Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Development Economics 222121-D
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4.5
(20151 - 20232)
14 przedmiotów z ekonomii do wyboru
Eko2019
4.5
(20191 - ...)
14 przedmiotów z ekonomii do wyboru
Eko2020
4.5
(20201 - ...)
Development Economics
222121
1
(20161 - ...)
Development Economics or Public Sector Economics
222121 or 222131
1
(20151 - ...)
Ekonomia rozwoju
22212
1
(20151 - ...)
Ekonomie obowiązujące na kierunkach
EKO
1
(20151 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0