Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110580-S Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sposoby prezentacji i oceny informacji statystycznej oraz stosowanie metod statystycznych w kompleksowej analizie danych w zakresie analizy struktury, korelacji, regresji i analizy dynamiki. Podstawy statystyki matematycznej obejmujące estymację parametrów oraz weryfikację hipotez statystycznych dot. wartości parametrów, rozkładów cech, badanych zależności oraz modelowanych zjawisk.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstaw wiedzy ze statystyki ogólnej w zakresie metod opisu oraz wnioskowania statystycznego, a także wykształcenie umiejętności praktycznego jej stosowania w rozwiązywaniu konkretnych zadań i problemów. Omawiane metody stanowią podbudowę narzędziową dla innych przedmiotów realizowanych w trakcie studiów w SGH.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012;

2.J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010;

3.A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. I.Kasperowicz-Ruka: Materiały pomocnicze do studiowania statystyki: 1) Testy, SGH, W-wa 2000; 2) Problemy i zadania, SGH, W-wa 2001; 3) Wzory, SGH, W-wa 2001

2. P. Kuszewski, J. Podgórski: Statystyka. Wzory i tablice. SGH, Warszawa 2008

3. M. Rószkiewicz: Statystyka. Kurs podstawowy, EFEKT, Warszawa 2005

4. Statystyka. Zbiór zadań pod red. H.Kassyk-Rokickiej. PWE, Warszawa 2011.

5. M.Wieczorek: Statystyka. Lubię to! Zbiór zadań. SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

potrafi porządkować i prezentować dane statystyczne tabelarycznie i graficznie oraz zastosować odpowiednie miary ich opisu statystycznego;

umie przeprowadzić procedury wnioskowania na podstawie wyników z prób losowych;

jest w stanie ocenić i zmierzyć zależność pomiędzy zjawiskami oraz potrafi zbudować model regresji liniowej;

umie ocenić dynamikę zjawisk korzystając z indeksów statystycznych

Umiejętności:

Student:

potrafi sformułować problem i określić zakres informacji statystycznych potrzebnych do jego rozwiązania;

umie zastosować właściwe narzędzia i procedury analizy statystycznej;

jest w stanie zinterpretować otrzymane wyniki i dokonać ich krytycznej oceny;

potrafi zastosować rezultaty analiz statystycznych do podejmowania decyzji oraz rozwiązania problemu.

Kompetencje społeczne:

Student:

rozumie potrzebę i konieczność wykorzystywania analiz statystycznych do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz podejmowania decyzji;

posiada umiejętność komunikowania się i argumentowania swoich decyzji podpierając się narzędziami statystycznymi;

dba o prawidłowe interpretowanie wyników badań statystycznych i w tym kontekście precyzyjne wyrażanie swoich sądów.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

egzamin testowy: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Marszałek, Małgorzata Podogrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka, Małgorzata Podogrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka, Małgorzata Podogrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.