Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MSG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MSG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
138271-D
45

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Selected aspects of economic philosophy. Ethical and institutional reflections on economic life (including institutional economics and history of economics). Historical and modern reflections on ethics in economic life. Moral dimensions of globalization and capitalism. Ethics vs. International Business. Corporate Social Responsibility.

Strona przedmiotu
138270-D
90

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy filozofii ekonomii. Etyczna i instytucjonalna refleksja nad życiem gospodarczym (z wykorzystaniem aparatu ekonomii instytucjonalnej i na tle dziejów myśli ekonomicznej). Dzieje i współczesne spojrzenie na etykę życia gospodarczego. Moralny wymiar globalizacji i kapitalizmu. Etyczne aspekty biznesu międzynarodowego. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ekonomiczna teoria szczęścia.

Strona przedmiotu
132131-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course has been designed with a view to expose students to a blend of theoretical knowledge and practical expertise aimed to explain and better understand the key problems underlying the behavior of European economies within the framework of economic integration and systemic transformation. The pedagogical approach is interdisciplinary - the course combines multiple approaches with special emphasis on macroeconomics, institutional economics, and the public choice theory perspectives.

The underlying objective of the course is an improved grasp of macroeconomic problems, trends and stylized facts inherent to the performance of European economies within the framework of economic integration and systemic transformation. Other important goals include making students aware of major determinants and implications of different tools and economic policies pursued at the national and EU levels. Simultaneously, the course aims at differentiating between various models of capitalism in Euro

Strona przedmiotu
121490-D
130

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje uwarunkowania działalności firm międzynarodowych, koncentrując się na najważniejszych aspektach ich strategii, w tym sposobach w jaki odpowiadają na nowe wyzwania, takie jak transformacja cyfrowa oraz zrównoważony rozwój. Omówione zostanie tworzenie i funkcjonowanie globalnych łańcuchów wartości i wyjaśnione czynniki atrakcyjności krajów jako miejsca lokalizacji przedsiębiorstw wielonarodowych. W czasie zajęć analizowany będzie także wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przedsiębiorstw międzynarodowych na gospodarki kraju inwestora i kraju przyjmującego inwestycje.

Strona przedmiotu
132211-D
35

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
132210-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola informacji i technik informacyjnych (IT) we współczesnej gospodarce. Strategiczne znaczenie IT. Techniki informacyjne o potencjale strategicznym. Konieczność formułowania strategii wykorzystującej IT. IT jako narzędzie zwiększania przewagi konkurencyjnej. IT a strategia - szanse i zagrożenia. Modele biznesowe gospodarki cyfrowej. Wykorzystanie IT jako narzędzia konkurencji. Dyskusja nad strategicznym znaczeniem IT.

Strona przedmiotu
121491-D
56

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course assesses the determinants of multinationals' actions, covering also selected aspects of organization and management of multinational firms, ther strategies and how they address new challanges such as digital transformation and sustainability. The global value chains will be presented and explained. The course shows why the activity of multinational enterprises (MNEs) has expanded so rapidly and explains why some countries have seen more such activities than others. Effects of FDI and MNEs on will be analyzed and presented.

Strona przedmiotu
131711-D
30

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Influence of EU regulations and policies (competition policy, regional policies, policies on SMEs) on business activities and performance of Polish firms. Competitive environment on EU market and resource-based potential of Polish firms. Sources of competitive advantage, analysis of competitive strategies and forms of international engagement of Polish firms on EU market. Business models of Polish firms.

Strona przedmiotu
131710-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ regulacji/polityk UE (polityki konkurencji, regionalnej, polityki wobec małych i średnich firm) na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Warunki konkurowania na rynku UE a potencjał zasobowy tych przedsiębiorstw. Źródła przewagi i sposoby konkurowania, zakres i formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
130131-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture introduces the student to financing of the international organization as a background for the EU finance, showing it unique solutions. The budgetary rules and procedures. Sources of revenues and evolution of their structure. J. Delors reforms. Financial perspectives (FP). Net payers and beneficiaries. Main transfers between the EU and a member state exemplified by the Polish experience. Structure of FP and MFF (2021-2027). Financing beyond the budgetary structures. Information about methods applied in strategy stimulationg the economy during pandemic of COVID-19.

Strona przedmiotu
130141-D
25

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Structural processes of the world economy (globalization; regionalization; market transition). Long term tendencies of world production, trade and investment. The role of emerging economies, BRICs in particular in the contemporary world economy.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0