Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
132401-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Basel III/IV regime. EU - and Member States' domestic banking law. Legal forms of conducting banking activities, banking licenses, banking transnational groups and conglomerates. Operations in the banking sector. Liabilities of the bank. Supervising institutions on the solo- and consolidated basis. Financial supervision on group level. Deposit guarantees and resolution. Central banking - legal aspects. Mortgage banking. Para bank institutions. Fintech, consumer protection and ESG regulations.

Strona przedmiotu
132020-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klient detaliczny jako uczestnik rynku usług bankowych. Charakterystyka podstawowych modeli świadczenia usług bankowych w segmencie gospodarstw domowych. Popytowe i podażowe uwarunkowania rozwoju rynku detalicznych usług bankowych. Analiza i klasyfikacja detalicznych usług bankowych oraz kanały ich dystrybucji. Detaliczny rynek usług pozabankowych.

Strona przedmiotu
132030-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do bankowości inwestycyjnej. Istota i geneza bankowości inwestycyjnej. Modele systemów finansowych. Rynki i instrumenty finansowe. Charakterystyka głównych filarów bankowości inwestycyjnej: działalność brokerska na rynku papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, plasowanie emisji oraz zarządzanie portfelem papierów wartościowych. Prezentacja różnych typów inwestorów i sposobów podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Strona przedmiotu
132040-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw. Krajowe i zagraniczne operacje rozliczeniowe. Formy finansowania działalności przedsiębiorstw (m.in. kredyt, faktoring, emisja dłużnych papierów wartościowych). Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych. Elektroniczne formy komunikacji i dystrybucji.

Strona przedmiotu
132151-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The analysis of investors' behavior on the financial market has influenced the creation of numerous scientific theories. In the classic theory of finance investor's rationalism is taken for granted. But the supporters of behavioral theory claim that an average investor does not act fully rationally on the market as he is unable to notice long-term benefits and he lets himself be guided by faulty preferences.

Strona przedmiotu
121501-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers major financial markets for long term capital including debt and equity securities. It provides explanation of why these markets exist, who are the players, how they work, what are the rules and how they are evolving. Topics covered include the nature of instruments offered in capital markets, organization of capital markets with emphasise on organized capital markets (stock exchanges, alternative transaction systems etc.) and the role of capital markets as a source of long term capital. The course will provide overview of the Polish capital market and major world capital market centers.

Strona przedmiotu
132041-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject characterises areas of co-operation between the enterprise and the bank. Such co-operation begins with opening the bank account and facilitating non-cash clearing operations. The most important aspect of ?symbiosis? between enterprises and banks refers to financing their current as well as investment activity. The forms of financing depend on the size of each company...

Strona przedmiotu
131201-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sense and aspects of financial liquidity. Measure of financial liquidity. Cash flows statements. Cash flows forecasting. Net working capital (NWC). Strategies of current assets funding. Inventories management. Receivables management vs trade credit policy. Liabilities management. Cash and its equivalents management. Short-term sources of financing. Case study.

Strona przedmiotu
132361-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Content, objectives and functions of contemporary cost accounting. Classification of costs, principles of their recording and assignment in the conventional cost accounting system. An impact of cost accounting on measurement of inventories and income. Cost calculation methods.

Strona przedmiotu
130221-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Goals and activities of the European Central Bank. Banking law harmonization in the European Union. Free movement of services and capital in the European banking system. The integration of the Polish banking system in the European banking system. Collateral infrastructure of the EU banking sector. Cross-border banking payment settlement systems. Initiatives towards the unified financial services market in the EU.

Strona przedmiotu
130220-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadania i działalność EBC. Harmonizacja prawa bankowego na obszarze UE. Swoboda świadczenia usług i przepływu kapitału. Integracja polskiego systemu bankowego z systemem europejskim. Otoczenie infrastrukturalne sektora bankowego w UE. Międzynarodowe systemy rozliczeń i rozrachunków międzybankowych. Inicjatywy w zakresie ustanowienia jednolitego rynku usług finansowych w UE.

Strona przedmiotu
131101-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Financial services market description. Social aspects of financial services. Customers' protection. Financial education. Distribution of financial services. Personal finance and life cycle. Personal financial plan. Innovative financial services.

Strona przedmiotu
132150-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria rynków efektywnych. Anomalie rynków akcji. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'ego. Inklinacje poznawcze (heurystyki) inwestorów. Inklinacje motywacyjne inwestorów. Modele behawioralne.

Strona przedmiotu
131150-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs z finansów osobistych ma na celu przedstawienie perspektywy gospodarstwa domowego. Zaczyna się od podstaw teoretycznych związanych z postrzeganiem pieniędzy, dochodami w cyklu życia i szczególnymi koncepcjami rynku pracy. Przedstawione zostaną również mechanizmy i techniki behawioralne mające zastosowanie na rynku finansowym. Kolejnym zagadnieniem jest zjawisko finansjalizacji i instytucji ochrony konsumentów rynku finansowego. Następnie omówiony zostanie wpływ sytuacji makroekonomicznej na różne aspekty finansów osobistych. Tematy związane z dochodem, opodatkowaniem i składkami na ubezpieczenie społeczne rozpoczynają bardziej praktyczną część, która analizuje różne elementy osobowe finanse, jak płatności i przelewy, pożyczki i kredyty, inwestycje, produkty ubezpieczeniowe, produkty emerytalne. Kurs jest uzupełniony aspektami zarządzania finansami osobistymi, budżetowaniem, zarządzaniem ryzykiem i planowaniem finansowym.

Strona przedmiotu
130731-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Characteristics of households in Poland. Generation X, Y, Z as social categories. Consumptionism and specificity of consumption in households. Saving as the basis for the existence of households. Sources of income and directions of spending money in households. Inflation and its significance for personal finances. The world of deposits and bank deposits. Living with credit - privilege or necessity. Investments on the capital market. Real estate market as a form of investment. Principles of household budget management. Alternative directions of households' investments. Customer protection on the financial services market. Life and property insurance. Investment strategies of households.

Strona przedmiotu
130737-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Characteristics of households in Poland. Generation X, Y, Z as social categories. Consumptionism and specificity of consumption in households. Saving as the basis for the existence of households. Sources of income and directions of spending money in households. Inflation and its significance for personal finances. The world of deposits and bank deposits. Living with credit - privilege or necessity. Investments on the capital market. Real estate market as a form of investment. Principles of household budget management. Alternative directions of households' investments. Customer protection on the financial services market. Life and property insurance. Investment strategies of households.

Strona przedmiotu
132031-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to investment banking. Characteristic of main investment banking fields: broking, merger & acquisition, initial public offering and portfolio management. Classification of different types of investors and methods of taking investment decision in financial markets: technical analysis, fundamental analysis and intermarket analysis.

Strona przedmiotu
131431-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The concept and basic types of investments. Investment project and standard conditions of its evaluation. Investment project cycle and characteristics of pre-investment phase. Feasibility study - construction elements. Project realisation according to corporate finance and project finance formulas. Strategy of project financing. Analysis and evaluation of project profitability using simple, complex and modified methods.

Strona przedmiotu
132200-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typy inwestorów instytucjonalnych. Charakterystyka, zasady działania i ocena inwestorów instytucjonalnych: fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń.

Strona przedmiotu
131520-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Private equity w USA, Europie i w Polsce. Fazy finansowania. Rodzaje private equity. Proces inwestycji private equity. Wycena inwestycji private equity. Finansowa i prawna struktura inwestycji private equity. Rodzaje dezinwestycji private equity. Kapitał menedżerski oferowany spółkom portfelowym. Studia przypadków.

Strona przedmiotu
138120-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ryzyko w działalności a system audytu i kontroli wewnętrznej w jednostce. Osoby kontrolujące. Pojęcie, cel, zadania,zakres, przedmiot, etapy, metody, procedury i techniki kontroli i audytu wewnętrznego oraz ich organizacja. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych i innych obszarów jednostki. Kontrola i audyt wewnętrzny wspomagające zarządzanie i ułatwiające stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Strona przedmiotu
131620-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sprawozdanie finansowe. Zasady wyceny pozycji bilansowych. Warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Znaczenie informacyjne poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Wpływ polityki rachunkowości na przydatność informacji. Wymogi związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i udostępnianiem sprawozdania finansowego.

Strona przedmiotu
132230-D
24

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemie informatycznym. Funkcje i zasady działania wybranego programu finansowo-księgowego. Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przy wykorzystaniu systemu F-K.

Strona przedmiotu
131541-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Major Methods of companies' valuations combines the theoretical with practical aspects. The former are primarily associated with the theories, models and hypothesis concerning corporate finance and corporate finance management. They are associated with so basic categories of economics as value and price. Practical aspects are particularly visible in the various presentations of approaches, methods and techniques valuation of companies' valuations.

Strona przedmiotu
131540-D
48

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw. Źródła danych. Charakterystyka i zastosowanie metod wyceny przedsiębiorstw (majątkowe, dochodowe, porównawcze). Niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw. Ćwiczenia praktyczne (laboratorium komputerowe).

Strona przedmiotu
130280-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Motywy wprowadzani ubezpieczeń obowiązkowych. Klasyfikacja ubezpieczeń obowiązkowych. Stan ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. Analiza podstawowych zagadnień poruszanych w ramach dyrektywy komunikacyjnej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) - wybrane orzecznictwo nt. OC komunikacyjnego. Analiza ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie OC komunikacyjnego. Rola i funkcje wybranych instytucji ubezpieczeniowych w Polsce w zakresie OC komunikacyjnego (Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Wybrane bieżące wyzwania na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC (m.in. telematyka, urządzenia transportu osobistego, zjawisko nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych, zadośćuczynienia, kancelarie odszkodowawcze etc.).

Strona przedmiotu
131430-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i podstawowe rodzaje inwestycji. Projekt inwestycyjny, standardowe warunki oceny. Cykl projektowania inwestycyjnego i charakterystyka fazy przedinwestycyjnej. Feasibility study - elementy konstrukcji. Realizacja projektu wg formuły corporate finance i project finance. Strategia finansowania projektu. Analiza i ocena opłacalności projektu metodami prostymi, złożonymi i zmodyfikowanymi.

Strona przedmiotu
130640-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Konsument i klient na rynku usług finansowych

2. Edukacja finansowa konsumentów

3. Współczesne ramy ochrony konsumenta na rynku finansowym

4. Rola organów nadzoru w ochronie konsumentów na rynku finansowym

5. Rola funduszy gwarancyjnych w ochronie konsumentów w przypadku niewypłacalności podmiotów na rynku finansowym

6. Rola funduszy gwarancyjnych w ochronie konsumentów w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

7. Rola instytucji ombudsmańskich w ochronie konsumentów na rynku finansowym w systemowym ujęciu instytucjonalnym

8. Rola instytucji ombudsmańskich w ochronie konsumentów na rynku finansowym w systemie reklamacyjnym

9. Rola sądów polubownych w ochronie konsumentów na rynku finansowym

10. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta na rynku finansowym

11. Misselling w procesie dystrybucji usług i produktów finansowych

12. Interwencje produktowe i klauzule abuzywne na rynku finansowym

13. Upadłość konsumencka na rynku finansowym

14. Zbiorowe dochodzenie ro

Strona przedmiotu
130540-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kryteria podziału podatków. Alokacja podatków w rachunkowości. Rozliczenia publicznoprawne wynikające z podatków o charakterze pośrednim i bezpośrednim. Ujęcie w księgach rachunkowych obciążeń podatkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym skutków obciążeń podatkowych.

Strona przedmiotu
131530-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy podatkowe a systemy kierowania gospodarką. Podatki bezpośrednie i pośrednie w Polsce na tle UE. Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Strategie podatkowe - umożliwiające obniżenie obciążeń podatkowych. Preferencje dla podmiotów działających w SSE. Parapodatki - ich wpływ na koszty pracy, poziom zatrudnienia oraz stan w zakresie ekologii.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0