Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EBI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EBI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
232760-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są tworzone i realizowane wspólnie z pracownikami Santander Bank. Obejmują łącznie 60 godzin zajęć, z czego 30 godzin realizowanych jest w formie aktywnych zajęć na terenie SGH (część pierwsza), analiz przypadków, interaktywnych konwersatoriów i prezentacji oraz 30 godzin pracy projektowej w Santander Bank (część druga). Ocena konstruowana jest z wyników egzaminu pisemnego oceniającego pierwszą część zajęć oraz pracy projektowej oceniającej część drugą.

Zajęcia są planowane do uruchomienia w jednym semestrze w ciągu roku akademickiego.

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane ze współczesnymi wyzwaniami pracy menedżera w instytucji finansowej, radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi problemami w tym zakresie oraz zarządzania własną karierą i energią. Koncentruje się na osobie menedżera - lidera, jednak wskazuje problemy wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, trendów, nowych technologii, regulacji prawnych, nowych konkurentów itp. Oraz uwarunkowań wewnętrznych pracy, zaga

Strona przedmiotu
231200-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach wzrasta znaczenie sieci społecznych ulokowanych w globalnej sieci Internet. Na wykładzie omówione zostaną najnowsze wyniki badań w zakresie analizy sieci społecznych, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i aplikacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowania biznesowe w zakresie mediów społecznościowych oraz podstawy teoretyczne informatyki społecznej m.in. w zakresie miar centralnych, rozkładów bezskalowych, dyfuzji informacji i formowania się trendów społeczno-gospodarczych.

Strona przedmiotu
220621-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Presentation of the basic artificial intelligence methods with implementation (in R language) and examples of use. Among the commonly known methods, genetic algorithms, classification trees, random forests, and artificial neural networks are discussed in more detail. Several alternative modelling methods are the basis of student designs.

Strona przedmiotu
232480-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy interaktywne umożliwiają komunikację, dokonywanie transakcji oraz realizację różnorodnych zadań. Zrozumienie specyfiki systemów interaktywnych staje się ważną kompetencją współczesnych menedżerów. W ramach przedmiotu studenci poznają iteracyjny proces badania i projektowania systemów interaktywnych. Następnie studenci realizują własny projekt z tego zakresu.

Strona przedmiotu
239640-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nowoczesne technologie decentralizacyjne (kryptograficzne) i ich zastosowania w finansach i innych sferach gospodarki

Ewolucja decentralizacji i automatyzacji w biznesie

Aspekty techniczne technologii blockchain

Aspekty prawne technologii blockchain

Biznesowe zastosowania blockchain

Mechanizmy, rola, zastosowania Initial Public Offer

Strona przedmiotu
222161-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues of business ethics and ethics in economy seen in humanistic approach - then it is much more a tool for forming attitudes of future businessmen than their professional skills. The main issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222167-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues in business ethics and non-economic values in the economy seen in the humanistic perspective. It is aimed at forming attitudes of future business leaders as well as their professional skills. We focus on the relation of business ethics with business practices and strategies, the goals of business (stakeholder analysis), corporate social responsibility (CSR). life-work balance, whistleblowing, professionalism and professional ethics. The main background issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of the whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on applicable PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222168-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is a supplement to the professional education of managers or economists. At the same time, the lecture is, in terms of its content, interconnected with economic education, as it refers to one of the most important aspects of economic actors? activity, namely their professional ethics.

Strona przedmiotu
233071-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence is a user-oriented process of gathering, exploring, interpreting and analyzing of data, which leads to the streamlining and rationalization of the decision-making process. Those systems support managers in business decision-making in order to create economy value growth of an enterprise.

Strona przedmiotu
233079-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną przedstawione podejścia, zweryfikowane w praktyce biznesowej, realnie wspierające podejmowanie decyzji kierowniczych oraz kreujące przewagę konkurencyjną. www.cren.pl/oferta.

Strona przedmiotu
233070-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence to technologie zbierania, eksploracji i analizy danych w celu zracjonalizowania procesów podejmowania decyzji oraz automatyzacji procesów biznesowych. W ramach tych technologii zostanie omówiona architektura takich systemów z uwzględnieniem projektowania hurtowni danych. Omówione zostaną systemy raportowania biznesowego, algorytmy eksploracji danych w tym w szczególności drzewa decyzyjne oraz algorytmy rekomendacyjne. Szczególny akcent jest położony na przegląd zastosowań biznesowych oraz ograniczenia i ryzyka związane z budowanie i eksploatacją takich systemów. W ramach zajęć omawiane też są najnowsze trendy rozwojowe związane ze Sztuczną Inteligencja: zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych (deep learning) oraz generatywnej Sztucznej Inteligencji.

Strona przedmiotu
222611-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Function- and process- driven approach in management. Process-driven approach in selected management theories. Definition and classification of business processes. Process models and standarization aspects. The essence and objectives of process management. Business process management methodology. Definition, identification and process mapping. Process design and implementation of process changes. Process managing and optimalization. Business process organization.

Strona przedmiotu
231020-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie cech różnych odmian crowdfundingu. Poznanie technicznego i instytucjonalnego rozwoju crowdfundingu. Zapoznanie z przygotowaniem projektu crowdfundingowego. Wprowadzenie aspektów praktycznych. mPoznanie legislacji mającej zastosowanie do crowdfundingu.

Strona przedmiotu
220441-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Customer Behavior" is sub discipline of marketing. It covers analysis of consumer behavior and organizational customer behavior and their determinants. Customer behavior knowledge is essential for preparing marketing programs and successful use of marketing instruments.

Strona przedmiotu
231221-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business process management. Process identification and description. Process modeling. EPC. BPMN. Describing system requirements.

Strona przedmiotu
231180-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomiczne znaczenie i zakres zastosowania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Internacjonalizacji przedsiębiorstwa bazująca na Internecie (Internet-based Internationalization) a internacjonalizacja przedsiębiorstwa wspomagana przez narzędzia internetowe (Internet-enabled Interntionalization). Digitalizacja przedsiębiorstwa i jej determinanty. Zakres narzędzi internetowych stosowanych w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zakres zastosowania Internetu w czynnej i biernej internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Podmiotowe uwarunkowania zastosowania Internetu w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Otoczenie instytucjonalne internacjonalizacji przedsiębiorstw z zastosowaniem Internetu. Społeczno-kulturowe i demograficzne uwarunkowania zastosowania narzędzi internetowych w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zastosowanie Internetu w badaniach i analizie rynków zagranicznych. Zastosowanie witryn WWW przedsiębiorstw/marek w ich internacjonalizacji. Internetowy handel transgraniczny

Strona przedmiotu
235971-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to present state of the art of e-commerce logistics, with emphasis on different distribution models for B2B, B2C, and C2C markets, multi- and omni-channel distribution, first and last mile delivery, returns management process, and logistics outsourcing market for e-commerce. Innovative solutions supporting order fulfillment and delivery (including city deliveries) will be investigated. At the end of the course student should be able to design a logistics system for an e-store.

Strona przedmiotu
233160-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwo informacyjne. Przemiany struktur społecznych i gospodarczych związane z zastosowaniami technik informacyjnych (ICT). Historia technik informacyjnych. Przemiany wywoływane przez ICT w: społeczeństwie, gospodarce, kulturze i polityce. Zagadnienia etyczne rozwoju technik informacyjnych. Zagrożenia związane z rozwojem ICT. Sieci społecznościowe i ich rola we współczesnym społeczeństwie. Prawne aspekty ICT. Jednostka wobec sieci.

Strona przedmiotu
237780-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwo informacyjne. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Specyfika i charakterystyka e-usług

(e-administracja, e-handel, e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-zdrowie, e-kultura, e-turystyka, e-edukacja). Modele biznesowe na wybranych rynkach e-usług. E-usługi a budowanie przewagi konkurencyjnej. Konsument na rynku e-usług.

Strona przedmiotu
231130-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ cyfrowej transformacji na zmianę paradygmatu ochrony zdrowia. Kluczowe elementy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań e-zdrowia. Przegląd produktów e-zdrowia dedykowanych różnym segmentom ochrony zdrowia (perspektywa pacjenta, zawodów medycznych, podmiotu leczniczego i państwa). Zagadnienia etyczne, prawne i ekonomiczne e-zdrowia. Wdrażanie e-zdrowia do finansowania publicznego i doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie. Przyszłość e-zdrowia.

Strona przedmiotu
224380-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efektywne zarządzanie IT polega na inwestowaniu w takie projekty i usługi IT, które wspierają realizację strategii

przedsiębiorstwa i ograniczaniu zasobów kierowanych na inne inicjatywy i działania IT. Wartość dostarczana biznesowi przez IT wynika przede wszystkim ze stopnia dopasowania IT do strategii przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
224389-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ zastosowania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa. Rola nadzoru IT (IT Governance) w efektywnym zastosowaniu technologii informacyjnych. www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
224381-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Effective IT management is about investing in IT projects and IT services, which support realization of company's strategy and reducing resources spent on other IT initiatives and activities. Value delivered to the business is dependent on business-IT strategic alignment.

Strona przedmiotu
222160-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności zarządczej w sferze gospodarczej, również z uwzględnieniem specyfiki e-biznesu i HR. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki, w tym zarządzania, e-biznesu i HR. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej pracowników, kadry zarządzającej i liderów biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie i społecznie odpowiedzialnie zarządzać.

Strona przedmiotu
222169-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
223281-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Managing cash in tech companies. Working capital management. Sources of finance of high-tech ventures. Project Finance. Financial life cycle of venture. Equity financing. Debt financing. Capital structure. Cost of capital. Cost of Equity. Cost of debt. WACC. Methods of investment appraisal (NPV, IRR, PI, PP, DPP). Approaches of business valuation. Start-up valuation.

Strona przedmiotu
223280-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła finans. przedsięwzięć i spółek technolog. Finans. w formule project finance vs corporate finance. Finansowy cykl życia przedsięb. Finans. własne i obce. Parki technolog., inkubatory przedsięb. Koszt i struktura kapitału. Mierniki oceny opłacalności technolog. projektów inwestycyjnych. Opcje rzeczywiste. Metody wyceny spółki. Due diligence. Wycena start-upu technolog. Wycena aktywów niematerialnych.

Strona przedmiotu
235381-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

FinTech, Financial Technology, commonly known as FinTech, is a whole new industry composed of companies that use technology to make financial services more innovative and efficient. FinTech companies - usually startups, highly reliant on software - are set up to challenge, disrupt and disintermediate traditional financial systems. They are questioning conventional ways of doing things and, once successful, shaping the future of the financial services industry.

Strona przedmiotu
232175-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gospodarka kreatywna stanowi połączenie między gospodarką "tradycyjną" a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. Znaczna część wartości dodanej wytwarzanej w jej ramach ma charakter niematerialny i podlega prawu własności intelektualnej, w szczególności prawu autorskiemu. Do gospodarki kreatywnej zalicza się przede wszystkim sektory kultury i kreatywne, takie jak sektor muzyczny, wydawniczy, filmowy, gier video, a także sztuki performatywne (np. spektakle teatralne i koncerty muzyczne oraz taniec), sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, również grafika komputerowa), oraz design, modę, fotografię, architekturę czy reklamę.

W trakcie zajęć poruszane będą takie zagadnienia jak kreatywność i innowacyjność, wpływ cyfryzacji na gospodarkę kreatywną, rynek pracy artystów i twórców jako przykład tzw. gig economy, modele biznesowe w sektorach kultury i kreatywnych. Będą analizowane również poszczególne sektory, np. muzyczny, wydawniczy, gier video czy mody, przede wszystkim w w

Strona przedmiotu
222230-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacje i zasoby informacyjne. Systemy informacyjne. Współczesne technologie informatyczne w SI. Rodzaje i klasy systemów informatycznych zarządzania. Zarządzanie systemami informatycznymi. Tendencje rozwojowe systemów informacyjnych zarządzania. Strategiczne kierowanie IT. Metody i problemy budowy systemów informacyjnych. Niepowodzenia przedsięwzięć informatycznych. Rola specjalistycznych firm wspomagających IT w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0