Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-LOG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-LOG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
13A0N0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na konwersatoryjnym wprowadzeniu do zagadnienia analiz kosztów i korzyści oraz modelowania ekonomicznego w arkuszu kalkulacyjnym oraz - pod kontrolą prowadzącego - samodzielnym wykonaniu przez studenta modelu analizy kosztów i korzyści w arkuszu kalkulacyjnym

Strona przedmiotu
13A0I0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności praktycznej analizy procesów logistycznych. W pierwszej fazie zajęć, ćwiczona będzie umiejętność dezagregacji procesów logistycznych na jej bazowe elementy zgodnie z sekwencją następowania po sobie czynności logistycznych, następnie ćwiczone będzie tworzenie KPI poprzez definicję celu, określenie miernika oraz standardu referencyjnego jego wykonania. Na koniec zajęć, studenci stworzą siatkę oceny procesów logistycznych wg metody Balance Scorecard przykładowych procesów logistycznych w pierwszej konfiguracji systemu, a na kolejnych zajęciach w alternatywnej konfiguracji systemu (po zmianie).

Strona przedmiotu
121020-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie "Badań operacyjnych" wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Program przedmiotu stanowi przegląd nowoczesnych ilościowych metod zarządzania.

Strona przedmiotu
13A0H0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie, spowodowały konieczność reorganizacji łańcuchów dostaw, przepływu dóbr i informacji, co odbywa się w warunkach niepewności geopolitycznej oraz ekonomicznej. Obecnie, jeszcze bardziej niż dotychczas, wymaga się od menadżerów umiejętności radzenia sobie w warunkach ryzyka i nieprzewidzianych zdarzeń, w tym zabezpieczenia ciągłości operacji logistycznych i bezpieczeństwa informatycznego.

Strona przedmiotu
13A0L0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze zasady planowania i wdrażania proekologicznych rozwiązań w obszarze działań i procesów logistycznych.

Strona przedmiotu
132370-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gospodarka cyfrowa to faza rozwoju cywilizacji, którą charakteryzuje upowszechnianie zastosowania osiągnięć czwartej rewolucji przemysłowej. Gospodarka cyfrowa jest gospodarką hybrydową, w której gros aktywności odbywa się w świecie realnym zdominowanym przez technologie analogowe, ale coraz szybciej wzrasta udział aktywności odbywających się w świecie wirtualnym funkcjonującym wyłącznie dzięki stosowaniu technologii cyfrowych, w tym robotów zastępujących człowieka w wykonywaniu wielu czynności. Studiowanie przedmiotu służy kształtowaniu ?miłości do mądrości?, dzięki której człowiek może być aktywny społecznie i osiągać długotrwałą satysfakcję nie mając zapewnionej stabilnej pozycji na rynku pracy.

Strona przedmiotu
13A0G0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzające do zagadnień związanych z wykorzystaniem infrastruktury w systemach mobilności i logistyki. Duży nacisk położono na kwestie praktyczne dotyczące planowania infrastruktury, finansowania przedsięwzięć oraz zarządzania infrastrukturą. Zajęcia prowadzone interaktywnie z wykorzystaniem metody analizy przypadków, dyskusji oraz w formie ćwiczeń.

Strona przedmiotu
13A0M0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola, rodzaje i znaczenie zwrotów w systemach logistycznych. Koncepcja i proces logistyki zwrotnej produktów i opakowań. Zarządzanie zwrotami i ich zagospodarowanie. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gospodarki odpadami. Specyfika logistyki zwrotnej dla e-commerce z uwzględnieniem wymagań w miastach. Rola, znaczenie i funkcje opakowań. Analiza cyklu życia opakowania z uwzględnieniem założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Projektowanie opakowań z troską o środowisko z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz społecznych. Modele zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Infrastruktura dla selektywnej zbiórki opakowań, recyklingu i utylizacji. Najlepsze praktyki w logistyce zwrotnej i opakowaniach.

Strona przedmiotu
131811-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The elements of decision making process, the structure of a decision problem and typical structuring errors will be presented. We will discuss the selected types of decision situations and present methods used to solve them. We will see how behavioural and psychological aspects may influence the decision making. The objective of the course is to endow the participants with the ability to use analytical approach in real-life decision making.

Strona przedmiotu
131810-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawione zostaną elementy procesu podejmowania decyzji, struktura problemu decyzyjnego i typowe błędy strukturyzacji. Omówione zostaną przykładowe typy sytuacji decyzyjnych i metody ich rozwiązywania. Poruszone zostaną zagadnienia behawioralnych i psychologicznych aspektów związanych z podejmowaniem decyzji. Celem jest dostarczenie umiejętności analitycznego podejścia do praktycznych problemów decyzyjnych i zrozumienie kolejnych faz procesu decyzyjnego.

Strona przedmiotu
13A0O0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają systemowe powiązania między międzynarodowym transportem ładunków a globalną gospodarką i wymianą handlową, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gałęzi transportu oraz czynników: ekonomicznych, geograficznych, technicznych, organizacyjnych, prawnych, ekologicznych i geopolitycznych. Program nauczania obejmuje ponadto spedycję międzynarodową oraz znaczenie transportu ładunków w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Strona przedmiotu
130940-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Strategie produktu i marki" jest subdyscypliną marketingu. Obejmuje przedstawienie zasad planowania i wdrażania strategii produktu i marki.

Strona przedmiotu
13A0J0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi systemami informacyjnymi niezbędnymi do zarządzania współczeną logistyką w ramach przedsiębiorstwa w ujęciu operacyjnym. Podczas zajęć studenci poznają główne narzędzia informatyczne służące wsparciu działań i procesów logistycznych poprawiające przepływ informacji stymulując sprawność i konkurencyjność współczesnych organizacji.

Strona przedmiotu
120680-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie jakości w gospodarce, definiowanie i pomiar jakości. Wymagania prawa, norm i standardów, zasady oceny zgodności z wymaganiami, certyfikacja i akredytacja, jako mechanizmy kształtujące jakość w gospodarce. Zasady wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania jakością i ich rozwój przez wykorzystywane koncepcji TQM, Kaizen, Six Sigma. Zasady transformacji systemów zarządzania jakością do wieloaspektowych zintegrowanych systemów zarządzania w organizacjach.

Strona przedmiotu
121540-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program omawia główne aspekty zarządzania projektami międzynarodowymi, specyfikę projektu międzynarodowego, przykłady przypadków projektów międzynarodowych. Ponadto ilustruje główne zagadnienia istotne dla sukcesu projektu międzynarodowego.

Strona przedmiotu
13A0F0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oparty został na systemowym podejściu do zarządzania ryzykiem w logistyce i łańcuchu dostaw. Poprzez wyspecyfikowanie czynników ryzyka dotyczących łańcuchów dostaw wskazano na możliwości ograniczania wpływu ryzyka na łańcuchy dostaw. Treści przedmiotu pozwalają wyposażyć studenta w specjalistyczną wiedzę z zakresy zarządzania ryzykiem i niepewnością.

Strona przedmiotu
13A0K0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wskazanie znaczenia zarządzania logistyką w miastach z uwzglęneniem zasad zrównoważonego rozowju.

Strona przedmiotu
121510-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją zrównoważonego rozwoju jako odpowiedzią na globalne zagrożenia i ograniczenia rozwoju, w tym te związane z zasobami naturalnymi, ubóstwem i nierównościami społecznymi. W ramach zajęć studenci poznają szerszy kontekst tych problemów oraz poszerzają horyzont i znajomość narzędzi analitycznych w stosunku do polityk i działań na różnych poziomach decyzyjnych.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0