Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-LOG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-LOG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
120030-D
54

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce i rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza majątku przedsiębiorstwa, wielkości i struktury jego kapitałów, poziomu i struktury wyniku finansowego. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Modele dyskryminacyjne w systemie wczesnego ostrzegania. Analizy porównawcze. Analizy gospodarki pieniężnej, płynności finansowej i efektywności gospodarowania wybranych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
120039-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce i rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza majątku przedsiębiorstwa, wielkości i struktury jego kapitałów, poziomu i struktury wyniku finansowego. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Modele dyskryminacyjne w systemie wczesnego ostrzegania. Analizy porównawcze. Analizy gospodarki pieniężnej, płynności finansowej i efektywności gospodarowania wybranych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
120591-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Company environment and its segmentation. Industry - definition and principles of its delineation. Methods of an industry attractiveness analysis. Analysis and prognosis methods of a macro-environment. Methods of a company strategic potential analysis. SWOT analysis. Principles of a strategy building at the SBU (strategic business unit) level. Competitive strategy models. Co-opetition - problems of competitors' co-operation. Strategies towards suppliers.

Strona przedmiotu
120598-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Company environment and its segmentation. Business sector - definition and principles of its distinguishing. Methods of an industry attractiveness analysis. Analysis and prognosis methods of a macro-environment. Methods of a company strategic potential analysis. SWOT analysis. Principles of a strategy building at the SBU (strategic business unit) level. Competitive strategy models. Co-opetition - problems of competitors' co-operation. Strategies towards suppliers.

Strona przedmiotu
120031-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Providing students with a robust understanding of financial and economic analysis, integrating traditional and sustainability-focused practices at the firm level.

2. Imparting knowledge about free cash flow calculation methods.

3. Providing students with the knowledge of liquidity and credit quality analysis.

4. Offering insights into costing techniques.

5. Enhancing students? analytical skills with case studies.

Strona przedmiotu
131050-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji. Treści zajęć dają możliwość zapoznania się ze specyfiką zaopatrzenia jako pierwszej i najistotniejszej fazy logistyki ze szczególnym uwzględnieniem zakupów jako elementów przepływu w łańcuchach dostaw. Istotną rolę w treści przedmiotu ogrywa również rozpoznanie rynków zaopatrzeniowych, podejście do nowoczesnych narzędzi wyboru dostawców i partnerów biznesowych, a także wiedza o nowoczesnych modelach biznesowych w obszarze łańcucha dostaw. Połączenie zaopatrzenia i logistyki produkcji jest jednym z głównych elementów kształtujących model produkcji firm. Produkcja stanowi element łańcucha dostaw prowadząc do rozpoznania problemu rekonfiguracji łańcuchów dostaw dla produkcji. Przedmiot składa się z wykładów, na których prezentowana będzie najnowsza wiedza z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji oraz ćwiczeń, na których w sposób praktyczny (dyskusje, analiza przypadków, zadania

Strona przedmiotu
132440-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zmiany społeczno-ekonomiczne oraz intensywny rozwój technologii transformowały logistykę i branżę usług logistycznych, wynosząc je na inny poziom wydajności i szybkości działania. Dzięki wdrożonym innowacjom technologicznym (np. internet rzeczy, analiza dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja, block chain, autonomiczne pojazdy, druk 3D) branża jest dziś w stanie zaoferować swoim interesariuszom nową wartość. W ramach niniejszego przedmiotu studenci zostaną wprowadzeni do świata logistyki i łańcuchów dostaw. Poznają zasady organizacji przepływów rzeczowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w gospodarce hybrydowej (analogowej i cyfrowej). Zaznajomią się z innowacyjnymi technologiami z obszaru hardware oraz software i tym jak wpływają one na organizację operacji logistycznych w obszarze transportu, zapasów, magazynów, czy obsługi klienta. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia integracji funkcjonalnej systemów logistycznych i systemów mobilności. Dużo uwagi będzie również po

Strona przedmiotu
121660-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza zagadnień budowania doświadczeń, zadowolenia i lojalności klientów (biznesowych i indywidualnych) poprzez logistyczną obsługę przepływów rzeczowych i informacyjnych do klientów i e-klientów. Przygotowanie strategii oraz zarządzanie systemem omnikanałowych dostaw do klienta z uwzględnieniem kanałów online, detalistów, firm logistycznych. Poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym start-upów logistycznych) wspierających logistyków w dostarczeniu zrównoważonych usług. Zajęcia prowadzone interaktywnie z wykorzystaniem metody analizy przypadków, dyskusji, warsztatów i metody Design Thinking.

Strona przedmiotu
121650-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota relacji międzyorganizacyjnych, przesłanki powstania. Podstawy teoretyczne budowania relacji międzyorganizacyjnych. Typologia i mechanizmy tworzenia relacji międzyorganizacyjnych, uwzględniając specyfikę stron, powiązań tych relacji, korzyści i niebezpieczeństw. Koncepcja ekosystemu biznesu J. Moora. Wykorzystanie analizy interesariuszy w budowaniu ekosystemu biznesu przedsiębiorstwa. Stymulatory (zaufanie) i inhibitory (np. oportunizm) budowania relacji międzyorganizacyjnych. Analiza tworzenia relacji międzyorganizacyjnych z udziałem jednostek badawczych i naukowych oraz administracji publicznej. Budowanie relacji międzyorganizacyjnej w logistyce i budowanie nowoczesnego łańcucha wartości - w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Strona przedmiotu
120701-D
35

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Key aspects of project management. Project management structures. Project examples. Project goals: scope, time and budget. Project life-cycle. Feasibility study analysis. Project risk analysis. Project steering: coordination and control. Project termination. Organizing project team. Institutional forms of project management - project structures. Project management information system. Practical examples of project implementations.

Strona przedmiotu
121680-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom problematyki usług logistycznych oraz uporządkowanie wiedzy o procesach logistycznych składających się na te usługi. Na zajęciach analizowane będą również przesłanki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne procesów uznawanych za dobre praktyki w realizacji usług logistycznych.

Strona przedmiotu
132491-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Application of stochastic simulation in solving managerial decision problems. Decision problems mathematical modeling. Focused on case studies based on decision scenarios from enterprises and institutions. Advanced MsExcel's functions.

Strona przedmiotu
120590-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego segmentacja. Sektor działalności - pojęcie i zasady wyodrębniania. Metody analizy atrakcyjności sektora. Metody analizy i prognozowania makrootoczenia. Metody analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Analiza SWOT. Zasady budowy strategii na poziomie strategicznej jednostki biznesowej (SJB). Modele strategii konkurencji. Kooperencja - problemy współdziałania konkurentów w sektorze. Strategie zarządzania dostawcami.

Strona przedmiotu
132490-D
69

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wspomaganie decyzji przy pomocy symulacji stochastycznej. Matematyczne modelowanie sytuacji decyzyjnych. Studia przypadków oparte na problemach decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Strona przedmiotu
121670-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom problematyki transportu, z naciskiem na uporządkowanie wiedzy o procesach transportowych oraz ekonomiki tych procesów.

Strona przedmiotu
13A0P0-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola, rodzaje i znaczenie zapasów w przedsiębiorstwach. Zasady i nowoczesne koncepcje zarządzania zapasami oraz metody sterowania zapasami i ich uzupełniania. Logistyczne koszty zapasów i system pomiaru. Najlepsze praktyki w zarządzaniu zapasami. Rola i nowoczesne funkcje magazynów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Czynniki wyboru lokalizacji magazynów. Centra logistyczne w systemach intermodalnych. Zasady projektowania i rozplanowania magazynów z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań. Decyzje logistyczne typu make or buy. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wspierające zarządzanie zapasami i magazynami. Technologie cyfrowe w organizacji operacji magazynowych. Przykłady najlepszych praktyk w magazynowaniu z uwzględnieniem specyfiki branż.

Strona przedmiotu
120700-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce, rola i znaczenie projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Procesy zarządzania projektami. Trójkąt ograniczeń. Cele projektów i ich zakres: jakość rezultatu, czas, koszty/nakłady. Czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń projektów. Metody i standardy zarządzania projektami: normy, metodyki, modele dojrzałości projektowej organizacji, modele kompetencji kierownika projektu. Cykl życia projektu. Inicjowanie i definiowanie projektu. Interesariusze projektu. Ocena celowości i wykonalności projektu. Analiza ryzyka projektu. Organizacja zespołu projektowego. Planowanie struktury projektu. Planowanie przebiegu projektu w czasie i zasobów projektu. Sterowanie przebiegiem projektu: kontrola i koordynacja. Zamknięcie projektu. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. Aktualne trendy w zarządzaniu projektami.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0