Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
230060-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza fundamentalna i techniczna - charakterystyka. Techniki analizy fundamentalnej. Metody oceny spółek w analizie fundamentalnej. Wykresy, trendy, formacje w analizie technicznej. Wskaźniki analizy technicznej. Teorie analizy technicznej. Studia przypadków.

Strona przedmiotu
230081-S brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The basic rules of audit. Independent and qualified auditors, principles, standards and ethics of auditor profession. The result of audit. Methods and technics of audit. Materiality thresholds. Procedures and stages of audit. Methods and technics of audit of individual tasks and elements of financial statements. The auditor?s other services.

Strona przedmiotu
230080-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zasady badania sprawozdań finansowych. Osoby uprawnione do badania, zasady i normy wykonywania zawodu oraz etyka biegłego rewidenta. Metody i techniki badania oraz procedury i etapy badania. Ryzyko próbkowania w badaniu sprawozdania oraz ustalanie progu istotności. Metody i techniki badania poszczególnych zagadnień i pozycji sprawozdania finansowego. Inne usługi biegłego rewidenta.

Strona przedmiotu
223091-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 9 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 9 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Within the subject the following topics will be discussed: technological elements of Big Data, data types, Big Data analytics, data streams processing, big data applications, data privacy and ethical issues.

Strona przedmiotu
223090-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 9 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 9 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione takie grupy zagadnień jak: rozwiązania technologiczne dotyczące Big Data, typy danych Big Data, analityka Big Data, przetwarzanie danych strumieniowych , przegląd wybranych rozwiązań biznesowych dotyczących Big Data a także zagadnienia etyczne związane z Big Data.

Strona przedmiotu
222161-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues of business ethics and ethics in economy seen in humanistic approach - then it is much more a tool for forming attitudes of future businessmen than their professional skills. The main issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222167-S brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 9 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 9 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 9 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 9 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 9 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues in business ethics and non-economic values in the economy seen in the humanistic perspective. It is aimed at forming attitudes of future business leaders as well as their professional skills. We focus on the relation of business ethics with business practices and strategies, the goals of business (stakeholder analysis), corporate social responsibility (CSR). life-work balance, whistleblowing, professionalism and professional ethics. The main background issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of the whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on applicable PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222168-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is a supplement to the professional education of managers or economists. At the same time, the lecture is, in terms of its content, interconnected with economic education, as it refers to one of the most important aspects of economic actors? activity, namely their professional ethics.

Strona przedmiotu
233079-S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną przedstawione podejścia, zweryfikowane w praktyce biznesowej, realnie wspierające podejmowanie decyzji kierowniczych oraz kreujące przewagę konkurencyjną. www.cren.pl/oferta.

Strona przedmiotu
233070-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence to technologie zbierania, eksploracji i analizy danych w celu zracjonalizowania procesów podejmowania decyzji oraz automatyzacji procesów biznesowych. W ramach tych technologii zostanie omówiona architektura takich systemów z uwzględnieniem projektowania hurtowni danych. Omówione zostaną systemy raportowania biznesowego, algorytmy eksploracji danych w tym w szczególności drzewa decyzyjne oraz algorytmy rekomendacyjne. Szczególny akcent jest położony na przegląd zastosowań biznesowych oraz ograniczenia i ryzyka związane z budowanie i eksploatacją takich systemów. W ramach zajęć omawiane też są najnowsze trendy rozwojowe związane ze Sztuczną Inteligencja: zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych (deep learning) oraz generatywnej Sztucznej Inteligencji.

Strona przedmiotu
234141-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main subject of the course is financial risk management by corporations, with a special emphasis on risk management in non-financial corporations. During the course the definition of risk and its classification will be presented. Basic aspects of risk management system building will be presented as well major tools of risk measuring. Later classes will be devoted to the detailed presentation of major forms of financial risk which ...

Strona przedmiotu
222491-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cost accounting as a tool for cost management. Impact of changes in organization's environment on changes in cost accounting systems. Using cost accounting for managing profitability of products and clients. Using cost accounting for managing efficiency of processes, activities and resources. Relations between cost accounting and planning and control in decentralized organizations.

Strona przedmiotu
231020-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie cech różnych odmian crowdfundingu. Poznanie technicznego i instytucjonalnego rozwoju crowdfundingu. Zapoznanie z przygotowaniem projektu crowdfundingowego. Wprowadzenie aspektów praktycznych. mPoznanie legislacji mającej zastosowanie do crowdfundingu.

Strona przedmiotu
231231-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In the last several years an unprecedented development of derivatives market has been observed. Globalization of financial markets facilitated by the processes of deregulation and liberalization of national markets has been an enormous opportunity for the development of traditional and new derivatives. They are used for several purposes, but foremost for speculating and hedging on financial markets...

Strona przedmiotu
231010-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć będzie poświęcona aktualnym tendencjom na rynku kapitałowym, w szczególności związanym z systemami ładu korporacyjnego funkcjonującymi w różnych krajach. Przeanalizowane zostaną relacje między tymi systemami, efektywnością rynków kapitałowych oraz zachowaniami inwestorów i emitentów. Pokazane zostaną strategie giełd papierów wartościowych w obliczu spadku liczby spółek publicznych, mające na celu m.in. wzrost wiarygodności notowanych podmiotów. Omówione zostaną także nabierające coraz większego znaczenia nurty w zachowaniach inwestorów, m.in. inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Duży nacisk zostanie położony na wpływ zmian technologii komunikacyjno-informacyjnych na działania zarówno emitentów, jak i inwestorów.

Strona przedmiotu
236841-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

see: semester class schedule

Strona przedmiotu
236840-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz: semestralny plan zajęć

Strona przedmiotu
222160-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności zarządczej w sferze gospodarczej, również z uwzględnieniem specyfiki e-biznesu i HR. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki, w tym zarządzania, e-biznesu i HR. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej pracowników, kadry zarządzającej i liderów biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie i społecznie odpowiedzialnie zarządzać.

Strona przedmiotu
222165-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 7 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 7 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 7 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 7 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 7 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności zarządczej w sferze gospodarczej, również z uwzględnieniem specyfiki e-biznesu i HR. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki, w tym zarządzania, e-biznesu i HR. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej pracowników, kadry zarządzającej i liderów biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie i społecznie odpowiedzialnie zarządzać.

Strona przedmiotu
222169-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
222461-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to financial law. Administration and financial control. Monetary law. Public incomes system. Budget and budgetary proceeding. Discipline of public finance. Tax system and classification of taxes. Law definition of tax obligation. Introduction to tax proceeding. Law form of banking activity and financial institution. Bank services and products. Collaterals. Banking enforceable title. Introduction to insurance activity. Insurance company and agency.

Strona przedmiotu
232650-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja fuzji i przejęć oraz motywy ich podejmowania. Uczestnicy rynku fuzji i przejęć. Charakterystyka przebiegu transakcji. Aspekty finansowe i prawne fuzji i przejęć. Charakterystyka wybranych fuzji i przejęć.

Strona przedmiotu
234360-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z różnorodnymi mechanizmami funkcjonowania rynku finansowego występującymi w wybranych krajach. Wprowadzenie do problematyki handlu algorytmicznego, w tym do kompleksowych zagadnień handlu o wysokiej częstotliwości. Wprowadzenie do teorii mikrostruktury rynku stanowiących, w wielu przypadkach, podstawę do podejmowania decyzji transakcyjnych. Opis arkusza zleceń i istotność informacji z niego wynikających, oraz zapoznanie się ze zleceniami, które wpływają na arkusze zleceń i głębokość rynku. Istota podmiotów uczestniczących na rynku finansowym i ich pośredniej czy bezpośredniej roli. Analiza efektywności transakcyjnej i ocena ryzyka specyficznego dla handlu algorytmicznego.

Strona przedmiotu
220431-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).

Strona przedmiotu
239210-S brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest tematyka związana z inwestycjami o charakterze kapitałowym (akwizycje) i finansowym (finansyzacja). Główny ciężar położony został na inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa, aczkolwiek aktywność ta może być również rozpatrywana z punktu widzenia innych podmiotów (inwestorów).

Strona przedmiotu
239219-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest tematyka związana z inwestycjami o charakterze kapitałowym (akwizycje) i finansowym (finansyzacja). Główny ciężar położony został na inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa, aczkolwiek aktywność ta może być również rozpatrywana z punktu widzenia innych podmiotów (inwestorów).

Strona przedmiotu
234151-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Market risk and operational risk as bank risk components. Market and operational risk vs.other types of risk. Risk management process. Regulatory framework

Strona przedmiotu
232651-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course includes classes on topics such as: types and mergers and acquisitions, themes of mergers and acquisitions, history of mergers and acquisitions, mergers and acquisitions regulation, main strategies and techniques used in mergers and acquisitions, defense against hostile takeovers, planning and implementation of the merger process. and acquisitions (including: valuation techniques and financial modeling methods, value creation as a result of mergers and acquisitions, synergy valuation, deal structuring and financing, challenges and issues related to enterprise integration), advantages and disadvantages of alternative transaction structures.

Strona przedmiotu
233450-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przesłanki harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Struktura i zawartość sprawozdań finansowych sporządzonych według MSR/MSSF.

Strona przedmiotu
232770-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 7 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 7 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 7 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 7 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 7 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy realizacji zadań publicznych. Obszary praktycznego zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasady podziału między sektor publiczny i prywatny zadań i ryzyka wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Charakterystyka spółek celowych i finansowania project finance jako technik stosowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Korzyści podmiotów uczestniczących we wspólnej realizacji projektów. Zagrożenia towarzyszące przedsięwzięciom partnerstwa publiczno-prywatnego. Doświadczenie w zakresie wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego krajowe i zagraniczne.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0