Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regional Integration (Trading) Agreements

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235171-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regional Integration (Trading) Agreements
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Types of regional trading agreements (RTAs). Trends and reasons of development. Effects on members and on external partners. Comparative analysis of RTAs (EU, NAFTA, ASEAN). RTAs: a barrier or a factor of closer cooperation? Mechanisms of functioning of the EU as the main trading bloc (movement of goods, services, workers, capital, relations with third countries).

Pełny opis:

The first objective of the course is to explain the reasons of increasing importance of regional integration (trade) agreements, mechanisms of their functioning and, effects on member states and on the third countries. The second objective is to discuss the essence, intensity of relations, effects and prospects of development of economic relations in the framework of the European Union as the biggest and major world trading block. Achievement of these objectives will serve to sum up the course and discuss whether regional trade agreements are an incentive or a barrier to worldwide cooperation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. World Trade Report 2020. The WTO and preferential trade agreements: WTO Geneva 2020.

2. OECD publications on regional trade agreements at: http://www.oecd.org/tad/benefitlib/regionaltradeagreements.htm#publications

Literatura uzupełniająca:

1. B. Hoekman, M. Kostecki, The Political Economy of the World Trading System. The WTO and Beyond, Oxford, 2009.

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Importance of Preferential Trade Agreements (PTA?s) for the EU and its Partners: The Case of the DCFTA with Georgia, in: The European Union and the Challenges of the New Global Context, ed. I. Tache, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student knows the main legal framework of RTAs within World Trade Organization (WTO).

2. Student knows the reasons, channels of impact and effects of RTAs on national economies, third countries and the world economy.

3. Student knows the effects of RTAs on national economies, third countries and the world economy.

Umiejętności:

1. Student is able to analyze potential for RTAs development in different regions of the world (on different continents).

2. Student is able to propose strategies to increase benefits of cooperation in the framework of RTAs;

3. Student is able to propose strategies to deepen cooperation in the framework of RTAs.

Kompetencje społeczne:

1. Student is able to present a critical approach towards analyzed concepts and solutions and to develop their own ones.

2. Student is able to understand and apply basic ethical rules.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 50.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Piotr Kozłowski, Michał Kulpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Michał Kulpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0