Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 138270-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GLO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Elementy filozofii ekonomii. Etyczna i instytucjonalna refleksja nad życiem gospodarczym (z wykorzystaniem aparatu ekonomii instytucjonalnej i na tle dziejów myśli ekonomicznej). Dzieje i współczesne spojrzenie na etykę życia gospodarczego. Moralny wymiar globalizacji i kapitalizmu. Etyczne aspekty biznesu międzynarodowego. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ekonomiczna teoria szczęścia.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawami filozofii ekonomii i etyki w życiu gospodarczym w kontekście historii myśli ekonomicznej oraz ekonomii instytucjonalnej. 2. Ukazanie relacji ekonomia-filozofia- etyka. 3. Pogłębienie refleksji na temat etycznego wymiaru kapitalizmu globalnego oraz biznesu międzynarodowego. 4. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego poprzez wykorzystanie metod debatowych i dialogowych; zapoznanie studentów z debatami. (zajęcia tradycyjne lub online)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Przewodnik po moralnym kapitalizmie, pr.zb. pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015.

Cz. Porębski: Czy etyka się opłaca? Znak, Kraków 1997.

Ethics in Economy, pr. zb. pod red. L. Zsolnai, Peter Lang, Oxford 2014.

M. Gorazda, T. Kwarciński, Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2020.

Literatura uzupełniająca:

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, pr.zb. pod red. Ł. Hardta, Copernicus Center, Kraków 2017.

J.H. Dunning (red.), Making Globalization Good, Oxford University Press, Oxford 2007.

J. Klimek, Etyka biznesu, pr. zb. pod red. J. Sójki i L. Ryana, W drodze, Poznań 1997.

Sztuka debaty, pr. zb. pod red. M. Kochana, Gdańsk 2014.

Policies for Happiness (ed. L. Bruni), Oxford University Press, Oxford 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

...Student zna podstawy filozofii ekonomii oraz etyki życia gospodarczego.

...Student zna podstawowe dylematy moralne kapitalizmu i globalizacji.

...Student poznaje etyczny wymiar prowadzenia biznesu międzynarodowego.

Umiejętności:

...Student umie posługiwać się w sposób krytyczny i twórczy literaturą przedmiotu w zakresie ekonomii i aksjologii.

Student potrafi formułować ustnie i na piśmie poglądy oraz je trafnie argumentować.

Student potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk i proponować rozwiązania.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie znaczenie debaty i dialogu w życiu publicznym i gospodarczym, potrafi debatować i dialogować w zespole.

Student potrafi współpracować z innymi

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.