Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-HR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-HR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20201 20202 20211 20212 20221 20222
222900-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie i interpretacja bilansu przedsiębiorstwa

Czytanie i interpretacja rachunku wyników

Czytanie i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Pogłębiona analiza finansowa ? analiza sprawności działania, analiza płynności

Pogłębiona analiza finansowa ? analiza rentowności, analiza wspomagania finansowego

Wskaźniki rynku kapitałowego

Pomiar i zarządzanie kapitałem obrotowym netto

Ocena efektywności pracowników

Koszty pracownicze i ich pomiar. Ocena inwestycji w obszarze HR

Absencja pracowników - rodzaje, przyczyny, metody ograniczania i ocena skutków finansowych

Regulacja sprzecznych interesów w organizacji - rodzaje, przyczyny, metody ograniczania i ocena skutków finansowych

Stres w pracy i ocena jego skutków finansowych. Bezpieczeństwo pracy i ocena jego skutków finansowych

Zaangażowanie w pracę ? pomiar, uwarunkowania i ocena skutków finansowych

Rekrutacja ? metody, koszty, analiza skuteczności, analiza skutków finansowych. Rotacja pracowników ? pomiar i ocena sk

Strona przedmiotu
223561-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semestr study programme.

Strona przedmiotu
223550-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Narzędzia pracy HR BP w pozyskiwaniu pracowników budowie, zarządzaniu efektywnością i jakością pracy zespołu, rozwoju pracowników w zespole i poza zespołem, coaching i mentoring, motywowanie pracowników w zespole, wdrażania zmian w pracy zespołu i pracy menedżerow i derekrutacji pracowników.

Umiejętności skutecznego wpływania na wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy ZKL (Zarząd, Menedżerowie, Pracownicy, Związki zawodowe).

Strona przedmiotu
222920-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola HR BP w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Proces budowy planu strategicznego. Obszary i metody analizy strategicznej. Analiza makrootoczenia i otoczenia sektorowego. Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa. Metody pozycjonowania strategicznego. Modele strategii rozwoju. Strategia dywersyfikacji branżowej. Strategia ekspansji geograficznej. Strategia integracji pionowej. Sposoby rozwoju: rozwój wewnętrzny a rozwój zewnętrzny. Modele strategii konkurencji. Strategie konkurencji w sektorach w różnej fazie cyklu życia. Wdrażanie strategii. Aktualne trendy w zarządzaniu strategicznym.

Strona przedmiotu
223560-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Otoczenie prawno - instytucjonalne stosunków pracy. System oraz zasady prawa pracy. Rodzaje i treść stosunków pracy. Podstawy prawne nawiązania, zmiany i rozwiązania umowy o pracę, podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy oraz odpowiedzialność za ich naruszenie. Wynagrodzenie za pracę. Czas pracy. Urlopy. Ochronę pracy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Rozstrzygnie indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy.

Strona przedmiotu
223580-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny zagadnienia motywowania pracowników. Treści zajęć pozwalają na zdobycie umiejętności wyboru oraz zastosowania instrumentów motywacyjnych, odpowiadających realnym uwarunkowaniom.

Strona przedmiotu
223581-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents in a complex and interdisciplinary way issues concerning motivating employees. Content of the course allows to gain knowledge, skills and competences necessary to implement effective motivational instruments at organizational and individual level as well.

Strona przedmiotu
223735-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój organizacji, prawodawstwo w zakresie rozwoju, kotwice kariery, ośrodki oceny rozwoju, rozwój kompetencji, szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, trener wewnętrzny, techniki szkoleniowe, e-learning, m-learning, entertainment learning, poziomy rozwoju osobistego, rozwój w toku pracy, awans, transfer, rotacje, staże, ścieżka kariery, program rozwoju, networking, koszty rozwoju, ocena efektywności

Strona przedmiotu
223571-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program of classes includes talent management processes, such as acquiring, developing, motivating and evaluating talents. The links between TM and the company's strategy and culture, organizational roles in this proces, communication and promotion of talent programs will be discussed. New trends and application of IT tools in the field of TM and its dependence on the economic situation will be outlined. Students will get acquainted with the practical side of creating talent programs in the organization by preparing in groups their own talent program. They will also diagnose their own talents and create an action plan for their development.

Strona przedmiotu
223540-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy metodyki pracy HRBP w zakresie wartościowania stanowisk w celu tworzenia sprawiedliwych systemów wynagradzania oraz skutecznego zarządzania kosztami pracy. Studenci zapoznają się z istotą sposobów określania wartości pracy, korzystania z danych o rynkowych poziomach wynagrodzeń oraz wyceny kosztów pracy oraz wartościowania kompetencji. Możliwość zastosowania zdobywanej w wiedzy w praktyce, w czasie ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć, pozwoli na ukształtowanie umiejętności niezbędnych w praktyce HRBP.

Strona przedmiotu
222870-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja koncepcji zarządzania ludźmi w organizacji

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Ilościowe metody pomiaru postaw (np. satysfakcja, zaangażowanie, motywacja)

Statystyczna interpretacja wyników badań, rynek pracy

Jakościowe metody badań zachowań pracowników

Władza i przywództwo w organizacji, związki zawodowe - współpraca z interesariuszami

Typy przystosowań ludzi do organizacji

Zaufanie, zarządzanie wiedzą

Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym

Optymalizacja efektywności kapitału ludzkiego w organizacji

Nowoczesne technologie w HR

Cyfrowa transformacja w HR

Strategia personalna jako element strategii organizacji

Kreowanie wizerunku firmy z perspektywy pracodawcy (employer branding)

Trendy rozwoju HR BP, rynek pracy

Strona przedmiotu
223530-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Pokazanie roli kultury i negocjacji w kształtowaniu zachowań w organizacji oraz pracy zespołowej

2. Ukazanie niebezpieczeństw związanych ze stereotypowym postrzeganiem kultur i braku regulacji konfliktów

3. Przedstawienie wpływu szoku kulturowego na zachowania

4. Dostarczenie narzędzi do budowy efektywnego zespołu wielokulturowego

5. Przedstawienie zasad przywództwa globalnego

Strona przedmiotu
223520-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia zarządzania projektami. Miejsce, rola i znaczenie projektów w zarządzaniu, w tym w działalności HR. Przykłady projektów. Cele projektów: jakość rezultatu, czas, koszty. System zarządzania projektami. Cykl życia projektów i cykl zarządzania projektami HR. Przegląd faz i etapów cyklu zarządzania projektami. Definiowanie oraz planowanie i organizowanie przebiegu projektów HR. Organizacja zespołu projektowego. Sterowanie przebiegiem projektów HR. Zamknięcie projektów. Zagadnienia przekrojowe zarządzania projektami. Planowanie przebiegu wybranego projektu HR.

Strona przedmiotu
223570-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje omówienie poszczególnych procesów zarządzania talentami, w tym pozyskiwania, rozwoju, motywowania i ewaluacji talentów. Omówione zostaną powiązania ZT ze strategią i kulturą firmy, role organizacyjne w tym procesie oraz kwestie komunikacji i promocji ZT. Nakreślone zostaną nowe trendy i zastosowanie narzędzi IT w obszarze ZT oraz jego zależność od koniunktury gospodarczej. Studenci zapoznają się z praktyczną stroną tworzenia programów talentowych w organizacji przygotowując w grupach program dla przykładowej organizacji. Zdiagnozują także własne talenty oraz stworzą plan działań dotyczący ich rozwoju.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0