Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222100-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa zaawansowana
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMP-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota problemów globalnych i procesu globalizacji. Międzynarodowe rynki niedoskonale konkurencyjne. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej. Konkurencyjność międzynarodowa. Zewnętrzna równowaga ekonomiczna i jej znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. Polityka dostosowawcza. Makroekonomiczne skutki globalizacji rynków finansowych. Antyglobalizm. Możliwości międzynarodowej koordynacji polityki ekonomicznej.

Pełny opis:

Celem zajęć z ekonomii międzynarodowej zaawansowanej jest zdobycie wiedzy o mechanizmach kształtujących obecny, pokryzysowy, etap umiędzynarodowienia procesu gospodarowania oraz rozszerzenie umiejętności analizowania funkcjonowania tych mechanizmów

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE Warszawa 2017, s. 17-25, 71-88, 120-126, 328-375, 403-471; R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998, s. 294-322, 633-676; P.R. Krugman, M. Obsfeld, Ekonomia międzynarodowa, t. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 165-211 (t. I), 341-381 (t. II), 421-464 (t.II); P. J. Montiel, Makroekonomia międzynarodowa, Oficyna a Wolters Kluver Business, Warszawa 2012, s. 509-569.

Literatura uzupełniająca:

N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluver Business, Warszawa 2011; E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2013, s. 9-38.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie istotę koncepcji teoretycznych ukazujących ograniczenia i konflikty udziału kraju w międzynarodowym podziale pracy.

Student rozumie istotę koncepcji teoretycznych ukazujących rolę państwa w pokonywaniu ograniczeń i rozwiązywaniu konfliktów związanych z udziałem w międzynarodowym podziale pracy.

Student rozumie istotę koncepcji pokonywanie ograniczeń sprawnego funkcjonowania gospodarki światowej.

Umiejętności:

Student potrafi ocenić korzyści, zagrożenia i konflikty występujące w danym kraju w związku z jego uczestnictwem w międzynarodowym podziale pracy.

Student potrafi ocenić ograniczenia i zagrożenia związane z politykę ekonomiczną państwa w dziedzinie tworzenia ram współpracy gospodarczej z zagranicą.

Student potrafi ocenić stopień współzależności ekonomicznej między krajami i wynikającą stąd potrzebę międzynarodowej współpracy w tworzeniu ram współpracy w skali globalnej dostrzegając jednocześnie trudności tworzenia zasad takiej współpracy w wielopodmiotowym systemie gospodarki światowej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie społeczne i historyczne uwarunkowania możliwości uzyskiwania przez poszczególne kraje i grupy społeczne korzyści z udziału kraju w międzynarodowym podziale pracy oraz rozumie społeczne ograniczenia angażowania się poszczególnych krajów w niektóre rodzaje międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Student rozumie ekologiczne uwarunkowania tworzenia ram współpracy gospodarczej w skali całego świata.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Budnikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Wosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Żukrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.