Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Multinational Firms in the World Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121491-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multinational Firms in the World Economy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for GBI - bachelors
Courses for GLO - bachelors
Elective courses for IE - bachelors
Major courses for GBI - bachelors
Major courses for GLO - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course assesses the determinants of multinationals' actions, covering also selected aspects of organization and management of multinational firms. The global value chains will be presented and explained. The course shows why the activity of multinational enterprises (MNEs) has expanded so rapidly and explains why some countries have seen more such activities than others. Effects of FDI and MNEs on will be analyzed and presented.

Pełny opis:

The course objective is to analyze the activity of multinational firms (multinational enterprises - MNEs) in the modern world, including the discussion of the costs and benefits to the firm of splitting the production, as well as consequences of MNEs for home and host economies.

Literatura:

Literatura podstawowa:

John H. Dunning, Sarianna M. Lundan, Multinational enterprises and the global economy, E. Elgar Publishing, 2008, chapters 1, 3-5, 7, 10, 11.

A.M. Kowalski, Internationalization of Firms, Warsaw School of Economics 2015, chapters 5, 6, http://doi.org/10.5281/zenodo.4249722;

UNCTAD, "World Investment Report 2022. International tax reforms and sustainable investment", New York

and Geneva: United Nations, 2022, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf, chapter 1.

Literatura uzupełniająca:

Asmussen, C., Chi, T. and Narula, R. (2022) Quasi-internalization, recombination advantages and global value chains: clarifying the role of ownership and control. Journal of International Business Studies. ISSN 1478-6990 doi: https://doi.org/10.1057/s41267-022-00551-5

Pineli, A., Narula, R., & Belderbos, R. (2021). FDI, multinationals and structural change

in developing countries. In N. Foster-McGregor, L. Alcorta, A. Szirmai, & B. Verspagen

(Eds.), New Perspectives on Structural Change: Causes and Consequences of Structural

Change in the Global Economy, Oxford University Press.

Narula, R., Asmussen, C. G., Chi, T., & Kundu, S. K. (2019). Applying and advancing

internalization theory: The multinational enterprise in the twenty-first century. Journal

of International Business Studies, 50(8), 1231?1252. doi:10.1057/s41267-019-00260-6

Witt, M.A. (2019). De-globalization: Theories, predictions, and opportunities for international business research, Journal of International Business Studies , (2019) 50, pp. 1053?1077.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student understands costs and benefits to the firm of splitting the production.

2. Student knows how to create and sustain international competitiveness of MNEs and understands their methods of competing.

3. Student understands motivations of MNEs to invest abroad and knows how to define foreign direct investments (FDI).

4. Student understands complexity, specific features and evolution of MNEs' value chains, organizational structures and strategies.

5. Student knows how MNEs activity impacts home and host economies.

Umiejętności:

1.Student is able to identify sources of MNEs competitive advantages.

2. Student is able to measure multinational activity of firms.

3. Student is able to analyze market position of a multinational firm and define appropriate strategy to expand abroad.

4. Student is able to formulate policies to attract FDI and benefit from it.

Kompetencje społeczne:

1. Student will become a high-skilled staff of a given large multinational enterprise, knows how to work in team.

2. Student will become a creative, open-minded manager, able to work in dynamic international environment.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 25.00%

inne: 20.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 5.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Ciesielska-Maciągowska, Agnieszka McCaleb, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Agnieszka McCaleb, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Dygas, Joanna Karaś, Arkadiusz Kowalski, Paweł Lesiak, Agnieszka McCaleb, Artur Tomeczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Tomeczek, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0