Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20191 - Semestr zimowy 2019/20
20192 - Semestr letni 2019/20
20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20191 20192 20201 20202 20211 20212 20221 20222
226020-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukierunkowany jest na wprowadzenie studentów w problematykę współczesnej analizy efektywności projektów i zaznajomienie ich z głównymi aspektami metodyki prowadzenia takiej analizy. Problematyką wykładu jest więc tematyka oceny opłacalności, analizy ryzyka oraz finansowania realizacji projektów w praktyce gospodarczej.

Strona przedmiotu
222161-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues of business ethics and ethics in economy seen in humanistic approach - then it is much more a tool for forming attitudes of future businessmen than their professional skills. The main issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222168-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is a supplement to the professional education of managers or economists. At the same time, the lecture is, in terms of its content, interconnected with economic education, as it refers to one of the most important aspects of economic actors? activity, namely their professional ethics.

Strona przedmiotu
226030-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Rola i znaczenie controllingu zarządzaniu organizacją. Audyt finansowy.

2. Balanced Scorecard.

3. Tworzenie planów finansowych.

4. Budżet oraz jego wady.

5. Konstrukcja budżetu zgodnie z metodyką rachunku kosztów działań.

6. Koncepcja zarządzania kosztami w łańcuchu wartości.

7. Rola i znaczenie audytu finansowego dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

8. Produkty badania sprawozdań finansowych.

Strona przedmiotu
226040-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Identyfikacja decyzji i operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie w okresie poddanym ocenie oraz ich wyników finansowych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym jako podstawa do rozpoznania etapu rozwoju danej jednostki. Narzędzia i metody analizy danych. Interpretacja wyników finansowych z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu i etapu jego rozwoju oraz uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym. Różne kryteria interpretacji. Selekcja złych decyzji inwestycyjnych i finansowych podjętych w przeszłości jako podstawa do przywrócenia równowagi oraz rozpoznania i podjęcia możliwie najlepszych decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania/rozwoju.

Strona przedmiotu
222090-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Strona przedmiotu
222160-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności zarządczej w sferze gospodarczej, również z uwzględnieniem specyfiki e-biznesu i HR. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki, w tym zarządzania, e-biznesu i HR. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej pracowników, kadry zarządzającej i liderów biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie i społecznie odpowiedzialnie zarządzać.

Strona przedmiotu
222169-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
223281-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Managing cash in tech companies. Working capital management. Sources of finance of high-tech ventures. Project Finance. Financial life cycle of venture. Equity financing. Debt financing. Capital structure. Cost of capital. Cost of Equity. Cost of debt. WACC. Methods of investment appraisal (NPV, IRR, PI, PP, DPP). Approaches of business valuation. Start-up valuation.

Strona przedmiotu
226060-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład w sposób kompleksowy ilustruje zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem doświadczeń państw rozwiniętych gospodarczo. Program wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystywania skutecznych narzędzi w procesach decyzyjnych, w tym analizy finansowej, zmienności wartości pieniądza w czasie, planowania finansowego, struktury kapitału i jego kosztu.

Strona przedmiotu
223280-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła finans. przedsięwzięć i spółek technolog. Finans. w formule project finance vs corporate finance. Finansowy cykl życia przedsięb. Finans. własne i obce. Parki technolog., inkubatory przedsięb. Koszt i struktura kapitału. Mierniki oceny opłacalności technolog. projektów inwestycyjnych. Opcje rzeczywiste. Metody wyceny spółki. Due diligence. Wycena start-upu technolog. Wycena aktywów niematerialnych.

Strona przedmiotu
222091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Strona przedmiotu
226080-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość finansowa a zarządcza wzajemne relacje. Cechy jakościowe i struktura sprawozdania finansowego. Wpływ modelu biznesu na politykę rachunkowości. Pomiar kosztów i korzyści do celów zarządczych, krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe, analiza punktu krytycznego, rachunek kosztów działań w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym, ośrodki odpowiedzialności, budżetowanie. Rachunkowość zarządcza a potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Strona przedmiotu
226070-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kryteria wielkości przedsiębiorstw. Etapy rozwoju przedsiębiorstw. Zarządzanie strukturą kapitału. Struktura kapitału a struktura finansowania. Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie. Koszt i ryzyko wykorzystania różnych form finansowania w przedsiębiorstwie. Zalety i wady poszczególnych form finansowania. Studia przypadków. Porównanie tradycyjnych i alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
222164-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematik und Fragestellungen der Wirtschafts- und Unternehmensethik. In dem Kurs wird das Verhältnis zwischen der Moral und der ökonomischen Rationalität gezeigt. Das Programm stellt die ethischen Grundsätze und Regeln dar, die die Unternehmensführer in der Praxis benötigen. Im Verlauf der Vorlesung werden aktuelle Fragen der Wirtschaftsethik sowie axiologische und ethische Aspekte der Sozialen Marktwirtschaft besprochen.

Strona przedmiotu
226100-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Strona przedmiotu
226110-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony przedstawieniu nowoczesnych ujęć w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Odwołuje się do koncepcji Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ?ERM (Enterprise Risk Management) przedstawia kluczowe pojęcia, zasady zarządzania, stosowane metody pomiaru ryzyka i narzędzi jego ograniczania, pokazuje związki między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem ryzykiem, odwołuje się do prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem.

Strona przedmiotu
226200-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje elementy zrównoważonego rozwoju konieczne do uwzględnienia w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć omawiane są m.in. takie aspekty jak uwzględnianie aspektów ESG w procesie finansowania przedsiębiorstw, w procesach inwestycyjnych, zarządzania finansami związanego z bieżącą działalnością oraz zarządzania ryzykiem. Obszar poruszanych zagadnień uzupełniony jest o elementy wskazujące na rolę i znaczenie państwa jako kreatora rozwiązań regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Zakres zajęć wzbogacony jest licznymi przykładami z praktyki gospodarczej a zajęcia dodatkowo są uatrakcyjnione współprowadzeniem przez przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0