Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bankiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220750-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bankiem
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prawne aspekty i model organizacyjny banku. Produkty i usługi bankowe na współczesnym rynku. Ocena kondycji i efektywności działalności banku. Metoda wyceny transferu (FTP). Ustalanie cen produktów i usług bankowych. Ocena ryzyka bankowego i zarządzanie nim z zastosowaniem VaR. Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM). Zarządzanie kapitałem. Modele RORAC/RAROC. Planowanie strategiczne i operacyjne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie współcześnie stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania działalnością banku, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do zarządzania efektywnością, ryzykiem i kapitałem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Świat bankowości, M. Zaleska (red.), Difin 2019; Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), CH Beck 2012; M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej, PWE 2021

Literatura uzupełniająca:

A. Bieć, Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, OW SGH 2012; Brett King, Bank 3.0. Studio Emka 2013; A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE 2008; P. Masiukiewicz, Zarządzanie sanacją banku, OW SGH 2011; Zarządzanie ryzykiem bankowym, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Poltext 2017; Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, M. Zaleska (red.), Difin 2021

Wybrane artykułu z czasopism fachowych (m.in. Bank i Kredyt, Bank).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Objaśnić zasady funkcjonowania i organizacji współczesnego banku.

2. Rozumieć zasady i rozwiązania stosowane do celów zarządzania bankiem.

3. Rozumieć wpływ otoczenia na działalność banków i ich strategie.

Umiejętności:

1. Ocenić efektywność kształtowania relacji z klientami i tworzenia dla nich ofert produktów i usług.

2. Ocenić efektywność i ryzyko działalności banku.

3. Ocenić adekwatność kapitałową i zarządzanie kapitałem banku.

Kompetencje społeczne:

1. Wykazać umiejętność samodzielnej oceny bieżących zjawisk w działalności bankowej.

2. Wykazać umiejętność identyfikacji źródeł ryzyka operacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Lech Kurkliński, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Lech Kurkliński, Piotr Kuszewski, Emil Ślązak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Agnieszka Nowak, Emil Ślązak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Agnieszka Nowak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Jan Koleśnik, Marek Lusztyn, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Jan Koleśnik, Marek Lusztyn, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Lech Kurkliński, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.