Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I 110460-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu - czym jest makroekonomia. Omówienie najważniejszych zjawisk i pytań makroekonomicznych, najważniejszych kategorii makroekonomicznych.

Pomiar PKB i inflacji. Omówienie trzech metod pomiaru PKB, niedoskonałości PKB, zmienne nominalne i realne, pomiar inflacji (kosztów utrzymania), przepływy i zasoby, deflator.

Wzrost gospodarczy w długim okresie. Czym jest wzrost gospodarczy, źródła wzrostu gospodarczego. Koncepcja funkcji produkcji, malejące przychody i efekt doganiania, polityka gospodarcza a wzrost długookresowy, znaczenie wiedzy i innowacji

Ujęcie popytowe (model keynesowski) funkcja konsumpcji, planowane i rzeczywiste wydatki, krzyż Keynesowski, równowaga (algebraiczna i graficzna), paradoks oszczędzania, efekt mnożnikowy, mnożniki dla gospodarki zamkniętej i otwartej (wydatkowy, podatkowy, transferowy, inwestycyjny, wydatków rządowych).

Ujęcie popytowe (model keynesowski) - ciąg dalszy.

Budżet państwa i polityka fiskalna Podstawowe kategorie wydatków i dochodów państwa, SFP, równowaga budżetowa.

Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna Co to jest pieniądz, funkcje pieniądza, płynność i agregaty pieniężne, podaż pieniądza (bank centralny, kreacja pieniądza i mnożnik kreacji), popyt na pieniądz i jego determinanty, ilościowa teoria pieniądza ? inflacja w długim okresie, hiperinflacja. System finansowy.

Rynek pracy. Pomiar aktywności i bezrobocia, zatrudnienie a czas pracy, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia.

Wyprowadzenie modelu AS- AD. Wahania gospodarcze, różnice pomiędzy krótkim a długim okresem, cykl koniunkturalny. Wyprowadzenie krzywej AD (z krzywej wydatków) i krzywej AS (z rynku pracy i funkcji produkcji), dlaczego krzywa AS jest dodatnio nachylona. Długookresowa krzywa podaży.

Polityka monetarna i fiskalna w AS AD. Efekty polityki monetarnej i fiskalnej w AD-AS, szoki podażowe - stagflacja, dezinflacja, dyskusja o polityce aktywnego i pasywnego zarządzania popytem. Polityka antyinflacyjna.

Krzywa Phillipsa. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, oczekiwania inflacyjne, niezależność banku centralnego.

Gospodarka otwarta. Podstawowe koncepcje, export, import, przepływy kapitałowe, PPP. Podstawowe zagadnienia rynku walutowego. Efekty polityki fiskalnej i pieniężnej w gospodarce otwartej.

Tematy otwarte - wybrane współczesne zagadnienia ekonomiczne lub kolokwium.

Kolokwium. Tematy 13-15 byłyby tematami do wyboru w miarę dostępności czasu, mogą być też przeznaczone na prace audytoryjne, itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1000077 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 216
Bogusław Czarny szczegóły
1010077 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 216
Bogusław Czarny szczegóły
1020077 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 217
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
1030077 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 217
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
1100434 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 207
Agata Sielska szczegóły
1110434 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 207
Lidia Dzierżek szczegóły
1120434 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 208
Jakub Olipra szczegóły
1130434 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 208
Jakub Olipra szczegóły
1200522 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 232
Grzegorz Sobiecki szczegóły
1210522 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 232
Małgorzata Skrzek-Lubasińska szczegóły
1300583 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 107
Lidia Dzierżek szczegóły
1310583 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 107
Lidia Dzierżek szczegóły
1320583 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 115
Bartosz Sternal szczegóły
1330583 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 115
Bartosz Sternal szczegóły
1400665 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 208
Justyna Góral szczegóły
1410665 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 208
Justyna Góral szczegóły
1420665 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 218
Edyta Cegielska szczegóły
1500669 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 208
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka szczegóły
1510669 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 208
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka szczegóły
1520669 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 102
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
1530669 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 102
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
1540669 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 105
Krystian Jaworski szczegóły
1550669 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 105
Joanna Karaś szczegóły
1600707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 102
Piotr Maszczyk szczegóły
1610707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 102
Piotr Maszczyk szczegóły
1620707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 115
Krystian Jaworski szczegóły
1630707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 115
Krystian Jaworski szczegóły
1640707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 117
Bożena Horbaczewska szczegóły
1650707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 117
Bożena Horbaczewska szczegóły
1701285 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 4B
Izabela Buchowicz szczegóły
1711285 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 4B
Izabela Buchowicz szczegóły
1801392 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 301
Małgorzata Dworakowska-Raj szczegóły
1811392 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 301
Małgorzata Dworakowska-Raj szczegóły
2000665 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 1
Bogusław Pytlik szczegóły
2010665 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 1
Bogusław Pytlik szczegóły
2020665 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 8
Justyna Góral szczegóły
2030665 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 8
Justyna Góral szczegóły
2100583 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 107
Mateusz Guzikowski szczegóły
2110583 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 107
Mateusz Guzikowski szczegóły
2201392 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 115
Marcin Wajda szczegóły
2211392 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 301
Marcin Wajda szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0