Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza 222410-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Główne podejścia metodologiczne stosowane do badania i analizy zjawisk składających się na politykę gospodarczą.

Znaczenie otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia polityki gospodarczej.

Przegląd podstawowych instrumentów polityki gospodarczej.

Elementy polityki stabilizacji koniunktury - podstawy teoretyczne, cele i narzędzia.

Doświadczenia polityki stabilizacji koniunktury w Polsce i innych krajach. Formy działań stabilizacyjnych podejmowanych w okresie światowego kryzysu finansowego i ocena ich skuteczności.

Cele i narzędzia polskiej polityki handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Inne polityki sektorowe - cele, pole działania, narzędzia, sposoby mierzenia efektów.

Oddziaływanie polityki gospodarczej na procesy rozwojowe poprzez promowanie wiedzy i innowacji.

Integracja monetarna Polski z Unią Europejską - analiza Programów Konwergencji.

Korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy euro - przegląd metod i wyników analiz.

Spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna (terytorialna) jako podstawa polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej.

Programowanie rozwoju regionalnego. Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2007-2013 oraz strategie regionalne.

Historyczne uwarunkowania alternatywnych modeli prowadzenia polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej. Wpływ procesów globalizacji.

Analiza przypadków stosowania różnych modeli polityki gospodarczej w różnych krajach i okresach (część I).

Analiza przypadków stosowania różnych modeli polityki gospodarczej w różnych krajach i okresach (część II).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
20000031 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, (sala nieznana)
Piotr Błędowski szczegóły
20000349 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, (sala nieznana)
Krzysztof Marczewski szczegóły
20000581 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, (sala nieznana)
Ludmiła Słobodzian szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0