Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222090-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ADA
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie analizy marginalnej. Popyt. Produkcja i koszty. Określenie ceny i wielkości produkcji w warunkach konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, monopolu i oligopolu. Teoria gier. Zawodność rynku. Wartość zaktualizowana.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zrozumienie zasad optymalizacji procesu decyzyjnego i doskonalenie umiejętności

podejmowania decyzji w różnych warunkach, w tym z punktu widzenia przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów

publicznych, jak również związków pomiędzy tymi podmiotami. Celowi temu ma służyć szerokie wykorzystanie metod analizy mikroekonomicznej oraz pokazanie konkretnych przykładów ich zastosowań. Po ukończeniu zajęć słuchacze powinni podnieść swoje umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w przyszłym życiu zawodowym.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej oparte są głównie na szerokim wykorzystaniu metod analizy mikroekonomicznej. Szczególny nacisk został położony na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań decyzyjnych oraz doskonalenie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych strukturach rynku i w warunkach niepewności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

L.M. Froeb, B.T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

H.R. Varian, Mikroekonomia, kurs średni, ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien rozumieć najważniejsze zasady optymalizacji procesu decyzyjnego.

Student powinien wykazać znajomość podstawowych etapów procesu decyzyjnego.

Student powinien potrafić uzasadnić wybór narzędzi i metod decyzyjnych w zależności od sytuacji.

Student powinien rozumieć różnice między poszczególnymi strukturami rynku oraz znać zasady maksymalizacji zysku przez przedsiębiorstwo.

Student powinien umieć podejmować optymalne decyzje w warunkach ryzyka.

Umiejętności:

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy, którymi studenci będą mogli się wykazać poprzez przekonywujące argumentowanie.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności podejmowania optymalnych decyzji, co pozwoli kształtować zdolności menedżerskie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi decyzyjnych w zależności od warunków; w szczególności dotyczy to decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. wykorzystania matematyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych przedsiębiorstw.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą m. in. umiejętności uczenia się i aktualizowania wiedzy, co wzmacnia nawyki doskonalenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne:

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą studentów dostrzegania możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą studentów wielopłaszczyznowego i kompleksowego postrzegania problemów decyzyjnych i menedżerskich.

Zajęcia z ekonomii menedżerskiej uczą studentów konstruktywnego zachowania się w sytuacjach nowych, niosących ze sobą nieprzewidywalne wcześniej problemy i/lub zadania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Ireneusz Dąbrowski, Piotr Maszczyk, Mateusz Mokrogulski, Jacek Prokop, Mariusz Próchniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Ireneusz Dąbrowski, Mariusz Próchniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Sonia Buchholtz, Ireneusz Dąbrowski, Paweł Folfas, Ewa Gałecka-Burdziak, Adam Karbowski, Łukasz Kryśkiewicz, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Miłosz Rojek, Anna Ruzik-Sierdzińska, Magdalena Suska, Aleksandra Szarek-Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Sonia Buchholtz, Ireneusz Dąbrowski, Paweł Folfas, Jarosław Janecki, Łukasz Kryśkiewicz, Mateusz Mokrogulski, Miłosz Rojek, Anna Ruzik-Sierdzińska, Magdalena Suska, Aleksandra Szarek-Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.