Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-ZAR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-ZAR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
132591-D brak brak
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program of the subject assumes the transfer of knowledge in the field of entrepreneurship and innovation and the links between them. In particular, the issue of the impact of digitization on modern entrepreneurship and the organization's approach to innovation will be taken into account. The classes will also include workshops on how to develop entrepreneurial attitudes and create innovations.

Strona przedmiotu
130481-D
27

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes based on methods derived from active management training. Preparing for entrepreneurial ventures based on an extensive approach to problem solving. The practical application of creative methods. Creating and diagnosing of task teams. Leadership. Developing of selected entrepreneurial skills.

Strona przedmiotu
131171-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program is oriented towards quality problems that producers encounter during goods different life cycle stages. Presented are methods and examples of solutions to basic problems regarding 3 categories of goods quality, namely perceived quality, design and workmanship. Emphasis is put on methods and analytic techniques employed in gathering information for correcting and improving goods quality...

Strona przedmiotu
132370-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gospodarka cyfrowa to faza rozwoju cywilizacji, którą charakteryzuje upowszechnianie zastosowania osiągnięć czwartej rewolucji przemysłowej. Gospodarka cyfrowa jest gospodarką hybrydową, w której gros aktywności odbywa się w świecie realnym zdominowanym przez technologie analogowe, ale coraz szybciej wzrasta udział aktywności odbywających się w świecie wirtualnym funkcjonującym wyłącznie dzięki stosowaniu technologii cyfrowych, w tym robotów zastępujących człowieka w wykonywaniu wielu czynności. Studiowanie przedmiotu służy kształtowaniu ?miłości do mądrości?, dzięki której człowiek może być aktywny społecznie i osiągać długotrwałą satysfakcję nie mając zapewnionej stabilnej pozycji na rynku pracy.

Strona przedmiotu
130320-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia związane z inwestycjami rzeczowymi. Znaczenie inwestycji rzeczowych w gospodarce. Specyfika inwestycji w nieruchomości. Rodzaje i typy inwestycji w nieruchomości. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Metody finansowania inwestycji rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania inwestycji w nieruchomości. Ryzyko inwestycji rzeczowych i perspektywy ich rozwoju.

Strona przedmiotu
130330-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikacja marketingowa jest subdyscypliną marketingu. Obejmuje prezentację zasad komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem.

Prezentacja koncepcji komunikacji marketingowej na tle procesów rynkowych, charakterystyki i analizy uwarunkowań i badań na potrzeby komunikacji marketingowej, prezentacji głównych strategii i działań promocyjnych oraz marketingu.

komunikacja. Temat skupia się również na zagadnieniach zintegrowanej komunikacji marketingowej. Poruszone zostaną współczesne zagadnienia i problemy zintegrowanej komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzykulturowych.

Centralnym punktem zagadnień będzie klient i konsument, wokół którego będzie budowana komunikacja marketingowa.

Strona przedmiotu
137061-D brak brak
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Small and medium-sized enterprises (SMEs) - definition and importance. Macro - and microeconomic determinants of development of the SMEs sector . Business plans for new enterprises. Legal and organizational forms od SMEs - their advantages and disadvantages. Financial and non-finacial tools of supporting the process of setting and growing SMEs. Growth strategies and internationalization strategies of SMEs. .Enterpreneur's organizations.

Strona przedmiotu
130331-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Marketing Communication is a sub-discipline of marketing. It covers presentation of principles of communication of enterprises with a market.

The presentation of the marketing communication concept against the background of market processes, characteristics and analysis of conditions and research for the purposes of marketing communication, presentation of main strategies and promotion actions and marketing

communication. The subject also focuses on the issues of integrated marketing communication. Contemporary issues and problems of integrated marketing communication will be addressed, with particular emphasis on intercultural aspects.

The center of the issues will be the customer and the consumer around whom marketing communication will be built.

Strona przedmiotu
130338-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The presentation of the marketing communication concept against the background of market processes, characteristics and analysis of conditions and research for the purposes of marketing communication, presentation of main strategies and promotion actions and marketing communication.

The subject also focuses on the issues of integrated marketing communication. Contemporary issues and problems of integrated marketing communication will be addressed, with particular emphasis on intercultural aspects.

The center of the issues will be the customer and the consumer around whom marketing communication will be built.

Strona przedmiotu
131420-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja wykorzystania marketingu w zarządzaniu przestrzenią społeczno-ekonomiczną. Metody analizy danych marketingowych na potrzeby formułowania strategii marketingowych jednostek terytorialnych. Strategie marketingowe na rynku terytorialnych produktów turystycznych i inwestycyjnych. Techniki i instrumenty kształtowania wizerunku jednostek terytorialnych. Rola marketingu w stymulowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego.

Strona przedmiotu
130400-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja narzędzi najbardziej przydatnych menedżerom marketingu do analizy i rozwiązywania powstałych problemów. Koncepcje i procedury zarządzania marketingiem. Związki funkcji marketingu, produkcji i kadr w procesie przygotowywania i wdrażania skutecznych strategii rynkowych. Przykłady wiążące teorię z praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
132580-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu pt. Marketing cyfrowy zostanie przedstawiona specyfikacja prowadzenia działań marketingowych w gospodarce cyfrowej. Zajęcia koncentrują się na istocie marketingu cyfrowego, komunikacji marketingowej oraz zarządzania marką w gospodarce cyfrowej.

Strona przedmiotu
139740-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy modelowania biznesowego ? ujęcie teoretyczne i zastosowanie w praktyce.

Modele biznesowe, ich rodzaje i metodyka definiowania.

Procesy o charakterze biznesowym w zarządzaniu nieruchomościami.

Model biznesowy ? definiowanie wartości w oparciu o przykłady z rynku nieruchomości.

Strona przedmiotu
132440-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zmiany społeczno-ekonomiczne oraz intensywny rozwój technologii transformowały logistykę i branżę usług logistycznych, wynosząc je na inny poziom wydajności i szybkości działania. Dzięki wdrożonym innowacjom technologicznym (np. internet rzeczy, analiza dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja, block chain, autonomiczne pojazdy, druk 3D) branża jest dziś w stanie zaoferować swoim interesariuszom nową wartość. W ramach niniejszego przedmiotu studenci zostaną wprowadzeni do świata logistyki i łańcuchów dostaw. Poznają zasady organizacji przepływów rzeczowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w gospodarce hybrydowej (analogowej i cyfrowej). Zaznajomią się z innowacyjnymi technologiami z obszaru hardware oraz software i tym jak wpływają one na organizację operacji logistycznych w obszarze transportu, zapasów, magazynów, czy obsługi klienta. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia integracji funkcjonalnej systemów logistycznych i systemów mobilności. Dużo uwagi będzie również po

Strona przedmiotu
130531-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The content of the subject is oriented towards TQM concept and its implementation in the company. The key concepts like Kaizen, Lean Manufacturing, JIT are presented, which support TQM orientation towards processes and practices used in this area. Methods and tools are described aimed at diagnosis of problems and supporting decisive processes. Organizing of team work, management activities and personnel attitude were mentioned. TQM was compared with Six Sigma.

Strona przedmiotu
130530-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja TQM i jej implementacja w przedsiębiorstwie. Kluczowe koncepcje takie jak Kaizen, Lean Manufacturing, JIT, wspierające orientację TQM na procesy oraz praktyki wykorzystywane w tym zakresie. Metody i narzędzia służące diagnozowaniu problemów oraz wspierające procesy decyzyjne. Organizacja pracy zespołowej, zadania kierownictwa i postawy personelu. Porównanie TQM z koncepcją Six Sigma.

Strona przedmiotu
131530-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy podatkowe a systemy kierowania gospodarką. Podatki bezpośrednie i pośrednie w Polsce na tle UE. Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Strategie podatkowe - umożliwiające obniżenie obciążeń podatkowych. Preferencje dla podmiotów działających w SSE. Parapodatki - ich wpływ na koszty pracy, poziom zatrudnienia oraz stan w zakresie ekologii.

Strona przedmiotu
139760-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

-znaczenie gospodarki nieruchomościami

- gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa i samorządu terytorialnego ,

- podział i scalanie nieruchomości,

- wywłaszczenia i pierwokup nieruchomości

- wyceny nieruchomości

- gospodarowanie zasobem prywatnym nieruchomosci

- finansowanie nieruchomości

- specyficzne transakcje na rynku

- polityka miejska a gospodarowanie nieruchomościami

- Podmioty w 4 segmentach rynku nieruchomości i relacje między nimi

Strona przedmiotu
132610-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu zakłada przekazanie podstawowej wiedzy związanej z transformacją cyfrową przedsiębiorstw. W trakcie zajęć zostaną omówione i przedyskutowane podstawowe kierunki zmian współczesnego biznesu wynikające z procesu cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego.

Strona przedmiotu
132390-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. W ramach zajęć, na praktycznych przykładach, przybliżone zostaną m.in. zagadnienia: statusu prawnego pośrednika, warsztatu pracy, cech charakterystycznych umów pośrednictwa, podatków i opłat związanych z obrotem nieruchomościami, rolą notariusza na tym rynku, specyfiki obrotu nieruchomościami z zasobu publicznego. Integralną część zajęć stanowi tematyka miasta jako podstawowego środowiska pracy pośredników w obrocie nieruchomościami - determinanty rozwoju miast oraz charakterystyka lokalnych rynków nieruchomości.

Strona przedmiotu
130931-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The focus of the course is to deepen students' general knowledge of marketing by presenting functions of prices and distribution in marketing as well as indicating principles of effective and efficient ways of creating them. Course participants will learn what factors determine the choice of pricing and distribution strategy, what kinds of strategies may be applied depending on both competitive conditions and the overall marketing strategy of the company...

Strona przedmiotu
130941-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Product and Brand Strategies" is a sub-discipline of marketing. It covers presentation of principles of product and brand strategies planning and implementation.

Strona przedmiotu
132590-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu zakłada przekazanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji oraz dotyczącej powiązań między nimi. W szczególności zostaną uwzględnione kwestii wpływu cyfryzacji na współczesną przedsiębiorczość oraz podejście organizacji do innowacji. W ramach zajęć zostaną również przeprowadzone warsztaty dotyczące sposobów rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz tworzenia innowacji.

Strona przedmiotu
131660-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do rynku- mechanizm rynkowy. Specyfika nieruchomości i jej wpływ na rynek nieruchomości. Rynek nieruchomości jako system i jego funkcjonowanie. Podsystemy rynku nieruchomości: inwestycyjny, zarządzania, obrotu nieruchomościami, finansowania nieruchomości. Środki publiczne na rynku nieruchomości.

Strona przedmiotu
131669-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Identyczność zasad funkcjonowania rynku nieruchomości z funkcjonowaniem każdego rynku współistnieje z odrębnością przedmiotu jakim jest nieruchomość i związanymi z tym odmiennościami funkcjonowania tego rynku. Po omówieniu specyfiki prawa o nieruchomościach prezentowane są cztery poszczególne podsystemy tego rynku.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
131161-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the lecture the models of service quality, methods for service quality assessment, service marketing concepts are presented. The methods for devising/planning service quality, monitoring and measuring service quality and satisfaction are described.

Strona przedmiotu
130401-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the most useful tools for the marketing managers in the service companies that they can use to examine and solve the problems faced in the various situations. The concepts and procedures discussed during classes cover marketing-relevant issues which challenge big corporations and local small businesses alike.

Strona przedmiotu
13040C-D brak brak
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the most useful tools for marketing managers in service companies that they can use to develop an effective marketing strategy. The concepts discussed during classes cover marketing-relevant issues which challenge big corporations and local small businesses alike. The course addresses also environmental and social issues that challenge the EU nowadays (e.g. climate change, social inequalities) listed among the EU key priorities. The main emphasis is put on responsible business conduct which is promoted in the EU to ensure that companies produce their products responsibly respecting workers and environment. The course bridges theory and practice, combining an academic background and many examples from various service brands. During the course students develop a group project with engagement of service companies. The group project is focused on development of sustainable and digital solutions for the selected service companies to meet the challenges of sustainable di

Strona przedmiotu
130930-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje cen i dystrybucji w marketingu oraz zasady efektywnego i skutecznego ich kształtowania. Czynniki determinujące wybór strategii cen i dystrybucji. Rodzaje strategii w zależności od warunków konkurowania i ogólnej strategii marketingowej firmy. Wzajemne powiązania między poszczególnymi strategiami narzędziowymi, zintegrowane podejście do ich projektowania i wdrażania.

Strona przedmiotu
130940-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Strategie produktu i marki" jest subdyscypliną marketingu. Obejmuje przedstawienie zasad planowania i wdrażania strategii produktu i marki.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0