Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121560-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawy metodologiczno-organizacyjne projektowania oraz prowadzenia badań społecznych w formie obserwacji, wywiadów oraz eksperymentów w orientacji ilościowej oraz jakościowej. Treści teoretyczne będą ilustrowane przykładami z aktualnej praktyki badawczej zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Celem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie projektowania jak i realizacji procesu badawczego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie roli, funkcji i metod prowadzenia badań społecznych, charakterystyka wybranych metod oraz przedstawienie sposobów przygotowania wyników z badań. Ponadto celem jest wykształcenie umiejętności organizacji i realizacji badania empirycznego w obszarze zjawisk i procesów społecznych w formie wywiadu, obserwacji, eksperymentu. Celem jest pokazanie praktycznej strony projektowania jak i prowadzenia badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rószkiewicz M., J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, Warszawa, 2013; J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2012; E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa, PWN, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Cz. Bracha, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996; Fieldwork jest sztuką, pod. red. P.B. Sztabińskiego, F. Sztabińskiego, Z. Sawińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2004; Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2001; J. Kordos, Dokładność danych w badaniach społecznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 35, GUS, Warszawa, 1987; R.A. Krueger, Focus groups. A Practical Guide for Applied Research, Sage Publications, California 1988; D.T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006; Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa, 1999; A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999; S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007; A.N. Oppenheimer, Kwestionariusze, Wywiady, Pomiary Postaw, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2004; J. Perek-Bialas J., B. Worek, Tworzenie map pojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych, [w:] J. Garczarczyk, red., AE nr 71, Poznań, 2006, ss. 165- 178; N. Strange, Zasłona dymna, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2008; K.M. Wilk, Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy treści, ASK 10/2001, ss. 49-63, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien mieć:

1. Wiedzę z zakresu projektowania badań społecznych.

2. Umieć identyfikować metody i narzędzia ilościowe do analizy problemów ekonomicznych i społecznych.

3. Wiedzę na temat różnych badań do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Projektować badania społeczne, w tym badania ilościowe i jakościowe oraz dokonywać analizy zjawisk i procesów społecznych.

2. Potrafi prowadzić analizy statystyczne z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych.

3. Potrafi analizować dane z badań.

4. Potrafi dostosować metody prezentacji wyników analiz do wymagań odbiorców.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych do projektowania jak i analizy wyników z różnych badań.

Student:

2. Daje przykład etycznych zachowań zawodowych.

Student:

3. Umie współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 50.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Perek-Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Magdalena Poteralska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak, Wojciech Trzebiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak, Wojciech Trzebiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.