Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 120270-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Procent prosty. Dyskonto rzeczywiste proste. Równoważność stóp oprocentowania prostego. Rachunek czasu w matematyce finansowej

Dyskonto handlowe. Równoważność stopy dyskontowej i procentowej. Weksle - dyskontowanie, równoważność, portfel weksli. Bony skarbowe - sprzedaż na rynku pierwotnym, stopa dyskonta, równoważna stopa zysku

Procent składany. Kapitalizacja okresowa i ciągła. Czynniki oprocentowujące. Stopa nominalna, równoważna, efektywna. Dyskonto rzeczywiste składane.

Oprocentowanie zmienne w czasie. Stopa przeciętna przy oprocentowaniu okresowym i ciągłym. Inflacja, deflacja. Wzór Fischera, stopa realna.

Wartość kapitału w czasie. Model jednolitego wykładniczego oprocentowania. Aktualizacja wartości kapitału. Wartość obecna (PV), wartość przyszła (FV). Równoważność kapitałów.

Renta (ciąg płatności okresowych). Klasyfikacja rent. Renta płatna z dołu i z góry. Początkowa i końcowa wartość renty (PV, FV).

Renta o ratach stałych. Czynniki oprocentowania i dyskontowania renty. Renta odroczona. Renta nieskończona (wieczysta). Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Ocena decyzji inwestycyjnych. Aktualna wartość inwestycji netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).

Matematyczne aspekty istnienia i obliczania IRR. Okres zwrotu. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Modele ratalnej spłaty długów krótkoterminowych i długoterminowych. Zasada równoważności długu i rat. Schemat (tabela) spłaty.

Raty annuitetowe (stałej wysokości), raty o stałej części kapitałowej. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Restrukturyzacja spłaty długu. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Zasady kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Tablice trwania życia. Jednorazowa składka netto.

Jednorazowa składka netto w bezterminowym ubezpieczeniu na życie oraz terminowym ubezpieczeniu na życie i dożycie

Renty życiowe - jednorazowa składka netto. Roczna składka netto w bezterminowym ubezpieczeniu na życie oraz terminowym ubezpieczeniu na życie i dożycie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 105
Marietta Janowicz-Lomott szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0