Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 111690-D
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów wychowania fizycznego
Grupa przedmiotów wychowania fizycznego - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Charakterystyka przedmiotu:

Zajęcia na sali gimnastycznej obejmują ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała lub niewielkich dodatkowych obciążeń. Wykorzystywane są również dodatkowe przyrządy (materace, drabinki, gumy, skakanki, liny, piłki lekarskie, itp.). Zajęcia przeznaczone dla kobiet i mężczyzn o dowolnym poziomie wytrenowania.

Skrócony opis:

Jest to program treningu siłowo-kondycyjnego mającego na celu wzrost wszystkich cech motorycznych człowieka. W tego typu treningu ćwiczy się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność atletyczną i umiejętności gimnastyczne oraz wyrabia odporność krążeniową i oddechową, kształtuje siłę i wytrzymałość mięśni, gibkość, szybkość, psychomotorykę, równowagę i precyzję.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej, a także podstawowych umiejętności technicznych z zakresu podnoszenia ciężarów, kulturystyki, lekkiej atletyki, gimnastyki oraz w ćwiczeniach gdzie opór stanowi ciężar własnego ciała.

Cele pośrednie to: ogólne usprawnienie psychofizyczne, integracja pracy w grupie, podniesienie poziomu zdrowia własnego organizmu oraz uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie treningu siłowego, atletycznego i gimnastycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ch. Pourcelot [2015] 100% Cross- Trening. Ćwiczenia, program treningowy, metodologia. Wyd. Aha

Literatura uzupełniająca:

2. T. J. Murphy [2014] Siła. Sprawność. Witalność. Jak Crossfit zmienił moje życie. Wyd. SQN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student ma ogólną wiedzę dotyczącą budowania jednostki treningowej P.T.F oraz techniki wykonywania ćwiczeń P.T.F

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student zna podstawowe środki treningowe oraz inne ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student rozpoznaje potrzeby własnego organizmu w zakresie aktywności fizycznej

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie stosować aktywność fizyczną w celach sportowych i zdrowotnych, jak również sformułować cele i zadania własnej aktywności fizycznej

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe w zakresie nauczania prostych form ruchu

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie ocenić poziom sportowy własny i innych

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje zdolność pracy w zespole oraz zrozumienie potrzeb innych osób

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje otwartość na doświadczenia własne i innych oraz współodpowiedzialność za wykonanie zadania

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bojewski, Witold Dżoń, Andrzej Listopad, Andrzej Musiał, Piotr Najmowicz, Dariusz Polkowski, Marcin Stachowicz, Krzysztof Staniszewski, Janusz Stelmach, Łukasz Wolski, Artur Zasuwik, Marek Zasuwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Trening - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bojewski, Witold Dżoń, Andrzej Listopad, Andrzej Musiał, Piotr Najmowicz, Dariusz Polkowski, Marcin Stachowicz, Krzysztof Staniszewski, Janusz Stelmach, Łukasz Wolski, Artur Zasuwik, Marek Zasuwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Trening - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bojewski, Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Trening - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bojewski, Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Trening - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bojewski, Dariusz Polkowski, Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
48

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bojewski, Dariusz Polkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0