Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20191 - Semestr zimowy 2019/20
20192 - Semestr letni 2019/20
20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20191 20192 20201 20202 20211 20212 20221 20222
223200-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Strona przedmiotu
223201-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture deals with the issues of modern economic diplomacy in a broader context. It covers not only the system of organization, functioning, role and effectiveness of diplomatic services in promoting the economic interests of the state, but also the place of international institutions in economic diplomacy.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
223340-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu obejmują: cechy i funkcje w obsłudze ruchu turystycznego różnych typów obiektów turystycznej bazy noclegowej, najważniejsze węzły funkcjonalno-użytkowe obiektów, mierniki rozmiarów działalności usługowej obiektów, kalkulację kosztów i cen oraz rentowności hotelu, kapitał rzeczowy i ludzki hotelu oraz jego znaczenie w działalności obsługowej, kanały dystrybucji usług hotelu na rynku oraz podstawowe tendencje współczesnego hotelarstwa.

Strona przedmiotu
223341-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Features of different types of accommodation and their ability to handle needs of tourists. The most important elements of hotel structure. The scope of tourism services; measurement of tourism services; the rules and principles of calculation of costs, prices and profitability of hotel operations. Human and physical capital in a hotel and their importance for hotel operations; distribution channels of hotel services. Trends in the contemporary hotel industry.

Strona przedmiotu
223171-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course we will cover three critical aspects of exercising leadership: people, system and self. Students will analyze business cases as well as social and political dynamics common to many organizations and societies by analyzing in-class and out-side class experience, including their own past challenges. The course will also feature an inner journey of self-reflection to uncover students' personal freedom and drivers that give meaning to their leadership work.

Strona przedmiotu
222811-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cost and Management Accounting and their place in the information systems of enterprises. The impact of cost accounting on financial statement preparation. The role of management accounting in decision making processes, planning and control. Use of management accounting data in making decisions about products and customers portfolios, new product development, management of processes and resources, decentralization, budgeting and control of strategy implementation.

Strona przedmiotu
222091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
223421-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course contents cover the wide range of issues concerning the implementation of marketing concept in tourism. The particular stress is put on problems concerning the creation and implementation of tourism products on the market, the application of principles and tools of marketing within the activity of small and medium size enterprises (SMEs) and the application of modern technologies, especially Internet.

Strona przedmiotu
223420-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze stosowaniem koncepcji marketingu w turystyce. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek produktów turystycznych, zastosowaniem zasad i narzędzi marketingu w działalności MSP oraz stosowaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza Internetu.

Strona przedmiotu
223190-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z popularnymi metodami badawczymi, o charakterze ilościowym jak i jakościowym, stosowanymi w naukach ekonomicznych, w szczególności w zarządzaniu, marketingu i ekonomii. Podejście statystyczne, które jest główną stosowaną tu perspektywą badawczą, nauczane jest w sposób koncepcyjny, co jest właściwe przy wykorzystaniu oprogramowania statystycznego (tutaj SPSS) do rozwiązywania praktycznych, ale często złożonych obliczeniowo, problemów

Strona przedmiotu
223170-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas każdych zajęć poruszone zostaną 1-3 kluczowe tematy związane z przywództwem. Każde zajęcia będą oparte o intensywną dyskusję ze studentami.

Strona przedmiotu
223191-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers popular research methods, both quantitative and qualitative, commonly used in management sciences and economics. The statistics, which is the main research perspective, is taught conceptually without putting strong pressure on pertinent formulas. Such approach is suitable for using statistical software (here, SPSS) in solving practical but often computationally difficult problems, but it requires that students have working knowledge of basic statistics.

Strona przedmiotu
222810-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość zarządcza i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji oraz w procesach planowania i kontroli. Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania portfela produktów i klientów, wdrażania nowych produktów, zarządzania procesami i zasobami, decentralizacji zarządzania, planowania i budżetowania oraz kontroli realizacji strategii.

Strona przedmiotu
223330-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z aspektami przestrzennymi gospodarki turystycznej oraz narzędzi umożliwiających ocenę potencjału i stan rozwoju turystyki na wybranym obszarze. Prezentacja aktualnych trendów rozwojowych na światowym i polskim rynku turystycznym w aspekcie przestrzenno-ekonomicznym.

Strona przedmiotu
223331-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z przestrzennymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarki turystycznej. Przygotowanie studentów do posługiwania się narzędziami umożliwiającymi ocenę zasobów, uwarunkowań i stopnia rozwoju turystyki w regionie. Przedstawienie struktury przestrzennej współczesnej gospodarki turystycznej i wybranych form turystyki.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0