Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - badminton dla osób z dysfunkcją słuchu 111360-D
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(20151 - 20162)
Przedmioty wychowania fizycznego
WF
1
(20151 - ...)
Wychowanie fizyczne II - siatkówka (K i M)
11136
1
(20151 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0