Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121020-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie "Badań operacyjnych" wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Program przedmiotu stanowi przegląd nowoczesnych ilościowych metod zarządzania.

Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o nowoczesnych metodach badań operacyjnych oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Wyrobienie w studentach przyjaznego podejścia do analizy i rozwiązywania problemów zarządzania metodami ilościowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Gruszczyński, T.Kuszewski, M.Podgórska (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;

T.Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000; M.Podgórska, P.Śliwka, M.Topolewski, M.Wrzosek, Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

C.Bozarth, R.B.Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, 2007;

D.R.Anderson, D.J.Sweeney, T.A.Williams, M.Wisniewski, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, Cengage Learning EMEA, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie, jakie typy analiz może wspomagać metodami ilościowymi.

Student wie, do rozwiązania jakich problemów można stosować optymalizację liniową.

Student rozumie potrzebę stosowania analizy probabilistycznej.

Umiejętności:

Student konstruuje, rozwiązuje i interpretuje modele optymalizacji liniowej.

Student zarządza projektem w oparciu o metody ilościowe.

Student szacuje, interpretuje i wykorzystuje do prognozowania model ekonometryczny.

Kompetencje społeczne:

Student bez obaw i ze zrozumieniem sięga do menu metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Student rozumie potrzebę stałego doskonalenia wiedzy w dziedzinie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ćwiczenia: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz, Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Cieślik, Anna Decewicz, Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.