Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bankiem 220750-P
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Podstawy funkcjonowania banków: ramy prawne (banki, oddziały instytucji kredytowych, działalność transgraniczna), model organizacyjny współczesnego banku (w tym kanały dystrybucji).

Produkty i usługi bankowe: segmentacja klientów, cechy wyróżniające ofertę dla poszczególnych segmentów rynku, wpływ integracji rynków finansowych

Wybrane aspekty zarządzania bankiem (m.in. elementy marketingu, zasady kształtowania relacji z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, systemy wynagradzania, wizerunek banku, CSR, relacje inwestorskie).

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie sprawozdań finansowych: PSR a MSR/MSSF.

Ocena efektywności funkcjonowania banku: metody wartości dodanej w ocenie banków, metoda wyceny transferu (FTP) i zasady ustalania oprocentowania produktów, kalkulacja kosztów jednostkowych i zasady ustalania wysokości prowizji/opłat.

Ocena ryzyka bankowego z zastosowaniem modeli VaR: rynkowego, kredytowego, operacyjnego, stopy procentowej księgi bankowej oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych i technik sekurytyzacji. Znaczenie regulacji bazylejskich dla zarządzania ryzykiem bankowym. Pakiet CRD IV/CRR

Zarządzanie aktywami i pasywami banku (ALM): wybór profilu ryzyka banku, zarządzanie płynnością i marżą odsetkową; działalność kredytowa a procykliczność; wpływ otoczenia na ALM.

Znaczenie ryzyka operacyjnego w bankowości. Przykłady realizacji zdarzeń ryzyka operacyjnego (m.in. Barings, LTCM, SocGen). Plany kontynuacji działania (BCP)

Zarządzanie kapitałem: kapitał regulacyjny i kapitał ekonomiczny. Wypłacalność banku.

Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem: ocena działalności banku w wymiarze produktów, klientów i jednostek biznesowych; modele RORAC/RAROC.

Planowanie strategiczne: metody analizy pozycji strategicznej w sektorze finansowym, zasady tworzenia strategii, przyczyny sukcesów i porażek

Planowanie operacyjne: zasady tworzenia planu finansowego i budżetów. Planowanie sprzedażowe a systemy wynagradzania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1000660 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 233
Edyta Cegielska, Emil Ślązak, Piotr Kuszewski, Marcin Gospodarowicz szczegóły
1010660 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 233
Edyta Cegielska, Emil Ślązak, Piotr Kuszewski, Marcin Gospodarowicz szczegóły
1100195 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 103
Agnieszka Nowak szczegóły
1110195 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 103
Agnieszka Nowak szczegóły
1120195 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 103
Agnieszka Nowak szczegóły
1130195 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 103
Agnieszka Nowak szczegóły
1201035 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek C, sala 2A(Laptop)
Lech Kurkliński szczegóły
1211035 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek C, sala 2A(Laptop)
Lech Kurkliński szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0