Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa zaawansowana 222100-P
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4.5
(20151 - 20212)
Ekonomia międzynarodowa zaawansowana
22210
1
(20151 - ...)
Ekonomia międzynarodowa zaawansowana lub Makroekonomia zaawansowana II
22210 lub 22300
1
(20151 - ...)
Ekonomie obowiązujące na kierunkach
EKO
1
(20151 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0