Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EKO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EKO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
230381-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rationality. Choice under certainty. Choice under uncertainty. Reference-dependent preferences. Learning and construction of preferences. Prospect Theory. Self-control. Hyperbolic discounting. Behavioral game theory. Social preferences. Happiness. Paternalism. Behavioral Finance

Strona przedmiotu
221890-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki

2. Historia teorii cyklu koniunkturalnego

3. Model realnego cyklu koniunkturalnego (RBC)

4. Model neokeynesowski (NK). Polityka pieniężna i budżetowa

5. Krytyka RBC i NK

6. Alternatywne modele cyklu koniunkturalnego

7. Współczesny cykl koniunkturalny

Strona przedmiotu
232890-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest interdyscyplinarny. Program zajęć podejmuje ekonomiczną i społeczną analizę przekształceń techniki przełomu XX / XXI wieków. Przedstawiamy najważniejsze ujęcia (ortodoksyjne i heterodoksyjne) najnowszych przemian technologicznych we współczesnej ekonomii i ekonomii politycznej oraz ich znaczenia dla interesariuszy życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Strona przedmiotu
222121-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
222040-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe spektrum narzędzi ekonometrycznych służących modelowaniu zjawisk finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych. Metody weryfikacji koncepcji rynków efektywnych, jednowymiarowych liniowych oraz nieliniowych modeli stosowanych do opisu warunkowych wartości oczekiwanych oraz wariancji stóp zwrotu. Przykłady empirycznych zastosowań odpowiednich modeli ekonometrycznych.

Strona przedmiotu
233180-S
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
222990-S
76

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan ząjęć.

Strona przedmiotu
222060-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strategia modelowania od ogółu do szczegółu. Niesferyczność składnika losowego. Autokorelacja i analiza COMFAC. Uzmiennianie parametrów. Modele dynamiczne. Model ADL i ECM. Modelownie na podstawie szeregów czasowych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Modelowanie jednowymiarowe i metoda Engle'a-Grangera. Modele wielowymiarowe: VAR i CVAR. Przestrzeń kointegrująca i jej testowanie. Metoda Johansena. Strukturalizacja modelu CVAR. Klasyczne modele wielorównaniowe. Mnożniki. Rozwiązanie analityczne i numeryczne. Niezbieżność i porządkowanie układu równań. Analizy symulacyjne. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych.

Strona przedmiotu
230380-S
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalność. Wybór w warunkach pewności. Wybór w warunkach niepewności. Preferencje zależne od punktu odniesienia. Konstruowanie preferencji i uczenie się. Teoria Perspektyw. Samokontrola. Dyskontowanie hyperboliczne. Behawioralna teoria gier. Preferencje socjalne. Happiness. Paternalizm. Finanse behawioralne.

Strona przedmiotu
233190-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia dobrobytu jest normatywnym działem mikroekonomii. Tematyka zajęć koncentruje się wokół następujących zagadnień:

1) warunki efektywności równowagi konkurencyjnej (pierwsze twierdzenie ekonomii dobrobytu);

2) przypadki zawodności rynku (efekty zewnętrzne, dobra publiczne, asymetria informacji) i sposoby korygowania nieefektywności;

3) kryteria oceny alternatyw społecznych;

4) mechanizmy służące ujawnianiu preferencji (zgodność bodźcowa).

Strona przedmiotu
231270-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówimy podstawowe modele oligopolu oraz ich zastosowania do wyjaśnienia zagadnień związanych z klasycznymi problemami strategicznymi firm jak porozumienia, przejęcia, inwestycje, strategie cenowe, czy różnicowania produktu. Poświęcimy także uwagę nowym zagadnieniom zyskującym na znaczeniu, jak efekty sieciowe i rynki dwustronne. Teoretyczne modele będą ilustrowane za pomocą studiów przypadków z dziedziny ochrony konkurencji.

Strona przedmiotu
232920-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
221760-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje ekonomiczną analizę przejścia demograficznego; czasową niespójność doraźnych dostosowań i długookresowych celów; asymetrię informacyjną w horyzoncie dziesięcioleci; tradycyjne instytucje i ich adaptowanie do zmian ludnościowych; obszary najsilniej zależne od zmian ludnościowych (systemy emerytalne, ochrona zdrowia); gospodarka realna i rynki finansowe wobec zmian ludnościowych. Centralne zagadnienie: alokacja dochodu w okresie życia (system emerytalny) zestawiona z doraźnymi celami gospodarczymi i społecznymi.

Strona przedmiotu
232930-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 2 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 2 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 2 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 2 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki ekonomii miast. Omówienie wybranych modeli stosowanych do opisu przyczyn i mechanizmów powstawania miast, funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedstawienie roli miast w handlu międzynarodowym, rozwoju regionalnym, wzroście gospodarczym, zmianach jakości życia.

Strona przedmiotu
234880-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Standardowe modele wykorzystywane w bankach centralnych i świecie akademickim do modelowania cykli koniunkturalnych i zagadnień polityki pieniężnej. Model równowagi ogólnej z pieniądzem. Model nowokeynesowski ze sztywnymi cenami. Optymalna stopa inflacji. Wybór stopnia uznaniowości polityki pieniężnej (ang. commitment vs. discretion).

Strona przedmiotu
231700-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do najważniejszych problemów związanych z analizą nierówności ekonomicznych. Wykład poświęcony jest przede wszystkim problematyce pomiaru nierówności ekonomicznych, przyczyn i konsekwencji nierówności oraz analizie porównawczej tendencji zróżnicowania dochodów w różnych krajach/regionach świata/na świecie (nierówności globalne). Materiał realizowany na wykładzie obejmuje zarówno treści teoretyczne, jak i analizę licznych przykładów empirycznych.

Strona przedmiotu
222830-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia polityczna prezentowana na zajęciach jest tzw. Nową Ekonomią Polityczną. Wykorzystuje ona zaawansowany współczesny mechanizm analityczny do przedstawienia współzależności zachodzących pomiędzy sferą polityczną a gospodarką realną. Z poznawczego punktu widzenia Nowa Ekonomia Polityczna przedstawia pozytywne i normatywne aspekty funkcjonowania i tworzenia mechanizmów politycznego wpływu na gospodarkę.

Strona przedmiotu
222110-S
225

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
222120-S
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ubóstwo, nierówność i niedorozwój. Teorie rozwoju. Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyko ekonomiczne, polityczne i prawne. Technologia i postęp techniczny w procesach wzrostu i rozwoju. Inwestowanie w kapitał ludzki: edukacja i zdrowie. Kapitał społeczny i czynniki kulturowe. Znaczenie zasobów naturalnych i środowiska. Rynki rolne. Kredyt rolny, mikrokredyty.

Strona przedmiotu
222129-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teorie rozwoju i wzrostu gospodarczego. Mierzenie rozwoju i wzrostu gospodarczego. Polska na tle innych krajów. Czynniki wpływające na rozwój i wzrost gospodarczy oraz dyskusja nad działalnością polskich władz i jej możliwymi efektami.

Strona przedmiotu
222130-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia sektora publicznego bada wpływ działalności rządu na zachowanie gospodarstw domowych i firm. Wykorzystanie modeli mikroekonomicznych do badania programów rządowych, dotyczących np. dobrobytu lub bezpieczeństwa, pozwala zrozumieć, w jaki sposób jednostki teoretycznie powinny reagować na zmianę polityk rządowej. Rząd ma możliwości zwiększania dochodów podatkowych. A więc - jak najefektywniej opodatkować jednostki? Czy rząd powinien wprowadzić np. podatek płaski? Jak powinien zmienić obowiązkowy system podatkowy? Jak zmiany podatkowe powinny obciążać podatników? Ten wykład przedstawia podstawy do odpowiedzi na takie pytania i wiele innych. Wykorzystywanie narzędzi analizy ekonomicznej w celu zrozumienia bieżącej polityki rządowej i jej skutków jest celem tego wykładu. Dodatkowymi celami są: zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomii sektora publicznego i pokazanie jak te metody mogą być wykorzystywane do analizy wielu zagadnień, jak chociażby polityka fiskalna. Wykład równ

Strona przedmiotu
222540-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne problemy teoretyzacji ekonomicznego wymiaru zmiany społecznej. Wybrane czynniki decydujące o zmianach gospodarczych o dużej skali. Ewolucja wybranych współczesnych teorii zmiany: ekonomia neoklasyczna, (neo)austriacka, (neo)instytucjonalna.

Strona przedmiotu
221790-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pod tytułem Filozofia a ekonomia przedstawia bogaty program mający w zamierzeniu pomóc w rozpoznaniu problemów filozoficznych jakie napotkają studenci w dziedzinie ekonomii na studiach magisterskich. Celem uporządkowania refleksji filozoficznej nad ekonomią wyodrębnione zostaną i przedstawione następujące zagadnienia: klasyfikacyjne, ontologiczne, metodologiczne, epistemologiczne, antropologiczne, aksjologiczne, etyczne oraz relacji pomiędzy teorią ekonomiczną a polityką i praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
222041-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
235221-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main objectives of the course:

- show actual problems and methods of risk management,

- provide a methodology for dealing with currency risk, interest rate risk, credit risk and operational risk,

- provide students with a good understanding of derivatives (forwards, futures, options and swaps),

- show a methodology of pricing and valuation of derivatives,

- provide students with techniques and methodologies that are commonly used in risk management.

Strona przedmiotu
221971-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See the detailed program. The final program would be a selection of the topics listed.

Strona przedmiotu
233461-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
231571-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Growth empirics. Exogenous growth models. First generation endogenous growth models. R&D-based models. Scale effects. Technology diffusion. Appropriate technology. Poverty traps. Topics in development economics.

Strona przedmiotu
222341-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main part of the lecture explains the functioning of the key segments of the global financial market: inter-bank money market, foreign exchange market, debt instruments market, equity market. The lecture focus on benefits derived from the creation of global financial market in the form of increased variety of liquid markets and the accessible instruments. The lecture explains the evolution of financial markets regulation resulting from financial crises.

Strona przedmiotu
221810-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła rewolucji kliometrycznej w historii gospodarczej. Wykorzystanie danych historycznych do szacowania zmiennych ekonomicznych. Ograniczenia w pozyskiwaniu historycznych danych ekonomicznych. Formułowanie modeli ekonomicznych w oparciu o dane historycznie dostępne. Ekonomiczna analiza prehistorii człowieka, rewolucji agrarnej i epoki przednowożytnej. Wzrost, jego źródła i skutki w epoce przednowożytnej. Regres technologiczny i jego historyczne przypadki. Praca w historii gospodarczej. Kapitał ludzki, umiejętności i zdrowie w historii gospodarczej. Rola zaraz i niedożywienia w gospodarkach historycznych. Rozwój rynków w historii. Innowacja w historii. Zmiany strukturalne w gospodarkach historycznych. Polityka gospodarcza w ujęciu historycznym. Wojny i rewolucje z perspektywy historii gospodarczej.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0