Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Managerial Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222091-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Managerial Economics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for AAB - masters
Elective courses for FA - masters
Elective courses for FAP - masters
Elective courses for IMA - masters
Major courses for FAP - masters
Major courses for IB - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course relies mainly on a broad application of tools and methods of microeconomic analysis. It also reveals many features of interdisciplinary approach; in particular: major macroeconomic models and draws from decision sciences and system theory. A special emphasis has been placed upon making students better understand multiple determinants of the decision process and improving the skills of making optimal decisions in different market structures and under uncertainty.

Pełny opis:

The course has been designed with an overriding goal to equip students with a set of tools and basic economics principals, which enable an in-depth understanding of the determinants of the decision process and provide a basis for making optimal managerial decisions in different economic and institutional environments. The main emphasis has been placed upon practical implications of these principals, i.e. ways they can be incorporated into and improve the decision-making process of managers of today and tomorrow.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. F.Samuelson, S. G.Marks, "Managerial Economics", 5th Edition, John Wiley & Sons, 2006.

Literatura uzupełniająca:

McMillan, J., "Games, Strategies and Managers", Oxford University Press, New York - Oxford 1992.

Dąbrowski I., Economics of Finance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Students should understand major determinants of optimal decision-making.

Students ought to be able to explain the basic steps in decision-making process.

Students should know the rationales behind the choice of particular decision tools and methods in changing conditions and in particular under uncertainty.

Students should understand and be able to distinguish different market structures, and ought to know the principles of profit maximization in a firm.

Umiejętności:

The course in Managerial Economics helps to acquire, among other things, the skills of logical thinking, analysis and synthesis, to be applied by students through choosing proper arguments,

The course guides the students how to make optimal decisions, as a means of upgrading their managerial skills and forming the sense of responsibility for their decisions,

The course helps to acquire the skill of selecting appropriate tools and decision methods in different circumstances; in particular this refers to decision making under uncertainty,

The course develops students' ability of working in groups, which enables identification of personal traits both own and of members of the team, and helps in working out team goals.

The course enhancces students' need of learning and updating their knowledge, which makes them interested in new topics and strengthens their habits of lifelong learning.

Kompetencje społeczne:

The course in Managerial Economics prepares students to grasp opportunities to implement innovative solutions.

The course prepares students to apply multidimensional and complex perception of managerial and decision making problems,

The course equips students with a competence of behaving in a constructive way in new situations, which bring about new and unpredicted problems or challenges.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Nojszewska, Ryszard Rapacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Jarosław Janecki, Maria Lissowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz, Maria Lissowska, Piotr Maszczyk, Anna Ruzik-Sierdzińska, Aleksander Sulejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Lissowska, Ewelina Nojszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0