Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120150-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomia matematyczna jest przedmiotem wprowadzającym do zaawansowanego modelowania ekonomicznego przy użyciu narzędzi matematycznych. Zajęcia z przedmiotu obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia. Podczas wykładów wprowadzane są podstawowe narzędzia matematyczne, które są następnie podczas ćwiczeń ilustrowane praktycznymi zastosowaniami do modelowania zagadnień ekonomicznych.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w mikro i makroekonomii oraz modelami ekonomicznymi, w których te metody mają zastosowanie. Studenci poznają składniki matematycznego modelu wybranych zjawisk ekonomicznych oraz metody analizy takiego modelu.

Ekonomia matematyczna jest przedmiotem, na którym wprowadza się podstawowe metody matematyczne stosowane w mikroekonomii i makroekonomii oraz prezentuje wybrane ich zastosowania w modelowaniu ekonomicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sydseater, P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further mathematics for economic analysis, Prentice Hall, 2008.; A.C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1994; A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Literatura uzupełniająca:

E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000; A. Malawski, Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999; D. Wade Hands, Intoductory Mathematical Economics, Oxford University Prsess 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać podstawowe składniki modelu matematycznego.

Znać metody optymalizacji używane do znajdowania wartości optymalnych zmiennych ekonomicznych w modelu.

Znać przykłady modeli ekonomicznych, w których stosuje się równania różnicowe lub różniczkowe oraz techniki ich podstawowej analizy ze szczególnym uwzględnieniem równowagi i analizy jakościowej.

Umiejętności:

Umieć porównywać wartości zmiennych ekonomicznych w różnych stanach równowagi, stosując metody rachunku różniczkowego.

Potrafić wyznaczać wartości stacjonarne zmiennych, stosując warunki optymalności pierwszego rzędu i rozstrzygnąć, czy znalezione wartości stacjonarne są poszukiwanymi wartościami optymalnymi, stosując warunki optymalności drugiego rzędu.

Przeprowadzić podstawową analizę jakościową modelu ekonomicznego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien uświadomić sobie, że narzędzia matematyczne pozwalają w precyzyjny i klarowny sposób modelować zjawiska i procesy ekonomiczne.

Student powinien nabyć umiejętność stosowania równań różnicowych i różniczkowych w modelowaniu ekonomicznym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Chudziak, Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Chudziak, Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Chudziak, Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.