Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość 121030-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

System bankowy. Rodzaje banków.

Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej.

Nadzór finansowy i charakterystyka wybranych regulacji nadzorczych.

Systemy gwarantowania depozytów i mechanizm uporządkowanej likwidacji (resolution)

Klasyfikacja i charakterystyka operacji bankowych; segmentacja klientów. Organizacja działalności bankowej.

Operacje banków uniwersalnych (w segmencie detalicznym i korporacyjnym) i operacje banków specjalistycznych (inwestycyjnych, hipotecznych).

Analiza i porównanie operacji bankowych z zastosowaniem matematyki finansowej.

Ochrona konsumenta. Etyka w działalności bankowej.

Sprawozdania finansowe banku oraz ocena sytuacji finansowej banku.

Klasyfikacja ryzyka bankowego.

Ryzyko kredytowe: zdolność kredytowa klienta, credit scoring i credit rating; zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Ryzyko płynności: analiza luki płynności i zarządzanie płynnością.

Ryzyko stopy procentowej: analiza luki stopy procentowej, duration i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

Ryzyko rynkowe: otwarte pozycje i podstawy VaR.

Zarządzanie bankiem w czasie kryzysu. Restrukturyzacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 co drugi wtorek (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala 325
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Paweł Smaga szczegóły
12 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, budynek C, sala 4C
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Łukasz Kurowski szczegóły
13 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala 325
Paweł Smaga szczegóły
14 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, budynek C, sala 4C
Elżbieta Malinowska-Misiąg szczegóły
15 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 4C
Elżbieta Malinowska-Misiąg szczegóły
16 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 4C
Łukasz Kurowski szczegóły
17 co drugi wtorek (parzyste), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 4C
Łukasz Kurowski szczegóły
21 co drugi czwartek (parzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 232
Małgorzata Zaleska, Piotr Kuszewski, Magdalena Kozińska, Tomasz Dziawgo, Anna Wierzchowska-Dziawgo szczegóły
22 co drugi czwartek (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 232
Małgorzata Zaleska, Piotr Kuszewski, Magdalena Kozińska, Tomasz Dziawgo, Anna Wierzchowska-Dziawgo szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0