Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
234061-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Theory of simulation, construction and verification techniques of simulation models. Dynamic stochastic simulation models - discreet event simulation. Sensitivity analysis for output random variables, model optimization techniques. Programming simulation models with Julia using Microsoft Visual Studio Code and Jupyter notebooks.

Strona przedmiotu
233030-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
233040-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
220621-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Presentation of the basic artificial intelligence methods with implementation (in R language) and examples of use. Among the commonly known methods, genetic algorithms, classification trees, random forests, and artificial neural networks are discussed in more detail. Several alternative modelling methods are the basis of student designs.

Strona przedmiotu
230201-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

An approach to statistical inference based on the Bayes principle. Prior and posterior distributions. Bayesian estimation. Bayesian confidence intervals and tests. Time series models. Predictive distributions. Model choice.

Strona przedmiotu
233071-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence is a user-oriented process of gathering, exploring, interpreting and analyzing of data, which leads to the streamlining and rationalization of the decision-making process. Those systems support managers in business decision-making in order to create economy value growth of an enterprise.

Strona przedmiotu
233079-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną przedstawione podejścia, zweryfikowane w praktyce biznesowej, realnie wspierające podejmowanie decyzji kierowniczych oraz kreujące przewagę konkurencyjną. www.cren.pl/oferta.

Strona przedmiotu
233070-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence to technologie zbierania, eksploracji i analizy danych w celu zracjonalizowania procesów podejmowania decyzji oraz automatyzacji procesów biznesowych. W ramach tych technologii zostanie omówiona architektura takich systemów z uwzględnieniem projektowania hurtowni danych. Omówione zostaną systemy raportowania biznesowego, algorytmy eksploracji danych w tym w szczególności drzewa decyzyjne oraz algorytmy rekomendacyjne. Szczególny akcent jest położony na przegląd zastosowań biznesowych oraz ograniczenia i ryzyka związane z budowanie i eksploatacją takich systemów. W ramach zajęć omawiane też są najnowsze trendy rozwojowe związane ze Sztuczną Inteligencja: zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych (deep learning) oraz generatywnej Sztucznej Inteligencji.

Strona przedmiotu
224391-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cloud computing. Infrastructure-as-a-service (IaaS). Platform-as-a-service (PaaS). Collection and data management in the cloud. Relational databases and data warehousing in the cloud. NoSQL databases. Data analytic in the cloud . BigData - Hadoop and Spark int the cloud. Numerical and scientific computing in the cloud - grid computing. Economic fundamentals of cloud computing. Optimizing cloud computing costs. Cloud security.

Strona przedmiotu
224390-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cloud computing. Infrastructure-as-a-service (IaaS). Platform-as-a-service (PaaS). Gromadzenie i zarządzanie danymi w chmurze. Relacyjne bazy danych oraz hurtownie danych w chmurze. Nierelacyjne bazy danych - NoSQL w chmurze. Analiza danych w chmurze. BigData - Hadoop i Spark w chmurze. Obliczenia naukowe i analizy numeryczne w chmurze - grid computing. Podstawy ekonomiczne rynku cloud computing. Optymalizacja kosztów usług chmurowych. Bezpieczeństwo danych w chmurze.

Strona przedmiotu
223121-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are focused on teaching students advanced data mining and text mining techniques, including advanced methods of big data analysis. As a result of dynamic development of this interdisciplinary research a lot of effective algorithms were developed allowing automatically discovery of knowledge from databases, including unstructured data available in internet. This knowledge may be used in decision processes in business (including enterprises), science and technology.

Strona przedmiotu
223120-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pozyskają wiedzę z zakresu podstawowych i zaawansowanych technik data mining. Ostatnio powstało wiele efektywnych algorytmów pozwalających w sposób niemal automatyczny odkrywać prawidłowości i zależności ukryte w różnorodnych bazach danych. Pozyskana wiedza może być następnie wykorzystana we wspomaganiu procesów decyzyjnych w biznesie, nauce i technice.

Strona przedmiotu
231400-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z semestralnym planem zajęć.

Strona przedmiotu
231451-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
230721-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
231221-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business process management. Process identification and description. Process modeling. EPC. BPMN. Describing system requirements.

Strona przedmiotu
233160-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwo informacyjne. Przemiany struktur społecznych i gospodarczych związane z zastosowaniami technik informacyjnych (ICT). Historia technik informacyjnych. Przemiany wywoływane przez ICT w: społeczeństwie, gospodarce, kulturze i polityce. Zagadnienia etyczne rozwoju technik informacyjnych. Zagrożenia związane z rozwojem ICT. Sieci społecznościowe i ich rola we współczesnym społeczeństwie. Prawne aspekty ICT. Jednostka wobec sieci.

Strona przedmiotu
236741-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Discussion on the main issues of the financial market microstructure. Analysis of statistical features of financial variables measured at very high frequency (regularly spaced) and ultra-high frequency (irregularly spaced). Estimation, verification and interpretation of econometric models for the selected marks of the trading process: price changes, trading volumes, trading intensity measures. Analysis of the price discovery process.

Strona przedmiotu
230200-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bayesowskie podejście do wnioskowania statystycznego. Rozkłady a priori i a posteriori. Estymacja bayesowska. Przedziały ufności i testy. Modele szeregów czasowych. Predykcja. Wybór modelu.

Strona przedmiotu
233180-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
236740-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie głównych zagadnień mikrostruktury rynków finansowych. Analiza własności statystycznych zmiennych finansowych mierzonych z bardzo wysoką częstotliwością. Estymacja, weryfikacja oraz interpretacja modeli ekonometrycznych wybranych charakterystyk procesu transakcyjnego: zmian cen, wolumenu transakcji, częstotliwości zawierania transakcji. Analiza procesu cenotwórczego. Pomiar śróddziennej zmienności cen.

Strona przedmiotu
230890-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody ekonometrii przestrzennej pozwalają uwzględniać w modelowaniu interakcje między badanymi jednostkami, tj. uchylić założenie o niezależności poszczególnych obserwacji lub składników losowych. Zaprezentowane zostaną podstawowe koncepcje tego działu ekonometrii: macierz wag przestrzennych, testy efektów przestrzennych, specyfikacje modeli, zgodne i nieobciążone metody estymacji, mnożniki przestrzenne i wybrane modele specjalne. Zajęcia w laboratorium komputerowym będą dotyczyć metod wizualizacji przy pomocy map oraz pracy z poznanymi modelami w pakiecie spdep/spatialreg/splm programu R.

Strona przedmiotu
230240-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowanie ekonometrycznych modeli nieliniowych do objaśniania zjawisk w ekonomii i finansach. Modele o zmiennych parametrach, modele przestrzeni stanów, modele przestrzeni stanów z efektem ARCH, modele progowe, STAR, modele przełącznikowe, sieci neuronowe - specyfikacja, estymacja, weryfikacja. Zastosowanie metod ekonometrycznych: filtra Kalmana, identyfikacji przez heteroskedastyczność. Podstawy teoretyczne estymacji nieliniowej.

Strona przedmiotu
222110-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
233181-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semestral plan

Strona przedmiotu
222111-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
236770-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontrakty terminowe forward, futures, opcje. Zasady wyceny arbitrażowej. Portfel replikujący, strategia zabezpieczająca. Modele rynku z czasem dyskretnym oraz z czasem ciągłym. Model CRR. Proces stochastyczny, proces prognozowalny, filtracja, martyngał. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej. Błądzenie losowe, ruch Browna, różniczka stochastyczna. Procesy Ito, lemat Ito. Zamiana miary. Model Blacka-Scholesa, jego własności i rozszerzenia. Analiza wrażliwości i współczynniki greckie.

Strona przedmiotu
236790-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wspomagania decyzji w problemach wielokryterialnych (np. metoda SMART - Simple Multi-Attribute Rating Technique). Wspomaganie wyboru grupowego (np. DEA/Assurance region). Metody szacowania użyteczności stanu zdrowia (np. time trade-off, standard gamble). Metody szacowania preferencji oparte na deklarowanym wyborze (np. Discrete Choice Experiment, Best-Worst Scaling). Metody szacowania parametrów modelu w podejściu częstościowym i bayesowskim.

Strona przedmiotu
236810-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do analizy numerycznej. Nauka programowania w programach Matlab i Octave. Przykłady zastosowań metod numerycznych w sztucznej inteligencji oraz różnych obszarach nauki. Bezpośrednie i iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Rozwiązywanie równań nieliniowych. Metoda Newtona. Metody Monte Carlo. Rekurencja.

Strona przedmiotu
239910-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szczegóły w semestralnym planie zajęć.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0