Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Business Environment (IB)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221671-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Business Environment (IB)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for IB - masters
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course presents the legal, institutional, cultural and new information technology related framework of international business. The course has three parts: 1) areas of law of greatest importance to international business, 2) concepts of culture, main types of culture as the elements of the international environment of companies, 3) impact of Internet and mobile technologies on the economy and competition rules for companies.

Pełny opis:

The course will present three areas of international environment: (1) legal and institutional and (2) cultural framework and (3) new information technologies in marketing. Module (1) includes legal aspects of international transactions, rules on intellectual property rights, rules on competition protection and on combating unfair commercial practices in international business. Module (2) includes elements, classifications and models of national and organizational cultures and cultural aspects of management and marketing. Module (3) will discuss Internet and mobile technologies, conditions of their development, impact on competitiveness of the enterprises and main marketing strategies and activities using information technologies.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. International Business Law and its Environment, R. Schaffer, F. Agusti, L. Dhooge, B. Earle, South-Western, 2012.

2. G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw Hill Professional, New York, 2010.

3. R.M. Steers, C.J. Sanchez-Runde, L. Nardon, Management across cultures. Challenges and strategies, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2010.

4. P. Kotler, K.L. Keller - Marketing Management, 14/E, Prentice Hall, New York, Boston 2011.

5. D. Chaffey, P.R. Smith, Emarketing Excellence. Planning and Optimizing Your Digital Marketing, 4th Edition, Routledge, New York, 2013.

6. C. Krum, Mobile Marketing. Finding Your Consumers No Matter Where They Are, Pearson Education, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive, Thomas Wilhelmsson, Geraint G. Howells, Hans-W Micklitz, Ashgate Pub Co, 2006.

2. Legal acts provided during the course.

3. S.C. Schneider, J.-L Barsoux, Managing across cultures, Prentice-Hall, Harlow 2003.

4. Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, (ed.) R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P.W. Dorfman, V. Gupta, Sage, Thousand Oaks, 2004.

5. Gesteland, R.R., Cross-Cultural Business Behavior. Marketing, Negotiating and Managing Across Cultures, Copenhagen Business School Press, Copenhagen, 1999.

6. G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw Hill Professional, New York, 2010.

7. P. Kotler, D.C. Jain, S. Maesincee Marketing Moves. A New Approach to Profits, Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing Corporation, 2002.

8. D. Chaffey, E-Business & E-Commerce Management. Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall, Edinburgh Gate, 2011.

9. H. Brdulak, A. Brdulak, Challenges and Threats Faced in 2020 by International Logistics Companies Operating on the Polish Market w: the Special Issue _Sustainable Operations and Supply Chain Management: Evolution and Future Trends?, doi: 10.3390/su13010359, in: Sustainability 2021, 13(1), 359

Efekty uczenia się:

Wiedza:

After completion of the course a student has the knowledge on:

1. major legal aspects of international transactions, concept of intellectual property protection, protection against unfair competition,

2. basic concepts and theoretical typologies of culture (national, business and organizational),

3. recent international cultural trends,

4. new information technologies (Internet and mobile technologies) and their role for marketing activities.

Umiejętności:

After completion of the course student will be able to:

1. identify major legal risks in international business.

2. analyze, asses and plan the companies' activities on the international market considering the local or regional cultural specificity,

3. identify mistakes in the companies' activities in foreign markets resulting from ignorance of cultural factors,

4. identify possibilities of competitiveness improving thanks to new information technologies,

5. analyze and create marketing programs implementing new information technologies.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. understands the constraints imposed by legal framework.

2. can cope with a diversified cultural environment,

3. understands risks connected with implementation of new information technologies in business.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Brdulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Brdulak, Agnieszka Pleśniak, Małgorzata Szafranowicz, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0