Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20201 20202 20211 20212 20221 20222
120551-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers different problems related to informative function of accounting such as: external user's needs, financial report's structure and its information value, quality of reported information, the influence of accounting policy on the quality of reported information as well as the role of financial accounting as a information source for managers.

Strona przedmiotu
120030-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce i rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza majątku przedsiębiorstwa, wielkości i struktury jego kapitałów, poziomu i struktury wyniku finansowego. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Modele dyskryminacyjne w systemie wczesnego ostrzegania. Analizy porównawcze. Analizy gospodarki pieniężnej, płynności finansowej i efektywności gospodarowania wybranych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
120039-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce i rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza majątku przedsiębiorstwa, wielkości i struktury jego kapitałów, poziomu i struktury wyniku finansowego. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Modele dyskryminacyjne w systemie wczesnego ostrzegania. Analizy porównawcze. Analizy gospodarki pieniężnej, płynności finansowej i efektywności gospodarowania wybranych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
120110-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i rodzaje badań marketingowych. Proces badawczy. Planowanie badania marketingowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne. Metody ankietowe. Metody jakościowe. Metody obserwacyjne. Metody eksperymentalne. Dobór prób w badaniach marketingowych. Badania marketingowe w wybranych obszarach zastosowań. Etyka realizacji badań marketingowych.

Strona przedmiotu
121020-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie "Badań operacyjnych" wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Program przedmiotu stanowi przegląd nowoczesnych ilościowych metod zarządzania.

Strona przedmiotu
121040-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota, rodzaje, funkcje i zastosowania biznesplanu. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych. Venture capital. Zasady opracowywania i konstrukcji, szczegółowa struktura, wykorzystanie i prezentacja biznes planu. Ocena opłacalności inwestycji i ocena ryzyka inwestycyjnego. Formułowanie pomysłu przedsiębiorstwa (innej organizacji) lub projektu inwestycyjnego. Projekt biznes planu przedsiębiorstwa (innej organizacji) lub przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Strona przedmiotu
121049-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład porusza m.in. takie zagadnienia, jak: charakterystyka rodzajów działalności gospodarczej; praca na etacie a własny biznes; formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej; rejestracja firmy: krok po kroku; samozatrudnienie; sporządzenie biznesplanu: krok po kroku; źródła finansowania nowego przedsięwzięcia; analiza sprawozdań finansowych; mierniki oceny opłacalności biznesplanów; analiza strategiczna nowego biznesu; sposoby opodatkowania nowego biznesu.

Strona przedmiotu
121041-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The definition, types and the functions of the business plan. The use of the business plans. Source of funding the investment projects. Venture capital. The principle of working out and the construction of the business plan. The detailed structure of the business plan. The investment effectiveness and risk assessment. The utilization and the introduction of the business plan. The formulating the idea of enterprise or the investment project.

Strona przedmiotu
120591-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Company environment and its segmentation. Industry - definition and principles of its delineation. Methods of an industry attractiveness analysis. Analysis and prognosis methods of a macro-environment. Methods of a company strategic potential analysis. SWOT analysis. Principles of a strategy building at the SBU (strategic business unit) level. Competitive strategy models. Co-opetition - problems of competitors' co-operation. Strategies towards suppliers.

Strona przedmiotu
120598-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Company environment and its segmentation. Business sector - definition and principles of its distinguishing. Methods of an industry attractiveness analysis. Analysis and prognosis methods of a macro-environment. Methods of a company strategic potential analysis. SWOT analysis. Principles of a strategy building at the SBU (strategic business unit) level. Competitive strategy models. Co-opetition - problems of competitors' co-operation. Strategies towards suppliers.

Strona przedmiotu
120191-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Subject and tasks of corporate finance. Basic elements of financial statement. Time value of money. Cost of capital vs. sources of capital acquisition. Cash flow in corporate management. Working Capital. Factoring and securitization. Discounting methods in evaluation of investment projects. Operational and financial risk. Assets financing strategies. Extended Du-Pont Model and theories of capital structure. Fundamentals of budgeting.

Strona przedmiotu
120031-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

There are five main objectives for this course:

- to provide students with a good understanding of the scope and function of financial analysis at the firm level;

- to provide students with the knowledge of free cash flow calculations methods;

- to provide students with the knowledge of liquidity and credit quality analysis;

- to provide students with the knowledge of costing techniques;

- case studies will develop skills to analyse companies.

Strona przedmiotu
120361-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Social and historical context of formation an enterprise as a basic economic form of an organization. Multipurpose enterprise dimension as an indispensable requirement of organizational identification. Components of a modern organizations typology. The imperatives of an enterprise and major group of interests related. The enterprise life cycle - internal and external requirements of its competitive stand. Organization management system, its architecture and elements.

Strona przedmiotu
120190-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
110602-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Megatendences en gestion. L'environment de l'organisation. . Vision, mission, buts de l'organisation. Stratégie, planification et contrôle. Structures organisationnelles. Prise de décision. Communication. Les groupes et leur dynamique. Conflits. Motivation. Leadership et pouvoir dans l'organisation. Culture organisationnelle. Management du changement. L'ethique, l'image et la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).

Strona przedmiotu
120711-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated to present ways of managing human resources in the organization. Issues related to human resource planning, employee recruitment, selection, motivation, development, appraisal and dismissal are characterized during the course.

Strona przedmiotu
110601-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is based on the case study analysis of the most spectacular business successes and failures. The analysis of the real life management dilemmas enables students to apply and evaluate theoretical knowledge in practice and develop problem solving skills. During the course students will be provided with methods of application in practice of the theoretical perspectives which they gained during other management courses.

Strona przedmiotu
110480-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Orientacja rynkowa (marketingowa). Rola marketingu w integrowaniu działań mających na celu podnoszenie konkurencyjności organizacji. Wpływ uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji na ich skuteczność i efektywność. Zastosowanie systemu informacji marketingowej w procesach wyboru docelowych segmentów rynku. Opracowanie planu marketingowego - zajęcia praktyczne. Przy omawianiu działań marketingowych uwzględniana jest kwestia społecznej odpowiedzialności, a także wykorzystanie Internetu do prowadzenia tych działań.

Strona przedmiotu
110481-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Marketing (market) orientation. The role of marketing in integrating all activities focused on increasing organization's competitiveness and value proposition attractiveness. Environment influence on companies' and other organizations' effectiveness and efficiency. Marketing information system application in determining target markets, offers' positioning and a range of instruments aimed at achieving marketing objectives. Designing a marketing plan - a practical approach. When discussing marketing activities, the issue of social responsibility is taken into account, as well as the use of the Internet to conduct these activities.

Strona przedmiotu
120111-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The overall aims of the course in Marketing Research is to teach how to develop a proper conceptual framework for a study, select the right research design and employ common research techniques, in particular focus group interviews and cross-sectional surveys. The contents do not include advanced statistical analysis, which is beyond the scope of the elementary course in Marketing Research, but familiarity with the basics of statistics will be helpful in gaining a deeper understanding of some of the discussed topics. Since Marketing Research is building upon the theory and practice of marketing it is recommended that students are familiar with principles, tools and strategies of marketing.

Strona przedmiotu
120360-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczny i historyczny kontekst wykształcenia się przedsiębiorstwa jako podstawowej organizacji gospodarczej. Interdyscyplinarność - warunek identyfikacji oraz elementy typologii współczesnych przedsiębiorstw. Cele przedsiębiorstwa, główne grupy interesów z nim związanych. Cykl życia przedsiębiorstwa - zewnętrzne i wewnętrzne (zasobowe) uwarunkowania jego pozycji konkurencyjnej. System zarządzania przedsiębiorstwem - architektura, elementy, warunki spójności i skuteczności .

Strona przedmiotu
120369-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs "Nauka o przedsiębiorstwie" prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie uwarunkowań i złożoności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a w szczególności charakteryzuje cele, formy i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w społecznym, instytucjonalnym i rynkowym otoczeniu. Omawia wpływ postępu technologicznego oraz rywalizacji konkurencyjnej na cechy współczesnego przedsiębiorstwa, postrzeganie jego granic, celów, czynników generujących wartość. Wskazuje na koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, które sprzyjają budowaniu jego odporności na kryzysy.

Strona przedmiotu
121021-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are in the form of lectures and computer laboratories. This course is application-oriented, therefore emphasis is on dealing with problems that are close to real world problems. This includes modeling, solving, interpreting, and reporting the outcome. For this purpose modern quantitative methods in management are discussed and used. Prerequisites for this course are: mathematics at the level of 1st year, and statistics.

Strona przedmiotu
120671-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizational Behavior (OB) as an applied behavioral science is built on contributions from several behavioral disciplines. The predominant areas are management and organization, psychology, sociology and anthropology. The field of OB is based on individual and collective actions, behaviors and attitudes within organizations, their dynamics, characteristics and their result in organization performance.

Strona przedmiotu
120701-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Key aspects of project management. Project management structures. Project examples. Project goals: scope, time and budget. Project life-cycle. Feasibility study analysis. Project risk analysis. Project steering: coordination and control. Project termination. Organizing project team. Institutional forms of project management - project structures. Project management information system. Practical examples of project implementations.

Strona przedmiotu
120681-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The substantive contents of the subject are oriented towards problems of system approach to management, aimed at achieving quality (good work). Principles, targets and conditions for normalized management systems are presented, especially quality management system. Advanced, unnormalized concepts of quality management such as TQM are described. The problems mentioned above are set forth in the context of rules and quality standardization methods applied in business practices.

Strona przedmiotu
120550-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problemy związane z realizacją przez rachunkowość jej funkcji informacyjnej, dotyczące przede wszystkim potrzeb informacyjnych interesariuszy z otoczenia przedsiębiorstwa, konstrukcji raportu finansowego i jego walorów informacyjnych, jakości informacji sprawozdawczych, wpływu polityki rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczych a także roli rachunkowości finansowej jako źródła informacji dla zarządzających

Strona przedmiotu
120590-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego segmentacja. Sektor działalności - pojęcie i zasady wyodrębniania. Metody analizy atrakcyjności sektora. Metody analizy i prognozowania makrootoczenia. Metody analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Analiza SWOT. Zasady budowy strategii na poziomie strategicznej jednostki biznesowej (SJB). Modele strategii konkurencji. Kooperencja - problemy współdziałania konkurentów w sektorze. Strategie zarządzania dostawcami.

Strona przedmiotu
120670-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zachowania organizacyjne - istota i rodzaje. Rola wiedzy z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii w rozumieniu i interpretacji zachowań ludzi. Pojęcie racjonalności działania. Podstawy rozumienia zachowań: temperament i inteligencja, procesy postrzegania. Wartości. Motywacja. Rola płci i jej wpływ na sprawowanie władzy i podejmowanie decyzji we współczesnych organizacjach. Grupy społeczne i komunikowanie. Kultura organizacyjna i jej wpływ na wprowadzanie i przebieg procesów zmian. Rola etyki w zachowaniach organizacyjnych.

Strona przedmiotu
110600-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wizja, misja, cele organizacji. Tworzenie strategii rozwoju i konkurencji. Analiza konkurencji. Otoczenie organizacji. Identyfikacja mega trendów w otoczeniu. Wyzwania strukturalne dla organizacji. Umiejętność podejmowania decyzji. Zarządzanie zespołem pracowniczym. Zarządzanie konfliktem w zespole. Przywództwo w organizacji. Style kierowania. Kultura organizacyjna. Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie innowacjami. Zarządzanie zmianą.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0