Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I 110460-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu - czym jest makroekonomia. Omówienie najważniejszych zjawisk i pytań makroekonomicznych, najważniejszych kategorii makroekonomicznych.

Pomiar PKB i inflacji. Omówienie trzech metod pomiaru PKB, niedoskonałości PKB, zmienne nominalne i realne, pomiar inflacji (kosztów utrzymania), przepływy i zasoby, deflator.

Wzrost gospodarczy w długim okresie. Czym jest wzrost gospodarczy, źródła wzrostu gospodarczego. Koncepcja funkcji produkcji, malejące przychody i efekt doganiania, polityka gospodarcza a wzrost długookresowy, znaczenie wiedzy i innowacji

Ujęcie popytowe (model keynesowski) funkcja konsumpcji, planowane i rzeczywiste wydatki, krzyż Keynesowski, równowaga (algebraiczna i graficzna), paradoks oszczędzania, efekt mnożnikowy, mnożniki dla gospodarki zamkniętej i otwartej (wydatkowy, podatkowy, transferowy, inwestycyjny, wydatków rządowych).

Ujęcie popytowe (model keynesowski) - ciąg dalszy.

Budżet państwa i polityka fiskalna Podstawowe kategorie wydatków i dochodów państwa, SFP, równowaga budżetowa.

Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna Co to jest pieniądz, funkcje pieniądza, płynność i agregaty pieniężne, podaż pieniądza (bank centralny, kreacja pieniądza i mnożnik kreacji), popyt na pieniądz i jego determinanty, ilościowa teoria pieniądza ? inflacja w długim okresie, hiperinflacja. System finansowy.

Rynek pracy. Pomiar aktywności i bezrobocia, zatrudnienie a czas pracy, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia.

Wyprowadzenie modelu AS- AD. Wahania gospodarcze, różnice pomiędzy krótkim a długim okresem, cykl koniunkturalny. Wyprowadzenie krzywej AD (z krzywej wydatków) i krzywej AS (z rynku pracy i funkcji produkcji), dlaczego krzywa AS jest dodatnio nachylona. Długookresowa krzywa podaży.

Polityka monetarna i fiskalna w AS AD. Efekty polityki monetarnej i fiskalnej w AD-AS, szoki podażowe - stagflacja, dezinflacja, dyskusja o polityce aktywnego i pasywnego zarządzania popytem. Polityka antyinflacyjna.

Krzywa Phillipsa. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, oczekiwania inflacyjne, niezależność banku centralnego.

Gospodarka otwarta. Podstawowe koncepcje, export, import, przepływy kapitałowe, PPP. Podstawowe zagadnienia rynku walutowego. Efekty polityki fiskalnej i pieniężnej w gospodarce otwartej.

Tematy otwarte - wybrane współczesne zagadnienia ekonomiczne lub kolokwium.

Kolokwium. Tematy 13-15 byłyby tematami do wyboru w miarę dostępności czasu, mogą być też przeznaczone na prace audytoryjne, itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Bogusław Czarny 26/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Bogusław Czarny 25/25 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Krystian Jaworski 17/25 szczegóły
7 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Agata Sielska 24/25 szczegóły
8 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Agata Sielska 23/25 szczegóły
9 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Jakub Olipra 23/25 szczegóły
10 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Jakub Olipra 20/25 szczegóły
11 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Lidia Dzierżek 25/25 szczegóły
12 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Lidia Dzierżek 25/25 szczegóły
13 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Renata Wojciechowska 25/25 szczegóły
14 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Renata Wojciechowska 23/25 szczegóły
16 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka 26/25 szczegóły
17 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka 28/25 szczegóły
18 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Bożena Horbaczewska 26/25 szczegóły
19 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Bożena Horbaczewska 26/25 szczegóły
21 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Piotr Maszczyk 26/25 szczegóły
22 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Piotr Maszczyk 25/25 szczegóły
23 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Bożena Horbaczewska 24/25 szczegóły
24 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Bożena Horbaczewska 25/25 szczegóły
28 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Marcin Wajda 25/25 szczegóły
29 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Marcin Wajda 25/25 szczegóły
30 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Adam Pigoń 25/25 szczegóły
31 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Adam Pigoń 24/25 szczegóły
32 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Małgorzata Dworakowska-Raj 26/25 szczegóły
33 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Małgorzata Dworakowska-Raj 25/25 szczegóły
34 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Sebastian Wawrzak 24/25 szczegóły
35 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Sebastian Wawrzak 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.