Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241
220741-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Principles and rules of contemporary financial accounting. Reliability of accounting information. Intellectual assets of an entity. Impairment of assets - recognition, measurement and reporting. Financial assets and investments in property ? measurement and reporting. Accounting aspects of leases, contracts with customers and income tax.

Strona przedmiotu
220751-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Legal requirements and bank's business models. Financial standing and profitability evaluation. Bank risk management. Assets and liabilities management (ALM). Capital management. Use of modern technologies in bank management.

Strona przedmiotu
222491-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cost accounting as a tool for cost management. Impact of changes in organization's environment on changes in cost accounting systems. Using cost accounting for managing profitability of products and clients. Using cost accounting for managing efficiency of processes, activities and resources. Relations between cost accounting and planning and control in decentralized organizations.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
220450-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności w sektorze finansów i rachunkowości. Skupia się na przedstawieniu etycznych warunków ochrony klienta rynku finansowego. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące finansów, bankowości, rachunkowości, rynku kapitałowego i nadzoru finansowego. Studenci będą mieli możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych w relacji do klienta rynku finansowego. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej wszystkich uczestników rynku finansowego zapewniając tym samym właściwą ochronę klienta.

Strona przedmiotu
222461-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to financial law. Administration and financial control. Monetary law. Public incomes system. Budget and budgetary proceeding. Discipline of public finance. Tax system and classification of taxes. Law definition of tax obligation. Introduction to tax proceeding. Law form of banking activity and financial institution. Bank services and products. Collaterals. Banking enforceable title. Introduction to insurance activity. Insurance company and agency.

Strona przedmiotu
222251-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Derivatives valuation and their application in risk management, arbitrage and speculation. Valuation of forward and futures contracts, as well as swaps. Options and option strategies and risk associated with them. Methods of hedging short option strategies. Fundamentals of exotic options valuation and possibilities of their application. Valuation of hybrid products. Rules of valuation of weather options and their application, as well as the construction of weather indexes.

Strona przedmiotu
2290N0-D
Finanse sektora publicznego (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja i finansowanie zadań publicznych. Efektywność wydatków publicznych. System podatkowy i jego implikacje finansowe i społeczne. Planowanie krótko- i długookresowe. Stabilność fiskalna. Sektor publiczny a rozwój zrównoważony.

Strona przedmiotu
220420-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przewodnią myślą przedmiotu jest znaczenie zrównoważonych finansów jako narzędzia do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Kluczowe w tym procesie jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych w systemie finansowym przedstawione na początku wykładu. Następnie będzie zaprezentowany rozwój finansów zrównoważonych i w tym kontekście również główne międzynarodowe inicjatywy. W kolejnych modułach zostaną przedstawione główne filary finansów zrównoważonych, które są uniwersalne i stosowane do wszystkich produktów oferowanych w ramach tego rynku. Należy do nich raportowanie, które w największym stopniu przyciąga uwagę uczestników rynkowych, ponieważ generuje namacalną wartość dla inwestorów. Do tych filarów w jeszcze bardziej praktycznej odsłonie nawiązuje moduł 14., prezentujący wybrane studia przypadków.

W modułach tematycznych jest uwzględniona perspektywa wszystkich głównych uczestników tego rynku, reprezentujących stronę popytową i podażową. Szczególny nacisk będzie położony na instytu

Strona przedmiotu
220431-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).

Strona przedmiotu
222250-D
215

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych.

Strona przedmiotu
220531-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Management accounting and its place in the company's information systems. Measuring costs and benefits. Short-tem optimalization and pricing decisions. Activity-based costing and activity-based management. Responsibility centres and measuring their effectiveness. Transfer prices. Budgeting. Balanced Scorecard.

Strona przedmiotu
222091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
220490-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć.

Strona przedmiotu
220060-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja form pieniądza i uwarunkowań polityki pieniężnej. Elementy teorii monetarnej. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych. Cele i strategie polityki pieniężnej. Polityka pieniężna a cykl koniunkturalny. Banki centralne a rynki finansowe. Instrumenty polityki pieniężnej: konwencjonalne i niekonwencjonalne. Znaczenie globalizacji. Polityka pieniężna w Polsce. Polityka pieniężna EBC. Problemy rozwoju i poszerzenia strefy euro.

Strona przedmiotu
220430-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Strona przedmiotu
222460-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka i cechy prawa finansów publicznych i podatkowego. Organizacja i kompetencje administracji skarbowej. Prawo walutowe i dewizowe. System dochodów publicznych. Zobowiązania podatkowe. Charakterystyka i typologia danin. Opłaty i podatki: lokalne, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych. Planowanie finansowe i gospodarka budżetowa. Finanse samorządu terytorialnego. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny. Odpowiedzialność za naruszenie dysc. fin. publ.

Strona przedmiotu
222490-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek kosztów jako źródło informacji dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa na zmiany w systemach rachunku kosztów. Wykorzystanie rachunku kosztów w dostarczaniu informacji o stopniu wykonania zaplanowanych do osiągnięcia wyników. Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu efektywnością procesów, działań oraz zasobów. Przełożenie rachunku kosztów na proces planowania i kontroli w organizacjach zdecentralizowanych.

Strona przedmiotu
220530-D
210

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość zarządcza i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe. Rachunek kosztów działań i zarządzanie kosztami działań. Decentralizacja zarządzania, ośrodki odpowiedzialności i ocena efektywności działania tych ośrodków. Ceny transferowe. Planowanie i budżetowanie oraz ocena wykonania budżetów. Rachunek efektywności decyzji długookresowych. Zrównoważona karta wyników.

Strona przedmiotu
220390-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z bloku 30 godzin wykładów z możliwością zajęć konwersatoryjnych oraz 15 godzin ćwiczeń, częściowo z wykorzystaniem komputerów w laboratorium komputerowym. Tematyka zajęć stanowi wstęp do pogłębionej analizy zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania poszczególnych instytucji finansowych i niefinansowych, omawianych w ramach poszczególnych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. W tematyce zajęć zawierają się podstawowe zagadnienia wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem z wykorzystaniem metod ilościowych przy uwzględnieniu regulacji prawnych i innych narzędzi normatywnych.

Strona przedmiotu
220740-D
207

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje i zasady współczesnej rachunkowości. Wiarygodność informacji księgowych. Zasoby rzeczowe i niematerialne w przedsiębiorstwie. Zasady identyfikowania, pomiaru i ewidencji utraty wartości aktywów. Rodzaje aktywów inwestycyjnych - zasady wyceny i ewidencji. Leasing aktywów operacyjnych. Przychody z umów z klientami. Ujęcie podatku dochodowego bieżącego i odroczonego.

Strona przedmiotu
220750-D
200

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawne aspekty i model organizacyjny banku. Produkty i usługi bankowe na współczesnym rynku. Ocena kondycji i efektywności działalności banku. Metoda wyceny transferu (FTP). Ustalanie cen produktów i usług bankowych. Ocena ryzyka bankowego i zarządzanie nim z zastosowaniem VaR. Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM). Zarządzanie kapitałem. Modele RORAC/RAROC. Planowanie strategiczne i operacyjne.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0