Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110510-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wartość pieniądza w czasie. Gospodarstwo domowe i teoria wyboru konsumenta. Teoria firmy i rynków konkurencyjnych. Konkurencja monopolistyczna i różnicowanie produktu. Modele oligopolu. Równowaga ogólna. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu. Problem niepewności, ryzyka i ograniczeń informacyjnych: koszty transakcyjne. Zawodności rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Asymetria informacyjna. Monopol i regulacja publiczna. Teoria gier i jej zastosowanie w mikroekonomii.

Pełny opis:

Pogłębienie znajomości metod analizy mikroekonomicznej i doskonalenie umiejętności ich zastosowań w bardziej złożonych sytuacjach. Rozszerzenie standardowego neoklasycznego modelu zachowań podmiotów ekonomicznych na problemy wynikające z niepewności i ryzyka. Zdobycie umiejętności analizy zawodności rynków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Varian: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 2002; E. Czarny, P. Folfas: Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2021; R. Frank: Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Mikroekonomia. Zbiór studiów przypadków i zadań, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022.

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.

M. Garbicz, Z. Staniek: Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna teorię racjonalnego wyboru firm i gospodarstw domowych w warunkach pełnej informacji jak i w sytuacji niepewności .

zna model równowagi ogólnej

rozumie zjawiska zawodności rynku: efekty zewnętrzne, asymetrię informacyjną, przypadek dóbr publicznych

Umiejętności:

potrafi zastosować właściwe koncepcje i pojęcia do analizy złożonych zjawisk i procesów mikroekonomicznych

potrafi skorzystać z odpowiednich narzędzi formalnych/matematycznych dla pokazania sposobu funkcjonowania podmiotów mikroekonomicznych i rynków

potrafi zaprezentować poglądy ekonomiczne, w formie pisemnej lub ustnej, na podstawie przeczytanej literatury

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czajka, Elżbieta Czarny, Lidia Dzierżek, Marek Garbicz, Adam Karbowski, Artur Krawczyk, Marcin Krawczyk, Łukasz Kryśkiewicz, Dariusz Malinowski, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Eliza Ostropolska-Kubik, Małgorzata Pawłowska, Paweł Pońsko, Adam Rogoda, Miłosz Rojek, Przemysław Siemaszko, Aleksandra Staniszewska, Łukasz Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny, Łukasz Kryśkiewicz, Aleksandra Szarek-Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Kryśkiewicz, Mateusz Mokrogulski, Miłosz Rojek, Agata Sielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.