Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
230381-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rationality. Choice under certainty. Choice under uncertainty. Reference-dependent preferences. Learning and construction of preferences. Prospect Theory. Self-control. Hyperbolic discounting. Behavioral game theory. Social preferences. Happiness. Paternalism. Behavioral Finance

Strona przedmiotu
234041-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The new investment banking frontier. Events and megatrends shaping the current and prospective investment banking landscape. Globalization, digitization, disintermediation, securitization, commoditization, mediatization, hybridization etc.

Strona przedmiotu
234938-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strategic management accounting tools

Planning and control

Pricing decisions, transfer prices

Profitability management

Optimization and performance management operations

Short-term optimization decisions

Strona przedmiotu
232760-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są tworzone i realizowane wspólnie z pracownikami Santander Bank. Obejmują łącznie 60 godzin zajęć, z czego 30 godzin realizowanych jest w formie aktywnych zajęć na terenie SGH (część pierwsza), analiz przypadków, interaktywnych konwersatoriów i prezentacji oraz 30 godzin pracy projektowej w Santander Bank (część druga). Ocena konstruowana jest z wyników egzaminu pisemnego oceniającego pierwszą część zajęć oraz pracy projektowej oceniającej część drugą.

Zajęcia są planowane do uruchomienia w jednym semestrze w ciągu roku akademickiego.

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane ze współczesnymi wyzwaniami pracy menedżera w instytucji finansowej, radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi problemami w tym zakresie oraz zarządzania własną karierą i energią. Koncentruje się na osobie menedżera - lidera, jednak wskazuje problemy wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, trendów, nowych technologii, regulacji prawnych, nowych konkurentów itp. Oraz uwarunkowań wewnętrznych pracy, zaga

Strona przedmiotu
230060-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza fundamentalna i techniczna - charakterystyka. Techniki analizy fundamentalnej. Metody oceny spółek w analizie fundamentalnej. Wykresy, trendy, formacje w analizie technicznej. Wskaźniki analizy technicznej. Teorie analizy technicznej. Studia przypadków.

Strona przedmiotu
230081-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The basic rules of audit. Independent and qualified auditors, principles, standards and ethics of auditor profession. The result of audit. Methods and technics of audit. Materiality thresholds. Procedures and stages of audit. Methods and technics of audit of individual tasks and elements of financial statements. The auditor?s other services.

Strona przedmiotu
230080-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zasady badania sprawozdań finansowych. Osoby uprawnione do badania, zasady i normy wykonywania zawodu oraz etyka biegłego rewidenta. Metody i techniki badania oraz procedury i etapy badania. Ryzyko próbkowania w badaniu sprawozdania oraz ustalanie progu istotności. Metody i techniki badania poszczególnych zagadnień i pozycji sprawozdania finansowego. Inne usługi biegłego rewidenta.

Strona przedmiotu
237941-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Issues of the relationship of the bank with the borrower being a natural person (information and contractual asymmetry, behavioural issues, limited assessment capacity). Role of excessive lending and borrowing in the recent crisis. European and American regulations protecting households as borrowers and their elements: transparency, use of Annual Percentage Rate of Charge, responsible lending requirements. Supervisory recommendations and their efficiency in Poland.

Strona przedmiotu
237948-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Issues of the relationship of the bank with the borrower being a natural person (information and contractual asymmetry, behavioural issues, limited assessment capacity). Role of excessive lending and borrowing in the recent crisis. European and American regulations protecting households as borrowers and their elements: transparency, use of Annual Percentage Rate of Charge, responsible lending requirements. Supervisory recommendations and their efficiency in Poland.

Strona przedmiotu
233060-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gospodarka budżetowa i pozabudżetowa samorządu. Zasady budżetowe. Tworzenie budżetu. Źródła dochodów samorządów. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Deficyt budżetowy i dług komunalny. Kontrola gospodarki finansowej.

Strona przedmiotu
234141-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main subject of the course is financial risk management by corporations, with a special emphasis on risk management in non-financial corporations. During the course the definition of risk and its classification will be presented. Basic aspects of risk management system building will be presented as well major tools of risk measuring. Later classes will be devoted to the detailed presentation of major forms of financial risk which ...

Strona przedmiotu
231020-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie cech różnych odmian crowdfundingu. Poznanie technicznego i instytucjonalnego rozwoju crowdfundingu. Zapoznanie z przygotowaniem projektu crowdfundingowego. Wprowadzenie aspektów praktycznych. mPoznanie legislacji mającej zastosowanie do crowdfundingu.

Strona przedmiotu
220550-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cyberprzestrzeń i gospodarka cyfrowa

2. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacyjnego

3. Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie ryzykiem

4. Wektory ataków według MITRE ATT&CK

5. Studia przypadków

6. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

7. Dezinformacja w świecie cyfrowym

8. Hakowanie Sztucznej Inteligencji

9. Trendy rozwojowe w cyberbezpieczeństwie

Strona przedmiotu
220551-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cyberspace and digital economy

2. Introduction to information security

3. Cybersecurity and risk management

4. Attack vectors according to the MITRE ATT&CK framework

5. Case studies

6. The secure usage of digital services

7. The law in cybersecurity

8. The global digital companies

9. InfoOps in cyberspace

10. Hacking Artificial Intelligence

11. Ethical issues

12. Future trends in cybersecurity

Strona przedmiotu
231231-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In the last several years an unprecedented development of derivatives market has been observed. Globalization of financial markets facilitated by the processes of deregulation and liberalization of national markets has been an enormous opportunity for the development of traditional and new derivatives. They are used for several purposes, but foremost for speculating and hedging on financial markets...

Strona przedmiotu
222121-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
222040-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe spektrum narzędzi ekonometrycznych służących modelowaniu zjawisk finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych. Metody weryfikacji koncepcji rynków efektywnych, jednowymiarowych liniowych oraz nieliniowych modeli stosowanych do opisu warunkowych wartości oczekiwanych oraz wariancji stóp zwrotu. Przykłady empirycznych zastosowań odpowiednich modeli ekonometrycznych.

Strona przedmiotu
230380-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalność. Wybór w warunkach pewności. Wybór w warunkach niepewności. Preferencje zależne od punktu odniesienia. Konstruowanie preferencji i uczenie się. Teoria Perspektyw. Samokontrola. Dyskontowanie hyperboliczne. Behawioralna teoria gier. Preferencje socjalne. Happiness. Paternalizm. Finanse behawioralne.

Strona przedmiotu
222120-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ubóstwo, nierówność i niedorozwój. Teorie rozwoju. Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyko ekonomiczne, polityczne i prawne. Technologia i postęp techniczny w procesach wzrostu i rozwoju. Inwestowanie w kapitał ludzki: edukacja i zdrowie. Kapitał społeczny i czynniki kulturowe. Znaczenie zasobów naturalnych i środowiska. Rynki rolne. Kredyt rolny, mikrokredyty.

Strona przedmiotu
222129-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teorie rozwoju i wzrostu gospodarczego. Mierzenie rozwoju i wzrostu gospodarczego. Polska na tle innych krajów. Czynniki wpływające na rozwój i wzrost gospodarczy oraz dyskusja nad działalnością polskich władz i jej możliwymi efektami.

Strona przedmiotu
222130-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia sektora publicznego bada wpływ działalności rządu na zachowanie gospodarstw domowych i firm. Wykorzystanie modeli mikroekonomicznych do badania programów rządowych, dotyczących np. dobrobytu lub bezpieczeństwa, pozwala zrozumieć, w jaki sposób jednostki teoretycznie powinny reagować na zmianę polityk rządowej. Rząd ma możliwości zwiększania dochodów podatkowych. A więc - jak najefektywniej opodatkować jednostki? Czy rząd powinien wprowadzić np. podatek płaski? Jak powinien zmienić obowiązkowy system podatkowy? Jak zmiany podatkowe powinny obciążać podatników? Ten wykład przedstawia podstawy do odpowiedzi na takie pytania i wiele innych. Wykorzystywanie narzędzi analizy ekonomicznej w celu zrozumienia bieżącej polityki rządowej i jej skutków jest celem tego wykładu. Dodatkowymi celami są: zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomii sektora publicznego i pokazanie jak te metody mogą być wykorzystywane do analizy wielu zagadnień, jak chociażby polityka fiskalna. Wykład równ

Strona przedmiotu
233351-D
24

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Financial crises are a permanent phenomenon in the economy, but they differ in geographical range, intensity and effects. Their nature should be examined, if possible, on the basis of experiences from the past. They should be prevented in the future, or at least their effects on the economies and financial system should be minimized.

Strona przedmiotu
233358-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Financial crises are a permanent phenomenon in the economy, but they differ in geographical range, intensity and effects. Their nature should be examined, if possible, on the basis of experiences from the past. They should be prevented in the future, or at least their effects on the economies and financial system should be minimized.

Strona przedmiotu
222041-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
230531-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Strona przedmiotu
230538-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Strona przedmiotu
234721-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Financial system in Poland.

Financial security network.

Financial Ombudsman.

Consumer Arbitration.

Credit Information Bureau.

Economic Information Bureau.

BGK. WSE and KDPW. UFG. KUKE.

Surety funds.

Strona przedmiotu
231930-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z technologiami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem programów zdrowotnych - jak np różne sposoby pomiaru korzyści i kosztów, a także wartości życia ludzkiego. Zawarte są aktualne zagadnienia, jak VBHC i PM a także umożliwiające zastosowanie tych koncepcji w praktyce - PKIs. Uwzględniono szerokie podejście do ich wykorzystania, bo wychodzące poza medycynę i ochronę zdrowia.

Strona przedmiotu
231940-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przepływy finansowe w sektorze ochrony zdrowia. Techniki finansowania poszczególnych rynków sektora ochrony zdrowia. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe w stosowaniu poszczególnych technik finansowania. Znaczenia sposobu finansowania dla strategii działania podmiotu.

Strona przedmiotu
235381-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

FinTech, Financial Technology, commonly known as FinTech, is a whole new industry composed of companies that use technology to make financial services more innovative and efficient. FinTech companies - usually startups, highly reliant on software - are set up to challenge, disrupt and disintermediate traditional financial systems. They are questioning conventional ways of doing things and, once successful, shaping the future of the financial services industry.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0