Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
226020-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukierunkowany jest na wprowadzenie studentów w problematykę współczesnej analizy efektywności projektów i zaznajomienie ich z głównymi aspektami metodyki prowadzenia takiej analizy. Problematyką wykładu jest więc tematyka oceny opłacalności, analizy ryzyka oraz finansowania realizacji projektów w praktyce gospodarczej.

Strona przedmiotu
226030-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Rola i znaczenie controllingu zarządzaniu organizacją. Audyt finansowy.

2. Balanced Scorecard.

3. Tworzenie planów finansowych.

4. Budżet oraz jego wady.

5. Konstrukcja budżetu zgodnie z metodyką rachunku kosztów działań.

6. Koncepcja zarządzania kosztami w łańcuchu wartości.

7. Rola i znaczenie audytu finansowego dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

8. Produkty badania sprawozdań finansowych.

Strona przedmiotu
226040-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Identyfikacja decyzji i operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie w okresie poddanym ocenie oraz ich wyników finansowych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym jako podstawa do rozpoznania etapu rozwoju danej jednostki. Narzędzia i metody analizy danych. Interpretacja wyników finansowych z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu i etapu jego rozwoju oraz uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym. Różne kryteria interpretacji. Selekcja złych decyzji inwestycyjnych i finansowych podjętych w przeszłości jako podstawa do przywrócenia równowagi oraz rozpoznania i podjęcia możliwie najlepszych decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania/rozwoju.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
223281-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Managing cash in tech companies. Working capital management. Sources of finance of high-tech ventures. Project Finance. Financial life cycle of venture. Equity financing. Debt financing. Capital structure. Cost of capital. Cost of Equity. Cost of debt. WACC. Methods of investment appraisal (NPV, IRR, PI, PP, DPP). Approaches of business valuation. Start-up valuation.

Strona przedmiotu
226060-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład w sposób kompleksowy ilustruje zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem doświadczeń państw rozwiniętych gospodarczo. Program wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystywania skutecznych narzędzi w procesach decyzyjnych, w tym analizy finansowej, zmienności wartości pieniądza w czasie, planowania finansowego, struktury kapitału i jego kosztu.

Strona przedmiotu
223280-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła finans. przedsięwzięć i spółek technolog. Finans. w formule project finance vs corporate finance. Finansowy cykl życia przedsięb. Finans. własne i obce. Parki technolog., inkubatory przedsięb. Koszt i struktura kapitału. Mierniki oceny opłacalności technolog. projektów inwestycyjnych. Opcje rzeczywiste. Metody wyceny spółki. Due diligence. Wycena start-upu technolog. Wycena aktywów niematerialnych.

Strona przedmiotu
222091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
226080-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość finansowa a zarządcza wzajemne relacje. Cechy jakościowe i struktura sprawozdania finansowego. Wpływ modelu biznesu na politykę rachunkowości. Pomiar kosztów i korzyści do celów zarządczych, krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe, analiza punktu krytycznego, rachunek kosztów działań w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym, ośrodki odpowiedzialności, budżetowanie. Rachunkowość zarządcza a potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Strona przedmiotu
226070-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kryteria wielkości przedsiębiorstw. Etapy rozwoju przedsiębiorstw. Zarządzanie strukturą kapitału. Struktura kapitału a struktura finansowania. Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie. Koszt i ryzyko wykorzystania różnych form finansowania w przedsiębiorstwie. Zalety i wady poszczególnych form finansowania. Studia przypadków. Porównanie tradycyjnych i alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
226100-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Strona przedmiotu
226110-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony przedstawieniu nowoczesnych ujęć w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Odwołuje się do koncepcji Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ?ERM (Enterprise Risk Management) przedstawia kluczowe pojęcia, zasady zarządzania, stosowane metody pomiaru ryzyka i narzędzi jego ograniczania, pokazuje związki między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem ryzykiem, odwołuje się do prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem.

Strona przedmiotu
226200-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje elementy zrównoważonego rozwoju konieczne do uwzględnienia w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć omawiane są m.in. takie aspekty jak uwzględnianie aspektów ESG w procesie finansowania przedsiębiorstw, w procesach inwestycyjnych, zarządzania finansami związanego z bieżącą działalnością oraz zarządzania ryzykiem. Obszar poruszanych zagadnień uzupełniony jest o elementy wskazujące na rolę i znaczenie państwa jako kreatora rozwiązań regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Zakres zajęć wzbogacony jest licznymi przykładami z praktyki gospodarczej a zajęcia dodatkowo są uatrakcyjnione współprowadzeniem przez przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0