Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
121410-D
150

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola analizy finansowej. Metody i podstawy informacyjne. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Ocena wartości dodanej (wykreowanej). Wycena przedsiębiorstw. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa. Identyfikacja zagrożeń. Ocena projektów inwestycyjnych.

Strona przedmiotu
121415-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola analizy finansowej. Metody i podstawy informacyjne. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Ocena wartości dodanej (wykreowanej). Wycena przedsiębiorstw. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa. Identyfikacja zagrożeń. Ocena projektów inwestycyjnych.

Strona przedmiotu
121031-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Banking system. Bank typology with legislative and institutional aspects of banking activity. Central bank and monetary policy instruments. Bank system supervision and supervisory regulations. Deposits guarantee schemes. Classification and description of bank operations. Basics of banks' financial reporting and financial standing analysis. Banking risk - the concept, classification, methods of analysis and management.

Strona przedmiotu
121030-D
165

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System bankowy. Rodzaje banków oraz podstawy prawne ich funkcjonowania. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej. Nadzór i regulacje nadzorcze. Gwarantowanie depozytów. Operacji bankowe. Elementy etyki w bankowości. Podstawy sprawozdawczości finansowej i analiza sytuacji finansowej banku. Ryzyko w bankowości - pojęcie, klasyfikacja, metody analizy i zarządzania.

Strona przedmiotu
121061-D
36

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
121060-D
206

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
120091-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Subject and tasks of corporate finance. Basic elements of financial statement. Time value of money. Cost of capital vs. sources of capital acquisition. Cash flow in corporate management. Working Capital. Factoring and securitization. Discounting methods in evaluation of investment projects. Operational and financial risk. Assets financing strategies. Extended Du-Pont Model and theories of capital structure. Fundamentals of budgeting.

Strona przedmiotu
120561-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Qualitative characteristics and functions of an accounting. The main principles of recognition, classification and measurement of operating assets. The main principles of recognition, classification and measurement of investing assets.

The characteristics and measurement principles of equity and liabilities. Capital maintenance versus economic risk. Qualitative characteristics and components of the financial statement.

Strona przedmiotu
121411-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The role of financial analysis. Methods and information used. Preliminary analysis of financial statements. Requirements for credible financial analysis. Ratio analysis. Value added assessment. Corporate evaluation. Operational and financial leverage. Financial threats identification. Investment Project efficiency evaluation.

Strona przedmiotu
121291-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture covers the institutional structure and general mechanism of financial markets. It explains the possibilities offered by financial markets for assets and liabilities management in financial institutions and in corporate sector. It explains the role of money market in liquidity management, the role of capital market in investing and acquiring capital, and the role of derivative markets in risk management.

Strona przedmiotu
120180-D
250

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota finansów międzynarodowych, międzynarodowy rynek finansowy, waluty, kurs walutowy, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego (MSW), bilans płatniczy, integracja i substytucja walutowa, środki finansowe organizacji międzynarodowych, międzynarodowe organizacje finansowe.

Strona przedmiotu
120189-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Finanse międzynarodowe - zagadnienia ewolucja światowego systemu finansowego, w tym kwestie liberalizacji przepływów kapitałowych, systemy kursu walutowego, bilans płatniczy, integracja walutowa w ramach UE i implikacje powstania nowej waluty - euro (w tym wpływ powstania euro na rynki finansowe) oraz kwestie związane z wymienialnością walut, a także ryzykiem walutowym i możliwościami jego eliminacji. www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
120210-D
130

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje finansów publicznych, formy prawno-organizacyjne sektora finasów publicznych. Źródła i formy gromadzenia środków publicznych. Wydatki budżetu państwa i kierunki wydatkowania środków publicznych. Deficyt finansów publicznych i dług publiczny. System kontroli finansów publicznych. Finanse publiczne wobec wyzwań wspólczesności: nierówności społeczne, zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa. Finanse publiczne w czasie kryzysu.

Strona przedmiotu
120090-D
150

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot i zadania finansów spółek. Elementy sprawozdania finansowego. Koszt i źródła pozyskania kapitału. Rachunek przepływów pieniężnych. Majątek obrotowy netto. Metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych. Ryzyko operacyjne i finansowe. Strategie finansowania aktywów. Rozszerzony model Du-Ponta. Podstawy budżetowania. Metody wyceny. Mierniki wartości dodanej.

Strona przedmiotu
120214-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gegenstand und Fragestellungen der Finanzwissenschaft - Aktivitäten des Staats im Überblick - Haushaltsplan und finanzwirtschaftliche Entscheidungsinstrumente - Maßstäbe, Ziele und Inzidenz der Verteilungspolitik - Theorie der Besteuerung - Allokations- und Verteilungsanalyse - Theorie der Staatsverschuldung - Politische Ökonomie der Staatsverschuldung

Strona przedmiotu
121261-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Concept of insurance. Insurance as method (device) of risk management. Insurance device in market economy. Insurance device in social policy. Organization of insurance activities. Insurance products. Basics of insurance companies finance. Insurance institutions

Strona przedmiotu
120181-D
54

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is organized in three groups of problems. The first group concerns the basic problems of exchange rate and the foreign exchange markets. The second part presents the balance of payment and the international equilibrium. In the third part the problems of the evolution and stability of the international monetary system are presented. The european monetary integration and international financial orgsnizations are also discussed.

Strona przedmiotu
121190-D
70

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Procent prosty. Dyskonto i stopa zwrotu. Kapitalizacja i procent składany. Wartość pieniądza w czasie. Renty. Modele ratalnej spłaty zadłużenia. Rzeczywista stopa oprocentowania. Metody oceny decyzji inwestycyjnych (NPV, IRR, okres zwrotu, czas trwania). Podstawy wyceny obligacji i innych instrumentów finansowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

Strona przedmiotu
121191-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Simple interest, simple discount. Compound interest. Time value of money. Annuities. Loan amortization methods. Annual percentage rate of charge for consumer credits. Tools for assessment of financial investments (NPV, IRR, duration, payback period). Basics of bond valuation and selected financial instruments. Use of Excel in financial problems.

Strona przedmiotu
120211-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Public finance refers to a part of financial system, its tasks, institutions, instruments and rules of its functioning.

The key issue is to understand when free (private) markets fail and, thus, how governement and its regulatory actions may improve social welfare. These phenomena are explained from both microeconomic and game theory perspective.

It is also important to understand the role of governement / state finances in the economy both from the perspective of revenues (taxation) and expenditures (conducted public policies). In addition, an efficiency of a specific government program is evaluted (as a case study).

Strona przedmiotu
120560-D
75

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cechy i funkcje systemu rachunkowości. Podstawowe zasady kwalifikowania, klasyfikowania i wyceny aktywów operacyjnych oraz aktywów inwestycyjnych. Cechy charakterystyczne i zasady wyceny kapitałów własnych i zobowiązań. Koncepcja zachowania kapitału a ryzyko działalności przedsiębiorstwa. Cechy jakościowe i struktura sprawozdania finansowego.

Strona przedmiotu
121290-D
144

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rynki i pośrednicy finansowi w gospodarce. Informacyjna efektywność rynku. Ryzyko a stopa zwrotu. Teoria portfela i strategie inwestowania. Rynek pieniężny. Instrumenty pochodne i ich zastosowanie. Psychologia rynków finansowych. Elementy etyki na rynkach finansowych. Kryzysy finansowe i stabilność finansowa.

Strona przedmiotu
121260-D
150

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Idea ubezpieczeń. Ubezpieczenie jako metoda (narzędzie) zarządzania ryzykiem. Zastosowanie ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Organizacja działalności ubezpieczeniowej. Charakterystyka produktów ubezpieczeniowych. Podstawy finansów zakładów ubezpieczeń. Instytucje rynku ubezpieczeniowego.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0