Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222600-S Kod Erasmus / ISCED: 04.5 / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ideą przedmiotu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako wiodącego elementu kapitału intelektualnego oraz roli kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firmy. W związku z tym w treści przedmiotu wyeksponowane są zagadnienia pomiaru kapitału ludzkiego oraz czynników determinujących efektywność jego wykorzystania.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z cechami i sposobami zwiększania wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego. Przybliżenie zasad zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL) w organizacjach z różnych obszarów i o różnej wielkości, w tym także zarządzania sobą (self - management).

Literatura:

Literatura podstawowa:

* Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje. PWE, Warszawa 2014.

* Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. wyd. V. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

* Juchnowicz M. (red.), Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa 2014

* Armstrong M., Baron A., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna, Kraków 2008.

* Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

* Sienkiewicz Ł. (red.), Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Perspektywy badawcze, PARP, Warszawa 2015.

* Sienkiewicz Ł., Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego: perspektywa przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien zdobyć wiedzę o kapitale ludzkim jako kreatorze wzrostu wartości organizacji i jej konkurencyjności.

Student powinien zdobyć wiedzę o czynnikach wpływających na jakość i wartość kapitału ludzkiego.

Student powinien zdobyć wiedzę na temat zasad i ewolucji zarządzania kapitałem ludzkim oraz jego efektywności.

Student powinien zdobyć wiedzę na temat metod i zasad pomiaru kapitału ludzkiego oraz wykorzystania jego wyników w procesie zarządzania.

Umiejętności:

Student powiniem zdobyć umiejętność samodzielnego poszukiwania i efektywnego korzystania z materiałów źródłowych dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.

Student powiniem zdobyć umiejętność wykonywania przekrojowych analiz dotyczących określonych cech kapitału ludzkiego.

Student powiniem zdobyć umiejętność przeprowadzania badań związanych z diagnozowaniem i pomiarem kapitału ludzkiego, a także oceną kompetencji pracowników.

Student powinien zdobyć umiejętność wykorzystania wyników pomiaru kapitału ludzkiego do zarządzania organizacją.

Kompetencje społeczne:

Student powinien rozwinąć świadomość znaczenia czynnika ludzkiego w organizacji i kreowaniu wyników.

Student powinien rozwinąć zdolność i skłonność do współpracy (także w zespołach interdyscyplinarnych).

Student powinien rozwinąć zdolność zrozumienia konsekwencji podejmowanych decyzji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 20.00%

studia przypadków: 60.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 10.00%

referaty/eseje: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec, Marzena Fryczyńska, Hanna Kinowska, Łukasz Sienkiewicz, Sławomir Winch, Michał Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec, Katarzyna Czainska, Hanna Kinowska, Łukasz Sienkiewicz, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec, Hanna Kinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec, Hanna Kinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec, Hanna Kinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec, Hanna Kinowska, Joanna Tabor-Błażewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.