Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski I (2-gi semestr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 101120-D Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język angielski I (2-gi semestr)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Lektorat z języka obcego I - studia licencjackie stacjonarne - semestr II
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kolejny semestr lektoratu:

Język angielski I (3-ci semestr) 101130-D

Skrócony opis:

Język angielski I (2-gi semestr)

Pełny opis:

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), posługiwanie się językiem specjalistycznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES, 3rd edition: Ian MacKenzie (Cambridge University Press) /

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne lektora

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie do poruszanych w semestrze zagadnień tematycznych.

Student posiada wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym i specjalistycznym.

Student posiada wiedzę o złożonych strukturach gramatycznych.

Umiejętności:

Student potrafi stosować złożone struktury gramatyczne w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Student stosuje terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie do poruszanych w semestrze zagadnień tematycznych w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Student wykorzystuje wiedzę językową w celu komunikowania się w języku ogólnym i specjalistycznym.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować w zespole i przyjmować w nim różne role.

Student identyfikuje różnice międzykulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych.

Student potrafi formułować poprawne wypowiedzi dotyczące problemów społeczno-ekonomicznych oraz interpretować rzeczywistość społeczną i procesy ekonomiczne.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 60.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Adam, Anna Annovi, Aleksandra Czajka, Justyna Ferenc-Lipa, Magdalena Florek, Sylwia Frankowska-Twardzisz, Katarzyna Galicka, Renata Gołębiowska-Paroń, Aneta Górecka, Anna Grabiec, Monika Janik, Ewa Kaliszuk, Aleksandra Karwacka, Aneta Łątka, Anna Mahmud, Beata Majczak, Anna Majewska, Magdalena Mazurek, Małgorzata Michalak, Renata Nowicka, Aneta Piwko, Małgorzata Popielicka, Anna Przedmojska-Glińska, Katarzyna Staniszewska, Justyna Tanajewska, Joanna Tofil, Hanna Zembrzuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Adam, Anna Annovi, Anna Durko, Justyna Ferenc-Lipa, Iwona Gajko-Sieklicka, Izabela Godlewska, Renata Gołębiowska-Paroń, Aneta Górecka, Maciej Huczko, Monika Janik, Jolanta Jaworowska, Ewa Kaliszuk, Edyta Karpiuk, Aneta Łątka, Anna Mahmud, Małgorzata Michalak, Agnieszka Mikołajewska, Dorota Miller, Halina Olczyk, Anna Polakowska-Kapica, Anna Przedmojska-Glińska, Dominik Rudkowski, Joanna Tofil, Magdalena Wierzbicka, Małgorzata Zamojska-Kowal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jaworowska, Katarzyna Staniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Abbas, Anna Annovi, Aleksandra Czajka, Beata Dąbrowska-Janů, Sylwia Frankowska-Twardzisz, Agata Głogowska-Mikołajczyk, Renata Gołębiowska-Paroń, Anna Grabiec, Monika Janik, Jolanta Jaworowska, Ewa Kaliszuk, Aleksandra Karwacka, Aneta Łątka, Beata Majczak, Anna Majewska, Małgorzata Michalak, Aneta Piwko, Ewa Pobierzyn, Justyna Tanajewska, Joanna Tofil, Aleksandra Tomczyk, Małgorzata Zamojska-Kowal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.