (deep learning) oraz generatywnej Sztucznej Inteligencji.

Strona przedmiotu
230541-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business-to-business marketing - specific characteristics. Institutional buyers' behaviour and other components of business marketing environment. Strategic decisions in B2B marketing. Creating value for institutional (business) customer. Planning marketing-mix in business markets. Inter-firm cooperation, partnership relationships in institutional market. B2B marketing in international context.

Strona przedmiotu
233891-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business globalisation as a reason of strategic alliance creation. Strategic alliances term and their different theoretical approaches. Reasons of strategic alliance conclusions. Their possible forms and types. Conditions and process of strategic alliance creation. Strategic alliance management. Knowledge transfer within strategic alliances. Networks of alliances, franchising.

Strona przedmiotu
235971-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to present state of the art of e-commerce logistics, with emphasis on different distribution models for B2B, B2C, and C2C markets, multi- and omni-channel distribution, first and last mile delivery, returns management process, and logistics outsourcing market for e-commerce. Innovative solutions supporting order fulfillment and delivery (including city deliveries) will be investigated. At the end of the course student should be able to design a logistics system for an e-store.

Strona przedmiotu
224380-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efektywne zarządzanie IT polega na inwestowaniu w takie projekty i usługi IT, które wspierają realizację strategii

przedsiębiorstwa i ograniczaniu zasobów kierowanych na inne inicjatywy i działania IT. Wartość dostarczana biznesowi przez IT wynika przede wszystkim ze stopnia dopasowania IT do strategii przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
224389-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ zastosowania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa. Rola nadzoru IT (IT Governance) w efektywnym zastosowaniu technologii informacyjnych. www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
224381-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Effective IT management is about investing in IT projects and IT services, which support realization of company's strategy and reducing resources spent on other IT initiatives and activities. Value delivered to the business is dependent on business-IT strategic alignment.

Strona przedmiotu
230300-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Europejska przestrzeń gospodarcza. Transeuropejskie sieci infrastrukturalne. Regulacja transportu w UE: liberalizacja a normy i standardy. Konkurencja a usługi użyteczności publicznej. Rola poszczególnych gałęzi: transport kolejowy, samochodowy, lotniczy, morski, kombinowany.

Strona przedmiotu
223961-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Key aspects of project management. Project management structures. Project examples. Project goals: scope, time and budget. Project life-cycle. Feasibility study analysis. Project risk analysis. Project steering: coordination and control. Project closure. Organizing project team. Institutional forms of project management ? project structures. Project management information system. Practical examples of project implementations.

Strona przedmiotu
23A0C0-D brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest ukierunkowany na poznanie przyczyn, uwarunkowań, celów i zmian związanych z rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wychodzi naprzeciw najistotniejszym współcześnie rodzajom ryzyka (m.in. zmniejszania dostępności zasobów nieodnawialnych, niestabilności cen surowców, coraz wyższego ryzyka niedoboru dostaw, degradacji systemów naturalnych i postępującego kryzysu klimatycznego), podejmując szanse zmniejszenia zasobochłonności gospodarki i łańcuchów dostaw poprzez transformację dotychczasowych i ekspansję alternatywnych modeli zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego (m.in. poprzez zmiany w prawodawstwie, postęp technologiczny czy nowe koncepcje współpracy). Oferuje unikalną możliwość zdobycia wiedzy o GOZ i jej strategicznym znaczeniu jako źródle wzrostu gospodarczego i ograniczania negatywnego wpływu środowiskowego, a także umiejętności zarządczych i kompetencji społecznych niezbędnych do zarządzania zmianami w świetle jej zasad.

Strona przedmiotu
231730-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu obejmują: cechy i funkcje w obsłudze ruchu turystycznego różnych typów obiektów turystycznej bazy noclegowej, najważniejsze węzły funkcjonalno-użytkowe obiektów, mierniki rozmiarów działalności usługowej obiektów, kalkulację kosztów i cen oraz rentowności hotelu, kapitał rzeczowy i ludzki hotelu oraz jego znaczenie w działalności obsługowej, kanały dystrybucji usług hotelu na rynku oraz podstawowe tendencje współczesnego hotelarstwa.

Strona przedmiotu
231381-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject presents complex picture of issues concerning building and implementation of a personnel strategy of an organization including its size, specificity (sector - trade), connections and its autonomy of activities (operational, strategic capital group).

Strona przedmiotu
234081-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general description of the course: The importance of innovation to civilization development and in building a market position of an enterprise. Features of innovation processes. An innovative enterprise. Innovation strategies of enterprises. New product and new technology development. The economic evaluation of innovative undertakings. Creativity, knowledge management vs. innovativeness. Intellectual property and its protection. National/ Regional System of Innovation.

Strona przedmiotu
233341-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The introductory part of the seminar discusses fundamental concepts from the field of communication, culture and cross-cultural contacts. The core part of the seminar explores the multidimensional phenomenon of intercultural communication, not only in the specific, guest-host relationship within the tourism industry but also more broadly from the critical, post-colonial, multicultural perspective.

Strona przedmiotu
221321-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Characteristics of international logistics. Global logistics vs. international supply chains. International logistics services market. Logistics development trends in: North America, Japan, EU and Central and Eastern Europe analysed on the basis of case-studies. Processes of purchase, supply and distribution in international trade. Contemporary trends and challenges in international logistics.

Strona przedmiotu
221324-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Einführung in die internationale Logistik. Transport- und Speditionswesen. Lagerei. Grundcharakteristik einzelner Verkehrsträger. Anbieter von logistischen Dienstleistungen. Management internationaler Logistikketten. Kundenanforderungen an logistische Systeme. Einfluss des Europäischen Binnenmarktes auf die Gestaltung von interenationalen Logistiksystemen. Fallübung.

Strona przedmiotu
233731-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The new architecture of financial market and changes in conditions of capital competition pressing the need of rebuilding the traditional model of investor relations and information policy in the direction of the search for new and unique concept of communication with the capital market (both in form, scope and content), which becomes an important intangible factor, which creates the value of companies listed on the stock exchange.

Strona przedmiotu
239210-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest tematyka związana z inwestycjami o charakterze kapitałowym (akwizycje) i finansowym (finansyzacja). Główny ciężar położony został na inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa, aczkolwiek aktywność ta może być również rozpatrywana z punktu widzenia innych podmiotów (inwestorów).

Strona przedmiotu
239219-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest tematyka związana z inwestycjami o charakterze kapitałowym (akwizycje) i finansowym (finansyzacja). Główny ciężar położony został na inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa, aczkolwiek aktywność ta może być również rozpatrywana z punktu widzenia innych podmiotów (inwestorów).

Strona przedmiotu
239850-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Partnerstwo publiczno-prywatne jest instrumentem od lat z powodzeniem wykorzystywanym przez sektor publiczny w krajach Europy Zachodniej do realizacji zadań ze sfery użyteczności publicznej. W Polsce jest to nadal metoda nowa, dość słabo rozpoznana, budząca liczne obawy i kontrowersje. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką inwestycji realizowanych we współpracy publiczno-prywatnej. Na zajęciach między innymi: analizujemy udane (i nieudane) inwestycje, dobieramy właściwy model wynagrodzenia przedsiębiorstwa dla danego projektu inwestycyjnego, strukturę finansowania, ryzyko takich projektów, a także oceniamy stopień dojrzałości polskiego rynku PPP czy też potencjał stosowania PPP w smart cities.

Strona przedmiotu
234001-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject presents holistic idea of job assessment. It acquaints students with assumptions and methods of job evaluation, assessment of competences, as well as assessment of employees achievements. Gained knowledge and skills allow to use job assessment tools in practice.

Strona przedmiotu
230460-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota zarządzania projektem. Rola kierownika zespołu projektowego. Budowanie zespołu projektowego. Na zajęciach studenci będą wykonywali ćwiczenia na podstawie opisów przypadków.

Strona przedmiotu
235260-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania komunikacji marketingowej. Etapy budowania skutecznej komunikacji marketingowej.

Marka a działania komunikacyjne. Plan mediów. Strona www. Reklama graficzna - narzędzia, psychologiczne mechanizmy. Reklama w wyszukiwarkach. PR w Internecie. Promocja sprzedaży w e-sklepach. Internetowe narzędzia marketingu bezpośredniego. Komunikacja marketingowa w grach komputerowych. Pomiar wyników działań komunikacyjnych. Etyczne i prawne aspekty komunikacji w Internecie.

Strona przedmiotu
233340-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstępna część konwersatorium poświęcona jest omówieniu podstawowych pojęć z zakresu komunikowania, kultury i kontaktów międzykulturowych. Zasadnicza cześć zajęć przedstawia wieloaspektowe zjawisko komunikacji międzykulturowej, nie tylko w szczególnych relacjach pomiędzy turystami a społecznościami przyjmującymi w wielokulturowym środowisku, ale także szerzej z punktu widzenia krytycznej teorii post-kolonialnej.

Strona przedmiotu
225540-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne uwarunkowania i źródła budowy wartości klienta. Rodzaje wartości odgrywające istotną rolę w budowie wartości klienta. Konkurowanie wartościami o klientów. Zarządzanie wiedzą o klientach. Zarządzanie relacjami z klientami. Modele budowy satysfakcji i lojalności klienta. Segmentacja rynku. Analiza kosztów marketingowych. Metody pomiaru wartości klienta. Budowa strategii ukierunkowanych na wzrost wartości klienta. Praktyczne podejście do kreowania wartości klienta.

Strona przedmiotu
223561-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semestr study programme.

Strona przedmiotu
230901-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

It covers knowledge useful for analysis of the pro health lifestyle as one of the most important social needs in dynamically changing demand and supply conditions on tourism market and work environment. The course will provide students with up-to-date, streamlined knowledge, skills, personal and interpersonal competences that conform to requirements of tourism and health industries.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0