Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Development Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222121-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Development Economics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for QEM - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

1. Introduce the basic problems, concepts and techniques related to economic growth and development. 2. Help the students in their understanding of the role of different factors of growth in economic theory and in economic policy. 3. Show contemporary discussions on world's problems of growth and development.

The course attempt to answer to two fundamental questions of modern economics. Where does economic growth come from?

Why are some countries rich and other poor? The first question is answered by the classical model of economic growth of Solow

supplemented with more recent endogenous growth modelling. Individual factors of growth are discussed: institutions, human

capital, social capital, technology, resources and natural environment. Coordination errors and emergence of multiple equilibria in the presence of scale economies is the most important part of the course.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Todaro, S.Smith, Economic Development, 10th ed., Pearson Addison Wesley, London 2008; Ekonomia rozwoju (red. R.Piasecki), PWE Warszawa 2007; A.P.Thirlwall, Growth and Development, 8th ed., MacMillan Press Ltd, London 2006; D.Ray, Development Economics, Princeton University Press, Princeton 1998; D.Weil: Economic Growth, 2nd ed., Pearson Addison Wesley, Boston 2008; Z.Kozak, Ekonomia zacofania i rozwoju, "Monografie i opracowania", nr 477, SGH, Warszawa 2001; K.Hoff, J.Stiglitz, Modern Economic Theory and Development, w: Frontiers in Development, G.Meier, J.Stiglitz ed., Oxford University Press, Oxford 2000; M.Garbicz, Niedorozwój a korzyści skali, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W.Pacho, OW SGH, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Y.Hayami, Y.Godo, Development Economics. Wealth of Nations, 3rd ed. Oxford 2005; G.Meier, J.E.Rauch, (edit.), Leading Issues in Economic Development, Oxford 2000; A.Sen, Resources, Values and Development, Oxford 1984; R.Rapacki, red., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student acquires knowledge of the conceptual foundation of development economics, in particular of modern growth economics.

2. Student is able to analyze factors determining long term prospects of economic growth.

3. Student knows the methodology of conducting research works.

Umiejętności:

1. Student acquires abilities to use theoretical and empirical knowledge for analyzing concrete economic problems of growth and development.

2. Student is able to analyze, evaluate and interpretprocesses of economic change in different institutional contexts based across countries.

3. Student is able to analyze the role of the state and law in economic and social development.

Kompetencje społeczne:

1. Student participates in discussions on problems related to economic growth,

including institutional change, building on acquired theoretical and empirical

knowledge.

2. student demonstrates the ability to actively participate in shaping a democratic society.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

referaty/eseje: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Krukowska, Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Krukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0