Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120270-S Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowy zakres matematyki finansowej (oprocentowanie i dyskontowanie, równoważność stóp procentowych i dyskontowych, równoważność kapitałów, rachunek rent, modele spłaty długów, ocenę inwestycji finansowych) oraz elementy matematyki aktuarialnej (zasady kalkulacji składek, jednorazową i okresową składkę netto w wybranych ubezpieczeniach na życie i rentach życiowych). Na wykładach oprócz teorii omawia się rozwiązania przykładowych problemów z praktyki.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami matematycznymi stosowanymi w finansach, bankowości, rachunkowości i ubezpieczeniach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2009; W.Bijak, M.Podgórska, J.Utkin, Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

S.G.Kellison, The Theory of Interest, 3rd ed., McGraw Hill, Singapore 2009; System finansowy w Polsce, red. nauk. B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak, PWN, Warszawa 2008; H.U.Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin 1990.

System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość: zasad oprocentowania prostego i składanego, dyskontowania rzeczywistego prostego i składanego, dyskonta handlowego, rachunku zmian wartości kapitału w czasie, zasad wyceny rent, reguł konstrukcji schematu spłaty długu i teoretycznych podstaw RRSO.

Zrozumienie istoty oraz ograniczeń w stosowaniu miar oceny inwestycji finansowych (NPV, IRR, okres zwrotu).

Znajomość zasad kalkulacji składek ubezpieczeniowych w wybranych ubezpieczeniach i rentach życiowych.

Umiejętności:

Posługiwanie się technikami obliczeniowymi procentu prostego i składanego, rachunku weksli, wyceny rent, budowy schematu spłaty długu i obliczenia RRSO.

Obliczanie oraz wnioskowanie na podstawie NPV, IRR i okresu zwrotu.

Student powinien umieć:

6. Obliczyć jednorazową i roczną składkę w wybranych ubezpieczeniach na życie.

Kompetencje społeczne:

- Umiejętność przyjaznej dla odbiorcy interpretacji wyników.

- Świadomość społecznych skutków wybranych rozwiązań.

- Świadomość siły własnej pozycji w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

- Zrozumienie potrzeby prowadzenia analiz matematycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych.

- Potrzeba ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Marietta Janowicz-Lomott, Maria Podgórska, Joanna Rutecka-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.