Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
235201-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lecture illustrated with case studies and decision games. Students will be encourage for active participation during the class. Discussion, critical and logical thinking are particularly welcome.

Strona przedmiotu
235210-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

-Program zajęć przedmiotu bankowość międzynarodowa dostarcza wiedzy na temat pojęcia i form aktywności banków w skali międzynarodowej, stosowanych instrumentów i transakcji oraz ryzyka i regulacji bankowości w skali międzynarodowej

Strona przedmiotu
231990-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika biznesu na rynkach wschodzących. Korporacje z dużych rynków wschodzących. Zakres decyzji i wyzwań związanych z ekspansją firmy na rynki wschodzące. Specyfika negocjacji biznesowych z partnerami z rynków wschodzących. Formułowanie klauzul w umowach z partnerami z rynków wschodzących. Specyfika marketingu na rynkach wschodzących i marketingu firm / marek z rynków wschodzących.

Strona przedmiotu
235101-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Brand management in the international market" is a sub-discipline of marketing and includes presentation of the principles of planning and implementation of brand and brand portfolio strategy, including luxury brands and the process and tools of the creation of brands of cities, regions and countries.

Strona przedmiotu
231991-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The specifics of business in emerging markets. Corporations from big emerging markets. The scope of decisions and challenges related to the firm expansion into emerging markets. The specifics of business negotiations with partners from emerging markets. Formulating clauses in contracts with partners from emerging markets. The specifics of marketing in emerging markets and marketing of companies / brands from emerging markets.

Strona przedmiotu
239091-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject program includes theoretical foundations and practical regulations related to the transition from monopoly and market building in the area of network industries in the European Union. Due to the specificity of energy as a commodity and its multifaceted importance for the modern economy, the process of liberalization of the energy market started in Europe in the 1990s and its effects are important for building competitive advantages of the EU economy.

Strona przedmiotu
222841-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The major focus of the course is on the role of institutions, as key determinants of the diversity of capitalism co-existing in the Western hemisphere. The course relies on a comparative analysis of economic performance within the triad of Europe, Japan, and the USA; at the same time it involves a comparison of economic performance and institutions within the European Union alone, and in particular between its old and new members, i.e. transition economies.

Strona przedmiotu
230391-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is devoted to economic operations of a firm in a network industry. In particular, the operations of firms in energy markets are discussed. We also set out to demonstrate the directions of analysis in telecommunications, transport, media, and electronic markets. The presented theories are enriched by case studies (from business).

Strona przedmiotu
231471-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This subject delves deeply into the governance of the global and European economy, with a keen focus on how contemporary crises, especially the climate crisis, are managed by major world actors and their activities. Students will explore the pervasive impact of recent global challenges, understanding how these crises are both shaped by and exert influence over, the mechanisms of globalisation. There is a substantial emphasis on the role and influence of non-formal international groups, as these entities increasingly play crucial roles in crisis management and the broader economic framework. One of the pivotal aspects of this course is an investigation into global attempts to fortify rules and institutions. The objective is to equip students with the knowledge and tools to understand how global and European economic governance is evolving to address and mitigate crises.

Strona przedmiotu
230470-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje problematykę bezpieczeństwa energetycznego w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko definiowanie pojęcia, szacowanie zjawiska, ale również jego otoczenie międzynarodowe.

Strona przedmiotu
230390-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest ekonomicznemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w gałęzi sieciowej. Szczegółowo omawiane jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku energii. Demonstruje się także kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach telekomunikacyjnych, transportowych, medialnych i elektronicznych. Omawiane teorie ekonomiczne wzbogaca się licznymi studiami przypadku z praktyki gospodarczej.

Strona przedmiotu
230471-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture deals with the issues of energy security in a broader context. It includes not only defining the concept, estimating the phenomenon, but also its international environment.

Strona przedmiotu
235221-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main objectives of the course:

- show actual problems and methods of risk management,

- provide a methodology for dealing with currency risk, interest rate risk, credit risk and operational risk,

- provide students with a good understanding of derivatives (forwards, futures, options and swaps),

- show a methodology of pricing and valuation of derivatives,

- provide students with techniques and methodologies that are commonly used in risk management.

Strona przedmiotu
235200-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady ilustrowane przykładami i grami decyzyjnymi; studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz dyskusji; w szczególności ceniona będzie zdolność do krytycznego i logicznego myślenia

Strona przedmiotu
235111-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Internal and external determinants of firms' strategies in international business. Specific sources of firms' competitive advantages in international business. Business-level and corporate strategies in international markets. Management in international capital groups. International inter-firm relationships/networking and intra-firm relationships in multinational enterprise and their impact on firms' performance of the firm.

Strona przedmiotu
235211-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The topics covered within the lecture International Banking encompass the forms of activity of international banks, the instruments and transactions in international banking, banking regulation and supervision with a particular focus on the reregulation processes triggered by the financial crisis of 2007-2009. The lecture provides knowledge about risk in international banking and analytical tools for the assessment of the functioning of international banks.

Strona przedmiotu
235401-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Study of laws and institutions of international economic cooperation. Lecture covers particularities of international trade law WTO, ICC), international finance (IMF, Casel Committee) and international investment law (ICSID, NAFTA). Separate section of the lecture will focus on interntional eonomic governance.

Strona przedmiotu
239101-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The concept and types of energy carriers. Energy in the light of dynamic resource theory and the theory of sustainable development. The role and importance of energy for the modern economy: access to resources, security of supply, cost of obtaining them, impact on the environment (climate). Factors determining the supply of energy resources, demand, level and price fluctuations as well as trade in carriers and energy. Global, regional and local markets. The processes of globalization and the liberalization of the energy market.

Strona przedmiotu
220431-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).

Strona przedmiotu
239090-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje podstawy teoretyczne i praktyczne regulacje związane z przechodzeniem od monopolu i budowaniem rynku w obszarze gospodarowania sieciowymi nośnikami energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki rozpoczęty w Europie w latach 90.tych proces liberalizacji rynku energii i jego efekty są istotne dla budowania przewag konkurencyjnych gospodarki unijnej.

Strona przedmiotu
235400-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad regulacjami prawnymi oraz instytucjami międzynarodowej współpracy gospodarczej. Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki środowiska prawnego w jakim działają podmioty prawa handlu międzynarodowego (WTO, ICC), finansów międzynarodowych (IMF, Komitet Bazylejski)i międzynarodowego prawa inwestycyjnego (ICSID, NAFTA), ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego governance gospodarczego.

Strona przedmiotu
239100-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i rodzaje nośników energii. Energia w świetle dynamicznej teorii zasobów i teorii zrównoważonego rozwoju. Rola i znaczenie energii dla współczesnej gospodarki: dostępność do zasobów, bezpieczeństwo dostaw, koszt ich pozyskiwania, wpływ na środowisko (klimat). Czynniki określające podaż surowców energetycznych, popyt, poziom i wahania cen oraz handel nośnikami i energią. Rynki globalne, regionalne i lokalne. Procesy globalizacji a liberalizacja rynku energii.

Strona przedmiotu
235110-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstw oraz specyficzne źródła ich przewagi konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa. Modele biznesu przedsiębiorstw a międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa na poziomie sieci, na poziomie przedsiębiorstwa oraz na poziomie strategicznych jednostek biznesu. Zarządzanie w międzynarodowych grupach kapitałowych. Międzynarodowe sieci przedsiębiorstw i relacje wewnętrzne w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz ich wpływ na sprawność przedsiębiorstwa. Kultury organizacyjne i rozwiązania organizacyjne w korporacjach międzynarodowych. Strategie międzynarodowe przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych vs z rynków wschodzących.

Strona przedmiotu
222840-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają umożliwić głębsze zrozumienie roli instytucji jako determinant współistnienia w gospodarce światowej różnych odmian kapitalizmu. Głównym celem zajęć jest analiza porównawcza różnych modeli kapitalizmu w krajach Unii Europejskiej; na tym tle uwypuklono też osobliwości architektury instytucjonalnej w nowych krajach członkowskich UE z EŚW.

Strona przedmiotu
220430-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Strona przedmiotu
235171-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Types of regional trading agreements (RTAs). Trends and reasons of development. Effects on members and on external partners. Comparative analysis of RTAs (EU, NAFTA, ASEAN). RTAs: a barrier or a factor of closer cooperation? Mechanisms of functioning of the EU as the main trading bloc (movement of goods, services, workers, capital, relations with third countries).

Strona przedmiotu
235178-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Types of regional trading agreements (RTAs). Trends and reasons of development. Effects on members and on external partners. Comparative analysis of RTAs (EU, NAFTA, ASEAN). RTAs: a barrier or a factor of closer cooperation? Mechanisms of functioning of the EU as the main trading bloc (movement of goods, services, workers, capital, relations with third countries).

Strona przedmiotu
235170-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje regionalnych ugrupowań handlowych (RTAs). Tendencje i przyczyny rozwoju RTAs. Skutki dla członków i dla państw spoza ugrupowania. Analiza porównawcza ugrupowań (UE, Europejski Obszar Gospodarczy, AFTA, ASEAN, integracja euroazjatycka). RTAs: bariera czy czynnik bliższej współpracy. Mechanizmy działania UE jako głównego ugrupowania integracyjnego (przepływ towarów, usług, pracowników, kapitału, relacje z krajami trzecimi)

Zajęcia prowadzone z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotnych pytań, ocenianie wzajemne i przez wykładowcę , team-based learning). Chodzi bowiem o stałą współpracę wykładowcy ze studentami, wskazywanie ewentualnych braków w prowadzonych mini-badaniach ekonomicznych, ukierunkowywaniu ich oraz podpowiadaniu najlepszych rozwiązań w celu przedstawienia ich w trakcie zajęć w formule bogatej w treści prezentacji. Efektem wspólnej pracy ma być zidentyfikowani

Strona przedmiotu
235179-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje regionalnych ugrupowań handlowych (RTAs). Tendencje i przyczyny rozwoju RTAs. Skutki dla członków i dla państw spoza ugrupowania. Analiza porównawcza ugrupowań (UE, Europejski Obszar Gospodarczy, AFTA, ASEAN, integracja euroazjatycka). RTAs: bariera czy czynnik bliższej współpracy. Mechanizmy działania UE jako głównego ugrupowania integracyjnego (przepływ towarów, usług, pracowników, kapitału, relacje z krajami trzecimi)

Strona przedmiotu
235130-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia podstawowe rozwiązania instytucjonalne i regulacyjne mające zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie międzynarodowych i krajowych rynków finansowych.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0